Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Burnham Grammar School ~ Cleaning Tender
OCID: ocds-h6vhtk-033794
ID yr Awdurdod: AA41210
Cyhoeddwyd gan: Burnham Grammar School
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau: 17/06/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Burnham Grammar School is a popular, oversubscribed secondary school located in South Buckinghamshire. The learning environment forms the heart of the school and as such we strive for excellence across all areas of education to include the maintenance and upkeep of a safe, clean place to learn.

In November 2021, we moved into a brand-new building which offers exceptional facilities to our staff and students. We aim to keep the school’s cleanliness to the highest possible standard in order to take advantage of this unique opportunity of a fresh, new building.

The tender project is seeking to appoint a Contractor whose initiative and innovation will be welcomed for the provision of service within the existing facilities for the 1260 students on roll and 120+ teaching and support staff.

The contract being tendered is for three years in duration from 01/01/2023 to 31/12/2025 and will operate as a Fixed Price Contract, with the successful Contractor offering the School a guaranteed return / cost per annum for the provision of cleaning services.

The School year is based on a calendar of 195 days. Five days are to be used for staff professional development which means that School will be open to receive students for the legal minimum of 190 days.

The contract offered covers the scope for the provision of all cleaning services within the School, which currently includes all areas per the attached building plan. We currently have one cleaner on site all day to upkeep cleanliness throughout the school day (starting at 09:00) with the remainder of the team starting at 15:30 to undertake the whole school clean.

The size of the school is 8295m2.

Whilst the School prioritises value for money as a key objective of the Competitive Tender Process, the Governing body is not obliged to accept the lowest price.

Burnham Grammar School expects the successful contractor to enable the continued development of cleaning services. The School expects the successful tenderer to evidence, through their bid, how they shall support and complement its values and support the principles of the school.

The School believes that success should be celebrated and that pupils should enjoy their time at school; if lessons are stimulating and challenging then students will love learning. Much time therefore, is spent reviewing and planning schemes of work to ensure that they are differentiated to meet the needs of all students

Burnham Grammar School are continually seeking ways to improve and develop the ethos and environment for students and staff, to give them the facilities they deserve and need to meet the challenges of the 21st Century.

Please be advised that this contract will be let on a 3-year fixed cost basis.

See SQ Document for further details

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Burnham Grammar School

Hogfair Lane, Burnham

Buckinghamshire

SL1 7HG

UK

Ffôn: +44 1276673880

E-bost: tenders@litmuspartnership.co.uk

NUTS: UKJ1

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.burnhamgrammar.org.uk/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://litmustms.co.uk/respond/P6P668AP83


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Burnham Grammar School ~ Cleaning Tender

II.1.2) Prif god CPV

90919300

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The successful Supplier will be required to provide cleaning services for Burnham Grammar School.

Hogfair Lane, Burnham, Bucks, SL1 7HG

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 345 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ1


Prif safle neu fan cyflawni:

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Burnham Grammar School is a popular, oversubscribed secondary school located in South Buckinghamshire. The learning environment forms the heart of the school and as such we strive for excellence across all areas of education to include the maintenance and upkeep of a safe, clean place to learn.

In November 2021, we moved into a brand-new building which offers exceptional facilities to our staff and students. We aim to keep the school’s cleanliness to the highest possible standard in order to take advantage of this unique opportunity of a fresh, new building.

The tender project is seeking to appoint a Contractor whose initiative and innovation will be welcomed for the provision of service within the existing facilities for the 1260 students on roll and 120+ teaching and support staff.

The contract being tendered is for three years in duration from 01/01/2023 to 31/12/2025 and will operate as a Fixed Price Contract, with the successful Contractor offering the School a guaranteed return / cost per annum for the provision of cleaning services.

The School year is based on a calendar of 195 days. Five days are to be used for staff professional development which means that School will be open to receive students for the legal minimum of 190 days.

The contract offered covers the scope for the provision of all cleaning services within the School, which currently includes all areas per the attached building plan. We currently have one cleaner on site all day to upkeep cleanliness throughout the school day (starting at 09:00) with the remainder of the team starting at 15:30 to undertake the whole school clean.

The size of the school is 8295m2.

Whilst the School prioritises value for money as a key objective of the Competitive Tender Process, the Governing body is not obliged to accept the lowest price.

Burnham Grammar School expects the successful contractor to enable the continued development of cleaning services. The School expects the successful tenderer to evidence, through their bid, how they shall support and complement its values and support the principles of the school.

The School believes that success should be celebrated and that pupils should enjoy their time at school; if lessons are stimulating and challenging then students will love learning. Much time therefore, is spent reviewing and planning schemes of work to ensure that they are differentiated to meet the needs of all students

Burnham Grammar School are continually seeking ways to improve and develop the ethos and environment for students and staff, to give them the facilities they deserve and need to meet the challenges of the 21st Century.

Please be advised that this contract will be let on a 3-year fixed cost basis.

See SQ Document for further details

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 345 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/01/2023

Diwedd: 31/12/2025

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 5

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

A minimum of 5 suppliers and a maximum of 10 suppliers will be taken forward to the tender stage of the process. Where less than 5 suppliers meet the minimum standards, only those that meet the minimum standards will be taken through to the tender stage. Where more than 5 suppliers meet the minimum standard, those suppliers with the highest scores will proceed to the tender stage.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 17/06/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer anfon gwahoddiadau i dendro neu i gymryd rhan at yr ymgeiswyr a ddewiswyd

Dyddiad: 11/07/2022

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

It will be the supplier's responsibility to obtain any necessary documents in order to submit a response by the closing date and time.

The contracting authority reserves the right not to award any or part of the contract which is the subject of this contract notice and reserves the right to terminate the procurement process at any time.

The contracting authority will not be liable for any costs incurred by those expressing an interest in tendering for this contract opportunity.

The contracting authority will consider variant bids, evaluating them (so far as the variant or the evaluation of the variant is in the opinion of the contracting authority practicable) on the same basis as a conforming bid, but shall not be obliged to accept any such bid in preference to a conforming bid even if the variant bid scores more highly. No variant will be considered unless the bidder simultaneously submits a conforming bid.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://litmustms.co.uk/tenders/UK-UK-Buckinghamshire:-School-cleaning-services./P6P668AP83

To respond to this opportunity, please click here:

https://litmustms.co.uk/respond/P6P668AP83

GO Reference: GO-2022513-PRO-20134299

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Burnham Grammar School

Buckinghamshire

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tenders@litmuspartnership.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90919300School cleaning servicesOffice, school and office equipment cleaning services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru