Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Engineering Consultancy, Project Management & Quantity Surveyor Services
OCID: ocds-h6vhtk-0319f0
ID yr Awdurdod: AA80248
Cyhoeddwyd gan: Peel Ports Investments Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau: 06/06/22
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Peel Ports requires consultancy firms to provide services that cover a variety of disciplines (as identified in the Scope & Specification) which are deployed onto specific capital projects, studies and feasibility work. The skills required within each discipline include project management, engineering advice, design work and health and safety guidance.

Hysbysiad contract - cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU - Cyfarwyddeb Cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Peel Ports Investments Limited

5433920

Maritime Centre

Liverpool

L21 1LA

UK

Person cyswllt: Linda Robinson

Ffôn: +44 7920501984

E-bost: linda.robinson@peelports.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.peelports.com

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/91299

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=47124&B=PEELPORTS


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=47124&B=PEELPORTS


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.6) Prif weithgaredd

Gweithgareddau sy’n gysylltiedig â phorthladdoedd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Engineering Consultancy, Project Management & Quantity Surveyor Services

Cyfeirnod: PPIL/F0099/PRO92

II.1.2) Prif god CPV

79415200

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Peel Ports owns and operates six of the UK’s most important ports (Port of Liverpool, Heysham Port, Manchester Ship Canal, Medway (Sheerness / Chatham), Clydeport (Greenock, Hunterston, Ardrossan) and Great Yarmouth). It also operates a container terminal in Dublin.

Peel Ports requires consultancy firms to provide services that cover a variety of disciplines (as identified in the Scope & Specification) which are deployed onto specific capital projects, studies and feasibility work. The skills required within each discipline include project management, engineering advice, design work and health and safety guidance.

Peel Ports also requires temporary services predominantly in project management and quantity surveying roles, where supplier personnel are situated within the capital projects team to assist with the progression of projects and provide commercial support in a timely and effective manner.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 12 808 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Engineering Consultancy

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71311000

71312000

71313000

71317210

71322100

71324000

71332000

71351200

71354500

71541000

72224000

79620000

79623000

90713000

98360000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Peel Ports requires consultancy firms to provide services that cover a variety of disciplines (as identified in the Scope & Specification) which are deployed onto specific capital projects, studies and feasibility work. The skills required within each discipline include project management, engineering advice, design work and health and safety guidance.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 9 272 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 96

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Y nifer o gyfranogwyr a ragwelir: 12

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

With reference to Lot 1 – Engineering Consultancy, the twelve highest ranked submissions that meet the Minimum Criteria (in accordance with the evaluation criteria) shall receive an ITN. Any Applicant that does not meet the Minimum Criteria shall be excluded and shall not progress further in the process.

In the event of a draw for 12th place under Lot 1 all Applicants tied shall receive an ITN.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Frameworks shall be let for an initial fixed term of 3 years with options to extend up to 8 years in 1 year increments.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Project Management & Quantity Surveyor Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71311000

71312000

71313000

71317210

71322100

71324000

71332000

71351200

71354500

71541000

72224000

79620000

79623000

90713000

98360000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Peel Ports requires temporary services predominantly in project management and quantity surveying roles, where supplier personnel are situated within the capital projects team to assist with the progression of projects and provide commercial support in a timely and effective manner.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 536 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 96

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Y nifer o gyfranogwyr a ragwelir: 5

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

With reference to Lot 2 – Project Management & Quantity Surveying Services, the five highest ranked submissions that meet the Minimum Criteria (in accordance with the evaluation criteria) shall receive an ITN. Any Applicant that does not meet the Minimum Criteria shall be excluded and shall not progress further in the process.

In the event of a draw for 5th place for Lot 2, all Applicants tied shall receive an ITN.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Frameworks shall be let for an initial fixed term of 3 years with options to extend up to 8 years in 1 year increments.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

negodi gyda galwad am gystadleuaeth

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 7

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-004948

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 06/06/2022

Amser lleol: 14:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The envisaged number of awards is 5 for Lot 1 and 2 for Lot 2.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England and Wales - Technology and Construction Court

7 Rolls Buildings, Fetter Lane

London

EC4A 1NL

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: linda.robinson@peelports.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71311000Civil engineering consultancy servicesConsultative engineering and construction services
71541000Construction project management servicesConstruction management services
79415200Design consultancy servicesProduction management consultancy services
71313000Environmental engineering consultancy servicesConsultative engineering and construction services
90713000Environmental issues consultancy servicesEnvironmental management
71351200Geological and geophysical consultancy servicesGeological, geophysical and other scientific prospecting services
71332000Geotechnical engineering servicesMiscellaneous engineering services
71317210Health and safety consultancy servicesHazard protection and control consultancy services
98360000Marine servicesMiscellaneous services
71354500Marine survey servicesMap-making services
72224000Project management consultancy servicesSystems and technical consultancy services
71324000Quantity surveying servicesEngineering design services
71322100Quantity surveying services for civil engineering worksEngineering design services for the construction of civil engineering works
71312000Structural engineering consultancy servicesConsultative engineering and construction services
79623000Supply services of commercial or industrial workersSupply services of personnel including temporary staff
79620000Supply services of personnel including temporary staffRecruitment services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru