Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply of between five (5) thousand and fifteen (15) thousand TETRA spec handheld (hand portable)radios
OCID: ocds-h6vhtk-033797
ID yr Awdurdod: AA24684
Cyhoeddwyd gan: Transport for London
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Supply of 5,000 – 15,000 TETRA spec handheld (hand portable) radios and accessories Accessories may include for instance, but not limited to extra batteries, chargers (multiway & single), belt clips & other holders, remote mics, earpieces.

The radios are to replace Motorola MTH800 radios and replacements must have at least the same range of functionalities and operating parameters as these radios and be of similar size, although possibly a smaller model/mixture of smaller and larger models may be acceptable. If mixed sized models are to be considered they must be capable of using the same batteries.

If approximately 8000 radios were bought it is intended that they would be supplied between March and June of 2023, if a larger number were to be bought timescales would be extended for several months.

Note: TfL will not enter into a contract based solely on the responses to this Prior Information Notice and no information contained in this document or in any communication made between TfL and any interested party in connection with this shall be relied upon as constituting a contract, agreement or representation that any contract shall be offered.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Transport for London

14 Pier Walk

London

SE10 0ES

UK

Person cyswllt: James Pendlebury

Ffôn: +44 07545200481

E-bost: Jamespendlebury1@TFL.GOV.UK

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://tfl.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://tfl.gov.uk

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Public Transport

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Supply of between five (5) thousand and fifteen (15) thousand TETRA spec handheld (hand portable)radios

Cyfeirnod: ICT14086

II.1.2) Prif god CPV

32344280

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Supply of 5,000 – 15,000 TETRA spec handheld radios (hand portable) & accessories: for instance, but not limited to extra batteries, chargers, belt clips & other holders, remote mics, earpieces.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

32344260

32418000

50333000

51311000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Supply of 5,000 – 15,000 TETRA spec handheld (hand portable) radios and accessories Accessories may include for instance, but not limited to extra batteries, chargers (multiway & single), belt clips & other holders, remote mics, earpieces.

The radios are to replace Motorola MTH800 radios and replacements must have at least the same range of functionalities and operating parameters as these radios and be of similar size, although possibly a smaller model/mixture of smaller and larger models may be acceptable. If mixed sized models are to be considered they must be capable of using the same batteries.

If approximately 8000 radios were bought it is intended that they would be supplied between March and June of 2023, if a larger number were to be bought timescales would be extended for several months.

Note: TfL will not enter into a contract based solely on the responses to this Prior Information Notice and no information contained in this document or in any communication made between TfL and any interested party in connection with this shall be relied upon as constituting a contract, agreement or representation that any contract shall be offered.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

21/08/2022

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Jamespendlebury1@TFL.GOV.UK
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
51311000Installation services of radio equipmentInstallation services of radio, television, sound and video equipment
50333000Maintenance services of radio-communications equipmentMaintenance services of telecommunications equipment
32344280Portable radiosReception apparatus for radiotelephony or radiotelegraphy
32344260Radio and multiplex equipmentReception apparatus for radiotelephony or radiotelegraphy
32418000Radio networkLocal area network

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru