Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NHS England Increasing Capacity Framework Agreement - Refresh
OCID: ocds-h6vhtk-0337a8
ID yr Awdurdod: AA82509
Cyhoeddwyd gan: NHS England (NHS Commissioning Board)
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau: 06/06/22
Amser Cau: 14:30
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

NHS England Increasing Capacity Framework Agreement -

The intention is that a Framework Agreement will be entered into by NHS England on behalf of all Contracting Authorities with each provider assessed as capable through this procurement process (a “Provider”). Once the Framework Agreement has been set up, contracts based upon the NHS Standard Contract or Sub-Contract may be placed by a Contracting Authority with any Provider holding a Framework Agreement covering the relevant Services required by that Contracting Authority. It is the intention that in accordance with the Framework Agreement, each Contracting Authority, may enter into a separate NHS Standard Contract or Sub-Contract with any Provider, for the Services.

The procurement is expected to be awarded 30th June 2022 to enable Framework Agreements to be signed by successful bidders in advance of the fixed start date of 1st August 2022.

The Framework Agreements will have a fixed term ending on 20th November 2024 with no option to extend.

The estimated value is based on a potential upper value over the duration of the ICF and actual value will depend on actual demand.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS England (NHS Commissioning Board)

na

Quarry House, Quarry Hill

Leeds

LS2 7UE

UK

Person cyswllt: Martin Taylor

Ffôn: +44 7887631176

E-bost: increasingcapacityframework@nhs.net

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.ardengemcsu.nhs.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/68205

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://uk.eu-supply.com


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

NHS England Increasing Capacity Framework Agreement - Refresh

Cyfeirnod: NHSE ICF (Refresh)

II.1.2) Prif god CPV

85100000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

NHS England intends to invite additional providers to join the ICF.

NHS England Increasing Capacity Framework Agreement. The National Health Service Commissioning Board (which uses the operational name ‘NHS England’) has established a framework for clinical services titled Increasing Capacity Framework (ICF) under the light touch regime, and has entered into a framework agreement with each provider appointed to the ICF.

The services in scope are:

1) NHS inpatient and outpatient (including full supporting pathology and imaging) services and urgent elective care and cancer treatment to service users in line with nationally set criteria;

2) NHS inpatient non-elective care (either direct admission or transfer from an NHS organisation). The ICF may be accessed by NHS England and all CCGs, and NHS Trusts and Foundation Trusts across England and their successor bodies.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 10 000 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85100000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

Nationwide

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

NHS England Increasing Capacity Framework Agreement -

The intention is that a Framework Agreement will be entered into by NHS England on behalf of all Contracting Authorities with each provider assessed as capable through this procurement process (a “Provider”). Once the Framework Agreement has been set up, contracts based upon the NHS Standard Contract or Sub-Contract may be placed by a Contracting Authority with any Provider holding a Framework Agreement covering the relevant Services required by that Contracting Authority. It is the intention that in accordance with the Framework Agreement, each Contracting Authority, may enter into a separate NHS Standard Contract or Sub-Contract with any Provider, for the Services.

The procurement is expected to be awarded 30th June 2022 to enable Framework Agreements to be signed by successful bidders in advance of the fixed start date of 1st August 2022.

The Framework Agreements will have a fixed term ending on 20th November 2024 with no option to extend.

The estimated value is based on a potential upper value over the duration of the ICF and actual value will depend on actual demand.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 10 000 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/08/2022

Diwedd: 20/11/2024

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

All existing Providers on the ICF that have already entered into a Framework Agreement had been sent a notice of extension on or around the date this ITT was published. All existing Providers' Framework Agreements will therefore expire on the same date as a framework agreement that is awarded pursuant to this ICF refresh procurement process.

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

All professional and/or trade registrations is specified within the tender documentation.

Please refer to procurement documentation.

If a provider is awarded a Framework Agreement, there is no guarantee that it will be awarded any contracts for services. Contracting Authorities may award contracts to providers on the basis of the call off process set out in the Framework Agreement.

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 06/06/2022

Amser lleol: 14:30

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 06/06/2022

Amser lleol: 14:30

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

This Procurement is on behalf of the National Health Service, namely NHS England, all Clinical Commissioning Groups, NHS Trusts, NHS Foundation Trusts and each of their successor bodies. A list of organisations can be found at:

https://www.nhs.uk/servicedirectories/pages/nhstrustlisting.aspx

https://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/CCGListing.aspx

https://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/AreaTeamListing.aspx

https://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/SpecialHealthAuthorityListing.aspx

(Referred to from IV.1.11) - The services in scope of this procurement process are healthcare services which fall under “social and other specific services” in Section 7 of the Public Contracts Regulations 2015 (“PCR”). In accordance with Regulation 76 PCR, the process is to set up a closely mirror a framework agreement and the procurement of it will follow a procedure like the open procedure. However, NHS England and the Contracting Authorities using the framework are only bound by the parts of the PCR that specifically apply to social and other specific services. For the avoidance of doubt, the rules that apply to the open procedure under Regulation 27 and framework agreements under Regulation 33 do not apply to this procurement. All providers that meet the minimum requirements set out under the procurement process (which will include both traditional selection and evaluation criteria on a pass/fail basis) will be appointed to the framework agreement. There will be no maximum number of providers appointed.

To access the ITT, please go to the following link https://uk.eu-supply.com/login.asp?B=UK and then "Quote/tender 47058 - NHSE ICF (Refresh) - NHS England Increasing Capacity Framework (Refresh)". NHS England reserves the right to conduct any number of framework refreshes throughout the term of the Framework Agreement. A refresh will allow verification of existing providers’ continuing ability to meet requirements and will also allow new entrants to be appointed to the ICF.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The High Court

The Strand

London

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

The High Court

The Strand

London

UK

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

The High Court

The Strand

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: increasingcapacityframework@nhs.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85100000Health servicesHealth and social work services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru