Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Dynamic Purchasing System for Landscaping, Groundworks & Green Spaces
OCID: ocds-h6vhtk-0337a7
ID yr Awdurdod: AA20184
Cyhoeddwyd gan: Nottinghamshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau: 30/06/27
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Nottinghamshire County Council (The Council) is seeking to establish a provider list, using a Dynamic Purchasing System (DPS), of contractors able to provide the delivery of Landscaping, Groundworks, Arboriculture and Maintenance Services across the Council’s Green Spaces in Nottinghamshire

The categories are

Lot 1 Soft Landscaping

Lot 2 Tree Works

Lot 3 Tree Surveys & Reports

Lot 4 Repair and Maintenance on Green Spaces (Minor Works)

Lot 5 Horticultural / Soft Landscaping Supplies

Lot 6 Scheduled Maintenance (Inc. Grass Cutting Soft Landscaping)

Lot 7 Invasive Species

Lot 8 Fly Tipping and Litter Picking

Lot 9 Specialist / External Cleaning

Lot 10 Hard Surfacing

Lot 11 Soft Surfacing

Lot 12 Supply & Installation of Play Areas / Equipment

Lot 13 Specialist Outdoor Buildings & Structures + Sheds

Lot 14 Canopies, Cycle Shelters, Smoking Shelters

Lot 15 Supply of Street Furniture

Lot 16 Signage

Lot 17 Supply of Sports Equipment

Lot 18 Specialist Artificial Grass Sports Surfacing

Lot 19 Construction of Natural Sports Pitches

Lot 20 MUGA’s

Lot 21 Skate Parks & BMX Tracks

Lot 22 Line Marking

Lot 23 Anti-Slip Flooring

Lot 24 Drainage

Lot 25 Hard Landscaping & Groundworks

Lot 26 Building / Hard Landscape Suppliers

Lot 27 Gates & Fencing

Lot 28 Handrails & Safety Barriers

Lot 29 Joinery Work

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Nottinghamshire County Council

County Hall

Nottingham

NG2 7QP

UK

Person cyswllt: David Watson

E-bost: david.watson@nottscc.gov.uk

NUTS: UKF1

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.nottinghamshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.nottinghamshire.gov.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=bc695916-41d0-ec11-8114-005056b64545


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=bc695916-41d0-ec11-8114-005056b64545


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Dynamic Purchasing System for Landscaping, Groundworks & Green Spaces

Cyfeirnod: DN587040

II.1.2) Prif god CPV

45100000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

Nottinghamshire County Council (The Council) is seeking to establish a provider list, using a Dynamic Purchasing System (DPS), of contractors able to provide the delivery of Landscaping, Groundworks, Arboriculture and Maintenance Services across the Council’s Green Spaces in Nottinghamshire

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 5 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45112000

45112700

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKF1

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Nottinghamshire County Council (The Council) is seeking to establish a provider list, using a Dynamic Purchasing System (DPS), of contractors able to provide the delivery of Landscaping, Groundworks, Arboriculture and Maintenance Services across the Council’s Green Spaces in Nottinghamshire

The categories are

Lot 1 Soft Landscaping

Lot 2 Tree Works

Lot 3 Tree Surveys & Reports

Lot 4 Repair and Maintenance on Green Spaces (Minor Works)

Lot 5 Horticultural / Soft Landscaping Supplies

Lot 6 Scheduled Maintenance (Inc. Grass Cutting Soft Landscaping)

Lot 7 Invasive Species

Lot 8 Fly Tipping and Litter Picking

Lot 9 Specialist / External Cleaning

Lot 10 Hard Surfacing

Lot 11 Soft Surfacing

Lot 12 Supply & Installation of Play Areas / Equipment

Lot 13 Specialist Outdoor Buildings & Structures + Sheds

Lot 14 Canopies, Cycle Shelters, Smoking Shelters

Lot 15 Supply of Street Furniture

Lot 16 Signage

Lot 17 Supply of Sports Equipment

Lot 18 Specialist Artificial Grass Sports Surfacing

Lot 19 Construction of Natural Sports Pitches

Lot 20 MUGA’s

Lot 21 Skate Parks & BMX Tracks

Lot 22 Line Marking

Lot 23 Anti-Slip Flooring

Lot 24 Drainage

Lot 25 Hard Landscaping & Groundworks

Lot 26 Building / Hard Landscape Suppliers

Lot 27 Gates & Fencing

Lot 28 Handrails & Safety Barriers

Lot 29 Joinery Work

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 60

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

2 x 24 months

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff system brynu ddynamig ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 30/06/2027

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Royal Court of Justice

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: david.watson@nottscc.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45112000Excavating and earthmoving workBuilding demolition and wrecking work and earthmoving work
45112700Landscaping workExcavating and earthmoving work
45100000Site preparation workConstruction work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru