Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Emergency Department Digital Registration and Triage Solution
OCID: ocds-h6vhtk-0337a6
ID yr Awdurdod: AA20752
Cyhoeddwyd gan: University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The Trust is looking to source a solution which replaces the current ways of working for registering and triaging ambulatory patients who arrive at the Emergency Departments (EDs). This will aim to reduce pressure on EDs, improve operational performance, improve patient outcomes, and improve ways of working for staff.

The Trust has three Type 1 Emergency Departments, for both adult and paediatric patients, which are detailed below. The figures given are for April 2022. Please use this information to support the completion of Annex 1 and 2.

• Queen Elizabeth Hospital Birmingham (QEHB). 10,317 attendances

• Birmingham Heartlands Hospital (BHH). 12,680 attendances

• Good Hope Hospital (GHH). 8,110 attendances

• 74% of attendances were via own transport or walk-in

• 17% of attendances were paediatric patients aged 16 or under

• 27% of patients who attended ED were admitted as an inpatient

The solution should aim to deliver, but is not limited to, the below requirements. These are draft requirements which are subject to change. Please note that not all requirements on this list are essential; they are included for the purposes of this Market Engagement Process.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust

Mindelsohn Way

Birmingham

B15 2GW

UK

Person cyswllt: Alim Abdul

Ffôn: +44 1213716317

E-bost: Abdul.Alim@uhb.nhs.uk

NUTS: UKG31

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.uhb.nhs.uk

I.3) Cyfathrebu

AGellir cael gwybodaeth ychwanegol o gyfeiriad arall:

BSOL Procurement Collaborative

Procurement Office, Ground Floor, Regent Court

Birmingham

B15 1NU

UK

E-bost: Abdul.Alim@uhb.nhs.uk

NUTS: UKG31

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.uhb.nhs.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Emergency Department Digital Registration and Triage Solution

Cyfeirnod: PROC.08.0380

II.1.2) Prif god CPV

48000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust (UHB) is seeking to engage with Suppliers interested the requirement for a Emergency Department Digital Registration and Triage Solution.

Suppliers who are able to offer solutions relevant to this requirement are invited to express an interest and respond to a market engagement questionnaire. Further details on how to do this are contained within the additional information section of this notice

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

48311000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG31

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Trust is looking to source a solution which replaces the current ways of working for registering and triaging ambulatory patients who arrive at the Emergency Departments (EDs). This will aim to reduce pressure on EDs, improve operational performance, improve patient outcomes, and improve ways of working for staff.

The Trust has three Type 1 Emergency Departments, for both adult and paediatric patients, which are detailed below. The figures given are for April 2022. Please use this information to support the completion of Annex 1 and 2.

• Queen Elizabeth Hospital Birmingham (QEHB). 10,317 attendances

• Birmingham Heartlands Hospital (BHH). 12,680 attendances

• Good Hope Hospital (GHH). 8,110 attendances

• 74% of attendances were via own transport or walk-in

• 17% of attendances were paediatric patients aged 16 or under

• 27% of patients who attended ED were admitted as an inpatient

The solution should aim to deliver, but is not limited to, the below requirements. These are draft requirements which are subject to change. Please note that not all requirements on this list are essential; they are included for the purposes of this Market Engagement Process.

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Suppliers wishing to participate in this market engagement exercise and express an interest in this requirement should respond to the questionnaire via the online form on the Bravo Portal by 13:00 on 30th May 2022

Bravo ref: pqq__28688 - Emergency Department Digital Registration & Triage - Market Engagement

Direct link to response form:

https://nhs.bravosolution.co.uk/go/722702660180BE30DC27

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

16/05/2022

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Pre-Tender Market Engagement

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Abdul.Alim@uhb.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
48311000Document management software packageDocument creation software package
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru