Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: ExCALIBUR Fusion Modelling System FM-WP2 Plasma multiphysics model: Advanced Referent Model Procurement
OCID: ocds-h6vhtk-0337ab
ID yr Awdurdod: AA20759
Cyhoeddwyd gan: United Kingdom Atomic Energy Authority
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau: 17/06/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Radical changes to supercomputer architectures are on the horizon. The current simulation codes, that much of UK science relies upon, are designed for current supercomputer architectures. These codes will, at best, not be able to fully exploit the power that the supercomputers of the mid-2020s will deliver; at worst, they will run slower on those machines than they do now. Future computers will be more energy efficient and so the longer we rely upon the current approach, the more expensive the solution will be. Therefore, it is essential that we invest now in redesigning those simulation codes so that they perform well on the future generations of supercomputers.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

United Kingdom Atomic Energy Authority

N/A

Culham Science Centre

Abingdon

OX14 3DB

UK

Person cyswllt: Abigail Woods

E-bost: abigail.woods@ukaea.uk

NUTS: UKJ14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.gov.uk/government/organisations/uk-atomic-energy-authority

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/72814

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=47132&B=UK


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=47132&B=UK


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Fusion Research

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

ExCALIBUR Fusion Modelling System FM-WP2 Plasma multiphysics model: Advanced Referent Model Procurement

Cyfeirnod: T/AW086/22

II.1.2) Prif god CPV

48000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Radical changes to supercomputer architectures are on the horizon. The current simulation codes, that much of UK science relies upon, are designed for current supercomputer architectures. These codes will, at best, not be able to fully exploit the power that the supercomputers of the mid-2020s will deliver; at worst, they will run slower on those machines than they do now. Future computers will be more energy efficient and so the longer we rely upon the current approach, the more expensive the solution will be. Therefore, it is essential that we invest now in redesigning those simulation codes so that they perform well on the future generations of supercomputers.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 189 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

72262000

73120000

73300000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ14

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Radical changes to supercomputer architectures are on the horizon. The current simulation codes, that much of UK science relies upon, are designed for current supercomputer architectures. These codes will, at best, not be able to fully exploit the power that the supercomputers of the mid-2020s will deliver; at worst, they will run slower on those machines than they do now. Future computers will be more energy efficient and so the longer we rely upon the current approach, the more expensive the solution will be. Therefore, it is essential that we invest now in redesigning those simulation codes so that they perform well on the future generations of supercomputers.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 189 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 05/09/2022

Diwedd: 15/02/2024

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Refer to Procurement Documents for information.

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Rhestr a disgrifiad byr o’r meini prawf dethol:

Refer to Procurement Documents for information.


Lefel(au) gofynnol y safonau sydd eu hangen:

Refer to Procurement Documents for information.

III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Rhestr a disgrifiad byr o’r meini prawf dethol:

Refer to Procurement Documents for information.


Lefel(au) gofynnol y safonau sydd eu hangen:

Refer to Procurement Documents for information.

III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

Refer to Procurement Documents for information.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 17/06/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 30/09/2022

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 17/06/2022

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

UK Atomic Energy Authority

Culham Science Centre

Abingdon

OX14 3DB

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/organisations/uk-atomic-energy-authority

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

UK Atomic Energy Authority

Culham Science Centre

Abingdon

OX14 3DB

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/organisations/uk-atomic-energy-authority

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

The authority will incorporate a minimum 10 calendar day standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to tenderers.

This period allows unsuccessful tenderers to seek further debriefing from the authority before a contract is entered into applicants have 2 working days from the notification of the award decision to request. Additional debriefing and that information have to be provided within a minimum of 3 working days before the expiry of the standstill period. Such additional information should be sought from the contact named in this notice.

If an appeal regarding the award of a contract has not been successfully resolved, the Public Contracts Regulations 2015 (SI 2015 No. 102) provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland).

Any such action must be brought promptly.

(generally within 3 months).

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

UK Atomic Energy Authority

Culham Science Centre

Abingdon

OX14 3DB

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/organisations/uk-atomic-energy-authority

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: abigail.woods@ukaea.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73300000Design and execution of research and developmentResearch and development services and related consultancy services
73120000Experimental development servicesResearch and experimental development services
72262000Software development servicesSoftware-related services
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru