Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: 2122-0326 - Supply, installation and maintenance of Interment Vaults
OCID: ocds-h6vhtk-0337a3
ID yr Awdurdod: AA72670
Cyhoeddwyd gan: Islington
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau: 15/06/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The requirement

ICCS is seeking a supplier that is able to design, provide, install and maintain bespoke interment vaults which are suitable for their purpose and fit in with the general ethos of Islington and St Pancras Cemetery, which holds a wide range of memorial styles from 1854 to date.

The chambers and/or cells for the interment vaults shall be constructed or reinforced concrete and/or other approved composite materials with suitable finishes, memorial tablets, claddings and all other accessories to provide adequate weather and erosion proofing, all in compliance with requirements of the Local Authorities Cemeteries Order 1977 (LACO 1977).

Islington and St Pancras Cemetery is situated within the London Borough of Barnet. The overall design and installation of the interment vaults shall accord to the general block arrangement and the accommodation provided for and in compliance with the Planning Consent permitted by the London Borough of Barnet together with conditions set by Barnet Council.

Suppliers are invited to submit detailed designs for the interment vaults and enclosure proposals for the development for Block 2A as part of their tender. The proposals are to include for all retaining walls, including foundations and concrete rafts to support the vaults, together with ramps and stairs (including high visibility/contrasting colours anti-slip treads and tactile paving where appropriate), stainless steel guardings, resin bound floor or other approved floor finishes to paths all as a complete package. The submission is to include details of all options for memorial tablets front panels, plinths, claddings, finishes and accessories together with samples of materials to be used.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Islington

7 Newington Barrow Way

London

N7 7EP

UK

Person cyswllt: Procurement Team

Ffôn: +44 2075278118

E-bost: procurement@islington.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.islington.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.islington.gov.uk/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://procontract.due-north.com/ProjectManagement/ProjectDashboard?projectId=fe433b7f-b4d2-ec11-8114-005056b64545


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://procontract.due-north.com/ProjectManagement/ProjectDashboard?projectId=fe433b7f-b4d2-ec11-8114-005056b64545


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

2122-0326 - Supply, installation and maintenance of Interment Vaults

Cyfeirnod: DN612463

II.1.2) Prif god CPV

44000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Islington Council invites suitable expressions of interest from suppliers for supply, installation and maintenance of interment vaults.

Current status / Background

Islington and Camden Cemetery Services (ICCS) are looking to extend the current provision of above ground burial vaults to new areas at Islington and St Pancras Cemetery within the Magnolia Place Area - situated at the end of Boundary Road and close to St Martin’s Road.

The successful supplier will manufacture and install a bespoke scheme which is sympathetic to the surrounding landscape where it will be placed, whilst meeting the cultural and practical needs of the cemetery’s varied bereavement market.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44000000

44100000

44160000

44900000

45112714

45215400

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The requirement

ICCS is seeking a supplier that is able to design, provide, install and maintain bespoke interment vaults which are suitable for their purpose and fit in with the general ethos of Islington and St Pancras Cemetery, which holds a wide range of memorial styles from 1854 to date.

The chambers and/or cells for the interment vaults shall be constructed or reinforced concrete and/or other approved composite materials with suitable finishes, memorial tablets, claddings and all other accessories to provide adequate weather and erosion proofing, all in compliance with requirements of the Local Authorities Cemeteries Order 1977 (LACO 1977).

Islington and St Pancras Cemetery is situated within the London Borough of Barnet. The overall design and installation of the interment vaults shall accord to the general block arrangement and the accommodation provided for and in compliance with the Planning Consent permitted by the London Borough of Barnet together with conditions set by Barnet Council.

Suppliers are invited to submit detailed designs for the interment vaults and enclosure proposals for the development for Block 2A as part of their tender. The proposals are to include for all retaining walls, including foundations and concrete rafts to support the vaults, together with ramps and stairs (including high visibility/contrasting colours anti-slip treads and tactile paving where appropriate), stainless steel guardings, resin bound floor or other approved floor finishes to paths all as a complete package. The submission is to include details of all options for memorial tablets front panels, plinths, claddings, finishes and accessories together with samples of materials to be used.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Proposed approach to environmental social value / Pwysoliad: 20

Maes prawf ansawdd: Proposed approach to the design, construction and installation of vaults / Pwysoliad: 10

Maes prawf ansawdd: Proposed approach to design of pathway finishes and drainage construction and installation of drainage / Pwysoliad: 10

Maes prawf ansawdd: Proposed approach to how the works will be completed including resources used in the installation / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Proposed approach to maintenance of the vaults and training for ICCS staff / Pwysoliad: 5

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 50

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The contract period will be for 24 months from an estimated start date 1 August 2022 with an option to extend for up to a further 12 months in order to complete the works onsite (total 36 months).

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 15/06/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 15/06/2022

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Islington Council

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@islington.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45215400Cemetery worksConstruction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences
44100000Construction materials and associated itemsConstruction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus
44000000Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatusMaterials and Products
45112714Landscaping work for cemeteriesExcavating and earthmoving work
44160000Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related itemsConstruction materials and associated items
44900000Stone for construction, limestone, gypsum and slateConstruction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru