Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Courier and Transport Services - NHSCT and NIBTS [3737954]
OCID: ocds-h6vhtk-03156a
ID yr Awdurdod: AA82508
Cyhoeddwyd gan: Business Services Organisation, Procurement and Logistics Service on behalf of Northern Health and S
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau: 14/06/22
Amser Cau: 15:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Courier and Transport Services - NHSCT and NIBTS [3737954]

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Business Services Organisation, Procurement and Logistics Service on behalf of Northern Health and Social Care Trust and Northern Ireland Blood Transfusion Service

The Cottage, 5 Greenmount Avenue

Ballymena

BT43 6DA

UK

E-bost: sourcing.palsballymena@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1) Enw a chyfeiriad

Northern Health and Social Care Trust

Bretten Hall, Bush Road

Antrim

BT41 2RL

UK

E-bost: sourcing.palsballymena@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1) Enw a chyfeiriad

NI Blood Transfusion Service

Lisburn Road

Belfast

BT9 7TS

UK

E-bost: sourcing.palsballymena@hscni.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etendersni.gov.uk/epps


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Courier and Transport Services - NHSCT and NIBTS [3737954]

II.1.2) Prif god CPV

60000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Courier and Transport Services - NHSCT and NIBTS [3737954]

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 8 013 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer uchafswm nifer o 3 lotiau

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 - Courier Services - NIBTS

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

64120000

34130000

60120000

60170000

60112000

60180000

60100000

34115200

60130000

64100000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Courier and Transport Services - NHSCT and NIBTS [3737954]

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Price

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 717 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The value stated at II.2.6 is inclusive of VAT and is the highest value in the following range 0 GBP to 3 717 000 GBP which has been calculated on the basis of a 48 months Call Off Contract(s) and a maximum extension period(s) of up to and including 36 months, contingency for potential increase in usage, price increases and potential extension for procurement exercises

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 - Passenger Services including Courier - NIBTS

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

64120000

34130000

60120000

60170000

60112000

60180000

60100000

34115200

60130000

64100000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Courier and Transport Services - NHSCT and NIBTS [3737954]

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Price

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 547 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The value stated at II.2.6 is inclusive of VAT and is the highest value in the following range 0 GBP to 547 000 GBP which has been calculated on the basis of a 48 months Call Off Contract(s) and a maximum extension period(s) of up to and including 36 months, contingency for potential increase in usage, price increases and potential extension for procurement exercises

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Lot 3 - Courier Services - NHSCT

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

64120000

34130000

60120000

60170000

60112000

60180000

60100000

34115200

60130000

64100000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN0

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Courier and Transport Services - NHSCT and NIBTS [3737954]

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Price

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 749 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The value stated at II.2.6 is inclusive of VAT and is the highest value in the following range 0 GBP to 3 749 000 GBP which has been calculated on the basis of a 48 months Call Off Contract(s) and a maximum extension period(s) of up to and including 36 months, contingency for potential increase in usage, price increases and potential extension for procurement exercises

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 9

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-003791

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 14/06/2022

Amser lleol: 15:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 31/12/2022

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 14/06/2022

Amser lleol: 15:30

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

In section I.2 it is stated that this is a joint procurement and contract award is by a central purchasing body. This Framework Agreement is not a joint contract, it is a central purchasing body Framework Agreement operated by Business Services Organisation, Procurement and Logistics Service on behalf of the Northern Health and Social Care Trust and Northern Ireland Blood Transfusion Service. The Contracting Authority will identify the Most Economically Advantageous Tender (MEAT) on the basis of 100% price, once full compliance has been demonstrated with all of the elements of the specification and any other requirements as listed in the tender documentation. This tender contains 3 Lots, Tenderers can bid for one Lot, more than one Lot or all Lots. It is the intention to award a place on the Framework Agreement to a minimum of three ranked Tenderers with the highest percentage weighted score where sufficient compliance bids are received. Tenderers must bid for all Lines listed within Lots 1 and Lot 3. For Lot 2 tenderers can bid for one, more than one or all Areas. The evaluation process incorporating price, quality and compliance are provided as part of the Tender Evaluation Methodology and Marking Scheme (TEMMS) (SS20b). The value shown in II.1.5 shows the estimated total value which has been calculated on the basis of a maximum 4 year Call-Off Contract(s) with the option of 36 month extension period(s), contingency for Secondary Competitions, potential extension(s) for procurement exercises, potential price increases during the Framework Agreement and any Call-Off Contract. LATE TENDERS CANNOT BE ACCEPTED AND WILL NOT BE CONSIDERED..

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Business Services Organisation

77 Boucher Crescent

Belfast

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

Business Services Organisation, Procurement and Logistics Service (PaLS) will incorporate a standstill period at the point information on the award of the Framework Agreement is communicated to tenderers. That notification will provide full information on the award decision. The standstill period, which will be for a minimum of 10 calendar days provides time for unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the Framework Agreement is entered into. The Public Contracts Regulations 2015 provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court England, Wales and Northern Ireland.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: sourcing.palsballymena@hscni.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
64120000Courier servicesPost and courier services
60180000Hire of goods-transport vehicles with driverRoad transport services
60170000Hire of passenger transport vehicles with driverRoad transport services
34115200Motor vehicles for the transport of fewer than 10 personsOther passenger cars
34130000Motor vehicles for the transport of goodsMotor vehicles
64100000Post and courier servicesPostal and telecommunications services
60112000Public road transport servicesRoad transport services
60100000Road transport servicesTransport services (excl. Waste transport)
60130000Special-purpose road passenger-transport servicesRoad transport services
60120000Taxi servicesRoad transport services
60000000Transport services (excl. Waste transport)Transport and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru