Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Non-Emergency Patient Transport Service
OCID: ocds-h6vhtk-033791
ID yr Awdurdod: AA80887
Cyhoeddwyd gan: NHS Dorset Clinical Commissioning Group
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Planned Non-Emergency Patient Transport Services

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS Dorset Clinical Commissioning Group

11J

Vespasian House, Barrack Road

Dorchester

DT1 1TG

UK

Person cyswllt: Angela Hamilton

Ffôn: +300 1911287

E-bost: dps@uhd.nhs.uk

NUTS: UKK25

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.dorsetccg.nhs.uk/

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Non-Emergency Patient Transport Service

II.1.2) Prif god CPV

85323000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The service will provide a responsive, fair, and sustainable NHS funded Non-Emergency Patient Transport Service (NEPTS) to those registered with a GP in NHS Dorset meeting the Eligibility Criteria as set down by the Department of Health.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 54 400 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 4

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Planned Non-Emergency Patient Transport Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34114122

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK25


Prif safle neu fan cyflawni:

Dorset

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Planned Non-Emergency Patient Transport Services

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Dorset CCG is issuing this PIN to invite suppliers to a Market Engagement Event to be held on the morning of Tuesday 31st May 2022 via MS Teams. The purpose of which is to gather market intelligence and information; to gain a better understanding of the capacity and appetite of the market in delivering the proposed services

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Patient Transport Advice Centre

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

60130000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK25


Prif safle neu fan cyflawni:

Dorset

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Patient Transport Advice Centre (PTAC)

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The Dorset Procurement Service (DPS) is a distinct and separate section of the University Hospitals Dorset NHS Foundation Trust (UHD) strategic procurement team providing independent procurement services to Dorset Clinical Commissioning Group (DCCG).

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Time-Critical Non-Emergency Patient Transport Service

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34114122

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK25


Prif safle neu fan cyflawni:

Dorset

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Time-Critical Non-Emergency Patient Transport Service

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

It is important to note that this PIN is NOT a Call for Competition, and as such potential providers will need to be aware that this market engagement event may inform a further Notice to be published at a later date in regard to the commissioning of this service.

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Unplanned Non-Emergency Patient Transport Service

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34114122

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK25


Prif safle neu fan cyflawni:

Dorset

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Unplanned Non-Emergency Patient Transport Service

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The agenda and supporting information will be available to all suppliers including suppliers who are unable to attend the Market Engagement Event upon request by email to dps@uhd.nhs.uk. Please mark your email “NEPTS Market Engagement”.

Please also confirm whether you plan to attend our market engagement event by email to dps@uhd.nhs.uk by Friday 27th May 2022.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

08/08/2022

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The DPS is managing this Prior Information Notice (PIN) for a Market Engagement Event for Non-Emergency Patient Transport Services (NEPTS) on behalf of DCCG. The proposed service falls within the scope of ‘Social and other Specific Services’ set out in the Public Contracts Regulations 2015 therefore the Light Touch Regime will apply.

To view this notice, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=690237483

GO Reference: GO-2022513-PRO-20134147

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: dps@uhd.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85323000Community health servicesSocial services
34114122Patient-transport vehiclesSpecialist vehicles
60130000Special-purpose road passenger-transport servicesRoad transport services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru