Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Treatment of Organic Waste Services
OCID: ocds-h6vhtk-029d48
ID yr Awdurdod: AA20796
Cyhoeddwyd gan: Scotland Excel
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The provision of services to receive, treat, reprocess and recycle of food waste only for to councils, associate members and other bodies participating in this procurement, throughout the Scottish mainland and island locations.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Scotland Excel

Renfrewshire House, Cotton Street

Paisley

PA1 1AR

UK

Ffôn: +44 3003001200

E-bost: Environment@scotland-excel.org.uk

Ffacs: +44 1416187423

NUTS: UKM

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.scotland-excel.org.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA10383

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Treatment of Organic Waste Services

Cyfeirnod: 02-20

II.1.2) Prif god CPV

90500000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

This framework is for the provision of services for treatment and processing of organic waste. The waste streams are food waste, garden waste and co-mingled food and garden waste. Councils in Scotland require service providers to receive food, garden or co-mingled waste and to treat, reprocess and recycle it. This framework is available to all Scottish Councils, Scotland Excel Associate Members and other participating public bodies.

There shall be two service models available for use by the councils as follows: -

Model A – where councils deliver materials to the Service Provider’s nominated facilities for treatment.

Model B – where councils deliver materials to its (Council) own, the Service Provider’s, and/or a third party’s Reception Point where it shall be collected by the Service Provider(s) for onward haulage for treatment at the Service Provider’s Treatment Facility.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 48 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Food Waste

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

77120000

90513000

90510000

90511000

90512000

90514000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

Throughout Scotland

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The provision of services to receive, treat, reprocess and recycle of food waste only for to councils, associate members and other bodies participating in this procurement, throughout the Scottish mainland and island locations.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 25

Price / Pwysoliad:  75

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Garden Waste

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

Throughout Scotland.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The provision of services to receive, treat, reprocess and recycle of garden waste only for to councils, associate members and other bodies participating in this procurement, throughout the Scottish mainland and island locations.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 25

Price / Pwysoliad:  75

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Co-Mingled Food and Garden Waste

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

Throughout Scotland.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The provision of services to receive, treat, reprocess and recycle of co-mingled food and garden waste only for to councils, associate members and other bodies participating in this procurement, throughout the Scottish mainland and island locations.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 25

Price / Pwysoliad:  75

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-005591

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Food Waste

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

14/07/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 4

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

energen biogas

dunns wood road

cumbernauld

g67 3en

UK

Ffôn: +44 1236860750

NUTS: UKM84

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Keenan Recycling Ltd

Hillhead of Auchreddie, New Deer

Turriff

AB53 6YH

UK

Ffôn: +44 1771644883

NUTS: UKM50

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Levenseat Limited

By Forth, Lanark

Lanark

ML11 8EP

UK

Ffôn: +44 1501773113

NUTS: UKM95

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Scottish Water Horizons Ltd

Deerdykes Development Centre, Old Quarry Road, Westfield Industrial Estate

Cumbernauld

G68 9NB

UK

Ffôn: +44 7875879853

NUTS: UKM84

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 48 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Garden Waste

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

14/07/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 8

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 8

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 8

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 8

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Brewster Brothers. Ltd

Bonnington Store, Wilkieston

Kirknewton

EH27 8BB

UK

Ffôn: +44 1506431321

NUTS: UKM78

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Enva Organics Recycling Limited

49 Burnbrae Road, Linwood

Paisley

PA3 3BD

UK

Ffôn: +44 1505321000

NUTS: UKM95

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Cireco (Scotland) LLP

Bankhead Central, Bankhead Park

Glenrothes

KY7 6GH

UK

Ffôn: +44 3451555555

NUTS: UKM72

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Forth Resource Management Ltd

Seacliff Park

North Berwick

EH39 5PP

UK

Ffôn: +44 1620850853

NUTS: UKM73

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Keenan Recycling Ltd

Hillhead of Auchreddie, New Deer

Turriff

AB53 6YH

UK

Ffôn: +44 1771644883

NUTS: UKM50

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Levenseat Limited

By Forth, Lanark

Lanark

ML11 8EP

UK

Ffôn: +44 1501773113

NUTS: UKM95

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Earnside Energy Ltd

Binn Farm

Glenfarg

PH2 9PX

UK

Ffôn: +44 7444233958

NUTS: UKM77

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 48 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Teitl: Co-Mingled Food and Garden Waste

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

14/07/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 5

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 5

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Enva Organics Recycling Limited

49 Burnbrae Road, Linwood

Paisley

PA3 3BD

UK

Ffôn: +44 1505321000

NUTS: UKM95

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Cireco (Scotland) LLP

Bankhead Central, Bankhead Park

Glenrothes

KY7 6GH

UK

Ffôn: +44 3451555555

NUTS: UKM72

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Keenan Recycling Ltd

Hillhead of Auchreddie, New Deer

Turriff

AB53 6YH

UK

Ffôn: +44 1771644883

NUTS: UKM50

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Levenseat Limited

By Forth, Lanark

Lanark

ML11 8EP

UK

Ffôn: +44 1501773113

NUTS: UKM95

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Earnside Energy Ltd

Binn Farm

Glenfarg

PH2 9PX

UK

Ffôn: +44 7444233958

NUTS: UKM77

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 48 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Scotland Excel as a central purchasing body, may procure this framework on behalf of the following contracting authorities (and successor bodies):

- the 32 local authorities in Scotland listed at http://www.scotland-excel.org.uk/home/aboutus/Ourmembers/Local-authorities.aspx;

- Tayside Contracts;

- Scottish Prison Service and all establishments owned and managed by the Scottish Ministers through the Scottish Prison Service;

- Scotland Excel associate members, listed at http://www.scotland-excel.org.uk/home/Aboutus/Ourmembers/Associate-members.aspx; and,

- Any integration authority, or other body, established pursuant to the Public Bodies (Joint Working) (Scotland) Act 2014.

The above is subject to each contracting authority entering into and maintaining a relevant membership agreement or other access agreement with Scotland Excel.

Economic operators may be excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

Bidders are advised that the envisaged maximum number of participants that might be appointed to the proposed framework agreement set out in section IV.1.3 of this contract notice is purely indicative. Scotland Excel reserves the right to appoint more or less bidders than the envisaged maximum number to the proposed Framework Agreement.

Subcontractors on whose capacity the Bidder does not rely: Scotland Excel will request the following information in the Single Procurement Document (Scotland):

- whether the bidders intend to subcontract any share of the contract to a third party;

- list of the proposed subcontracts as far as it is known at that stage; and

- what proportion / percentage of the contract does the Bidder intend to subcontract.

Please note that these subcontractors on whose capacity the bidder does not rely will be subject to the rules regarding Exclusion as set out immediately above.

CONTRACT MANAGEMENT, KPIs & COMMUNITY BENEFIT REQUIREMENTS

As per details in the Special Conditions, Service Providers will be required to provide Management Information (MI) and KPIs on a quarterly basis.

It is envisaged that Community Benefit Requirement details will be provided on a 6-monthly basis.

MI requires an itemised statement for services provided for each contracting authority who will be permitted to purchase under this proposed Framework Agreement down to a defined categorisation structure set out in the MI template.

In addition, Details on the following KPIs must be provided:

- Turnaround time at site

- Customer complaints

- Accuracy and timeous management information (MI) returns

- Invoice Accuracy

Please see attachment included within the Additional Notice options section of the Contract Notice for further information.

(SC Ref:692293)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Court of Session

Parliament Square

Edinburgh

EH1 1RQ

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Please refer to VI.4.3 below

N/A

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

An economic operator that suffers, or risks suffering, loss or damage attributable to breach of duty under the Public Contracts

(Scotland)Regulations 2015 (SSI2015/446, as amended) may bring proceedings in the Sheriff Court or the Court of Session in accordance

with Regulation 88 of the 2015 Regulations.

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Court of Session

Parliament Square

Edinburgh

EH1 1RQ

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Environment@scotland-excel.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
77120000Composting servicesAgricultural services
90513000Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal servicesRefuse disposal and treatment
90500000Refuse and waste related servicesSewage, refuse, cleaning and environmental services
90511000Refuse collection servicesRefuse disposal and treatment
90510000Refuse disposal and treatmentRefuse and waste related services
90514000Refuse recycling servicesRefuse disposal and treatment
90512000Refuse transport servicesRefuse disposal and treatment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru