Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Purchase of CRRT Consumables and Fluids
OCID: ocds-h6vhtk-0337a2
ID yr Awdurdod: AA74245
Cyhoeddwyd gan: South Eastern Health and Social Care Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: VEAT
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Purchase of CRRT Consumables and Fluids for use with Trust owned PrisMax CRRT machines.

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

South Eastern Health and Social Care Trust

BELFAST

BT16 1RH

UK

E-bost: ted.mcneill@setrust.hscni.net

NUTS: UKN0

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://setrust.hscni.net

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Purchase of CRRT Consumables and Fluids

Cyfeirnod: DAC10646

II.1.2) Prif god CPV

33181500

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Purchase of CRRT Consumables and Fluids for use with Trust owned PrisMax CRRT machines.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 285 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

33181510

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Purchase of CRRT Consumables and Fluids for use with Trust owned PrisMax CRRT machines.

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Y weithdrefn a negodwyd heb gyhoeddiad ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Dim ond am y rheswm canlynol y gall gweithredwr economaidd penodol ddarparu'r gwaith, y cyflenwadau neu'r gwasanaethau: diffyg cystadleuaeth am resymau technegol

Esboniad:

The Public Contracts Regulation 2015, makes provision under regulation 32(2)(b)(ii) to award public contracts by a negotiated procedure without prior publication where the works/ goods/ services can only be supplied by a particular economic operator due to the absence of competition on technical grounds.

The South Eastern HSC Trust currently own a number of PrisMax CRRT machines (purchased through a compliant contract). The consumables and fluids compatible for use with this particular device are only available from Baxter Healthcare. No other consumables or fluids from any other supplier on the market are compatible with this device. The devices will require consumables and fluids for a duration of three years. It is expected after this period of time, a new tender exercise will be run to establish a new contract for CRRT devices and consumables/fluids.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: DAC10646

Teitl: Purchase of CRRT Consumables and Fluids

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

02/05/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Baxter Healthcare Ltd

Compton

RG20 7QW

UK

NUTS: UKN

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 285 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

South Eastern Health and Social Care Trust (HQ)

Dundonald

BT16 1RH

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: ted.mcneill@setrust.hscni.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
33181500Renal consumablesRenal support devices
33181510Renal fluidRenal support devices

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru