Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Manchester Airport Pier 2 Phase 2 Project DFMA
OCID: ocds-h6vhtk-03379a
ID yr Awdurdod: AA82507
Cyhoeddwyd gan: MAG Airport PLC
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau: 16/05/22
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

This notice is solely for market consultation purposes. Tenders will be issued separately. All organisations wanting to participate will need to respond to any ITT when published. Any expenditure incurred, work undertaken in relation to this consultation will not be reimbursed. All responses will be carefully considered but will not bind the MAG Project to any approach to the Procurement of contractors for the delivery of works.

Hysbysiad dangosol cyfnodol - cyfleustodau

Cais am gystadleuaeth yw’r hysbysiad hwn

Cyfarwyddeb 2014/25/EU - Cyfarwyddeb Cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

MAG Airport PLC

Olympic House, Manchester Airport

Manchester

M90 1QX

UK

Ffôn: +44 8712710711

E-bost: Rehan.Rafique@macegroup.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.magairports.com

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA42992

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.6) Prif weithgaredd

Gweithgareddau sy’n gysylltiedig â meysydd awyr

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Manchester Airport Pier 2 Phase 2 Project DFMA

II.1.2) Prif god CPV

45000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

DFMA Construction options

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 60 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45235100

45111200

45111290

45111230

45213330

45213331

45260000

45223800

45223810

45223820

45223821

45223822

45235110

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD3


Prif safle neu fan cyflawni:

Manchester Airport

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This notice is solely for market consultation purposes. Tenders will be issued separately. All organisations wanting to participate will need to respond to any ITT when published. Any expenditure incurred, work undertaken in relation to this consultation will not be reimbursed. All responses will be carefully considered but will not bind the MAG Project to any approach to the Procurement of contractors for the delivery of works.

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 60 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 30/01/2023

Diwedd: 30/12/2024

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Phase 2 is to provide new Pier (approx 210m) attached to the terminal 2. The Pier will be a three-storey high, 10 new departure gates and 6 nodes connected to the pier with fixed link bridges. Level 0 is mainly plant and GSC space, level 10 Arrivals and Level 20 departures. The Pier will be constructed over a 20-month period from Q2, 2023 to Q4, 2024.

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.4) Rheolau a meini prawf gwrthrychol ar gyfer cymryd rhan

This notice is solely for market consultation purposes. Tenders will be issued separately.

III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

negodi gyda galwad am gystadleuaeth

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser ar gyfer derbyn ceisiadau am wahoddiad i dendro neu i drafod/Terfyn amser ar gyfer derbyn datganiadau o ddiddordeb

Dyddiad: 16/05/2022

Amser lleol: 17:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Market consultation

Additional Information

Kindly note that this notice is solely for the market consultation purposes only and not a call for competition. An expression of interest in this exercise will not automatically entitle involvement in any future Procurement exercise.

The subsequent Procurement will be advertised separately and all organisations wanting to participate will need to respond to any Invitation to Tender/Negotiate (ITT/ITN) when published.

The CPV codes used in this notice and the full range of services covered may change prior to commencement of the proposed ITT/ITN.

Classification - Public

This preliminary market consultation is to engage with interested parties/contractors, it is not a call to compete.

Any expenditure, work or effort undertaken by organisations in relation to this consultation exercise will not be reimbursed by MAG.

There will be separate consultations undertaken during this process which will allow MAG to gain further feedback in relation to the proposed Procurement Strategy.

All responses to this market consultation will be carefully considered but will not bind the MAG P2P2 Project to any approach to the Procurement of contractors for the delivery of works.

There are no ‘tender’ documents to download or submit at this stage. A contract notice will be issued to signal commencement of the formal Procurement process. It is anticipated that this will be issued Q4, 2022.

(MT Ref:226257)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Public Procurement Review Service

Cabinet Office

London

UK

Ffôn: +44 3450103503

E-bost: publicprocurementreview@cabinetoffice.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/publications/public-procurement-review-service-scope-and-remit

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Rehan.Rafique@macegroup.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45213331Airport buildings construction workConstruction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
45223800Assembly and erection of prefabricated structuresStructures construction work
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45235110Construction work for airfieldsConstruction work for airfields, runways and manoeuvring surfaces
45235100Construction work for airportsConstruction work for airfields, runways and manoeuvring surfaces
45213330Construction work for buildings relating to air transportConstruction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
45111230Ground-stabilisation workDemolition, site preparation and clearance work
45223822Prefabricated componentsStructures construction work
45223810Prefabricated constructionsStructures construction work
45223821Prefabricated unitsStructures construction work
45223820Prefabricated units and componentsStructures construction work
45111290Primary works for servicesDemolition, site preparation and clearance work
45260000Roof works and other special trade construction worksWorks for complete or part construction and civil engineering work
45111200Site preparation and clearance workDemolition, site preparation and clearance work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru