Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Palliative Care Transport Service

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 20 Mai 2022
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 20 Mai 2022

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-121412
Cyhoeddwyd gan:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
ID Awudurdod:
AA0221
Dyddiad cyhoeddi:
20 Mai 2022
Dyddiad Cau:
08 Mehefin 2022
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

The community pharmacy palliative care out of hours service has been running since 2003. The aim of the service is to provide on demand access to and agreed formulary of specialist medicines. The objective of the transport service is to provide a prescription collection and delivery service to palliative care patients requiring medicines urgently and must consider: • The speed of access to out of hours pharmaceutical services for palliative care. • The security arrangements for healthcare professionals, patients and drivers. It is anticipated that the contract will commence on 1st August 2022 until 31st July 2025. With the option to extend for a further 12 months (+1).

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

NWSSP Procurement, 4-5 Charnwood Court, Heol Billingsley, Parc Nantgarw,

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Hannah Shotton

+44 1495300885

hannah.shotton@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

NWSSP Procurement, 4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw,

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Hannah Shotton

+44 1443848585

hannah.shotton@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

NWSSP Procurement, 4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw,

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Hannah Shotton

+44 1443848585

hannah.shotton@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Palliative Care Transport Service

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The community pharmacy palliative care out of hours service has been running since 2003. The aim of the service is to provide on demand access to and agreed formulary of specialist medicines.

The objective of the transport service is to provide a prescription collection and delivery service to palliative care patients requiring medicines urgently and must consider:

• The speed of access to out of hours pharmaceutical services for palliative care.

• The security arrangements for healthcare professionals, patients and drivers.

It is anticipated that the contract will commence on 1st August 2022 until 31st July 2025. With the option to extend for a further 12 months (+1).

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=121412

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

34130000 Motor vehicles for the transport of goods
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
60161000 Parcel transport services
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

It is anticipated that the contract will commence on 1st August 2022 until 31st July 2025. With the option to extend for a further 12 months (+1).

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ABU-ITT-50391

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     08 - 06 - 2022  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   24 - 06 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:121412)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  20 - 05 - 2022

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
34130000 Cerbydau modur ar gyfer cludo nwyddau Cerbydau modur
60000000 Gwasanaethau cludo (heblaw cludo gwastraff) Trafnidiaeth a Gwasanaethau Cysylltiedig
60161000 Gwasanaethau cludo parseli Cludo post ar ffyrdd

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
20 Mai 2022
Dyddiad Cau:
08 Mehefin 2022 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad cyhoeddi:
19 Medi 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
hannah.shotton@wales.nhs.uk
Cyswllt gweinyddol:
hannah.shotton@wales.nhs.uk
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
hannah.shotton@wales.nhs.uk

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.