Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: UKRI-1842 – STFC Furniture (Design, Supply, Install and Recycle) Framework
OCID: ocds-h6vhtk-032349
ID yr Awdurdod: AA80156
Cyhoeddwyd gan: UK Research & Innovation
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau: 24/06/22
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Lot 1 of the framework will cover the South of UK including the following STFC sites:

Rutherford Appleton Laboratory, Oxfordshire

The Cosener's House, Abingdon

Chilbolton Observatory, Hampshire

Full details of the requirement can be found in the Invitation to Tender and supporting appendices uploaded to Delta and available on the above link.

STFC are looking to appoint a minimum of two suppliers and a maximum three suppliers per lot and Bidders are permitted to bid for one or multiple lots.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

UK Research & Innovation

Polaris House, North Star Avenue

Swindon

SN2 1FL

UK

Person cyswllt: Kevin Griffiths

Ffôn: +44 1793442000

E-bost: stfcprocurement@ukri.org

NUTS: UKK14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.ukri.org

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Swindon:-Furniture-%28incl.-office-furniture%29%2C-furnishings%2C-domestic-appliances-%28excl.-lighting%29-and-cleaning-products./83BSVE6J33


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Swindon:-Furniture-%28incl.-office-furniture%29%2C-furnishings%2C-domestic-appliances-%28excl.-lighting%


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Research and Innovation

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

UKRI-1842 – STFC Furniture (Design, Supply, Install and Recycle) Framework

Cyfeirnod: UKRI-1842

II.1.2) Prif god CPV

39000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Science and Technology Facilities Council are looking to create a framework for furniture at all of its sites, the following disciplines will all be covered:

•Space Planning (Layout)

•Supply of furniture

•Installing furniture (delivery and placement, no construction, to requested destination)

•Move management and re-configuration

•Removal and recycling of furniture

The requirements covered by this procurement exercise have been sub-divided into Lots as follows:

Lot 1 - South of UK

Lot 2 - North of UK

STFC are looking to appoint a minimum of two suppliers and a maximum three suppliers per lot to deliver the Framework. Bidders are permitted to bid for one or multiple lots.

We are seeking to contract the services on a 2-year initial contract with two potential extension options of 12 months.

Full details of the requirement can be found in the Invitation to Tender and supporting appendices uploaded to Delta and available on the above link.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 2

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

South of UK

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

39100000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ14


Prif safle neu fan cyflawni:

Oxfordshire

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 1 of the framework will cover the South of UK including the following STFC sites:

Rutherford Appleton Laboratory, Oxfordshire

The Cosener's House, Abingdon

Chilbolton Observatory, Hampshire

Full details of the requirement can be found in the Invitation to Tender and supporting appendices uploaded to Delta and available on the above link.

STFC are looking to appoint a minimum of two suppliers and a maximum three suppliers per lot and Bidders are permitted to bid for one or multiple lots.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 500 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

This Framework has the option to be extended for a further two years on an annual basis taking the anticipated duration to four years. The estimated spend is based on a four year duration.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Before you can participate in this tender you must have an account which you can register for here: https://ukri.delta-esourcing.com/

Once logged in, go to your Response Manager and add the Access Code supplied in this notice for the specific Lot you are interested in applying for.

The access code for this Lot is provided here:

Lot 1: South of UK - Access Code: 83BSVE6J33

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

North of UK

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

39100000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD6


Prif safle neu fan cyflawni:

Cheshire

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 2 of the framework will cover the North UK including the following STFC sites:

Daresbury Laboratory, Cheshire

UK Astronomy Technology Centre, Edinburgh

Boulby Underground Laboratory, North Yorkshire

Full details of the requirement can be found in the Invitation to Tender and supporting appendices uploaded to Delta and available on the above link.

STFC are looking to appoint a minimum of two suppliers and a maximum three suppliers per lot and Bidders are permitted to bid for one or multiple lots.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 500 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

This Framework has the option to be extended for a further two years on an annual basis taking the anticipated duration to four years. The estimated spend is based on a four year duration.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Before you can participate in this tender you must have an account which you can register for here: https://ukri.delta-esourcing.com/

Once logged in, go to your Response Manager and add the Access Code supplied in this notice for the specific Lot you are interested in applying for.

The access code for this Lot is provided here:

Lot 2: North of UK - Access Code: BK563KP757

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-007343

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 24/06/2022

Amser lleol: 14:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 24/06/2022

Amser lleol: 14:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

The Tender for the Framework will be hosted here: https://ukri.delta-esourcing.com/ . In order to submit a response for the Tender, you will need to register on the Portal. Once logged in, go to your Response Manager and add the Access Code supplied in this notice for the specific Lot you are interested in applying for. The access codes are provided here:

Please note that should you wish to apply for both Lots of the Framework, you must complete all of the information on both Tenderboxes otherwise your bid will be marked as incomplete.

Lot 1: South of UK - Access Code: 83BSVE6J33

Lot 2: North of UK - Access Code: BK563KP757

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://ukri.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Swindon:-Furniture-%28incl.-office-furniture%29%2C-furnishings%2C-domestic-appliances-%28excl.-lighting%29-and-cleaning-products./83BSVE6J33

To respond to this opportunity, please click here:

https://ukri.delta-esourcing.com/respond/83BSVE6J33

GO Reference: GO-2022513-PRO-20134297

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

UK Research and Innovation

Polaris House, North Star Avenue

Swindon

SN2 1FL

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: stfcprocurement@ukri.org
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
39100000FurnitureFurniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
39000000Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning productsTechnology and Equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru