Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Procurement for the Provision of Practitioner Training Programme (PTP) Healthcare Science Part Time Education and Training
OCID: ocds-kuma6s-130908
ID yr Awdurdod: AA0221
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 16/05/23
Dyddiad Cau: 19/06/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Health Education and Improvement Wales (HEIW) are undertaking a review of Health Professional Education and Training Services delivered to NHS Wales. HEIW are seeking to commission part time Practitioner Training Programme (PTP) Healthcare Science education for Clinical Engineering, Pathology (Life Sciences) and Audiology.
CPV: 80000000, 80000000, 80300000, 80300000.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Health Education and Improvement Wales (HEIW)

Nantgarw, South East Wales

Cardiff

CF15 7QQ

UK

Person cyswllt: Keri Jones

Ffôn: +44 1443848585

E-bost: keri.jones3@wales.nhs.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Procurement for the Provision of Practitioner Training Programme (PTP) Healthcare Science Part Time Education and Training

Cyfeirnod: PRO-OJEULT-53067

II.1.2) Prif god CPV

80000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Health Education and Improvement Wales (HEIW) are undertaking a review of Health Professional Education and Training Services delivered to NHS Wales. HEIW are seeking to commission part time Practitioner Training Programme (PTP) Healthcare Science education for Clinical Engineering, Pathology (Life Sciences) and Audiology.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 9 900 761.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Audiology

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80300000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Health Education and Improvement Wales (HEIW) is a key stakeholder in healthcare science transformation in Wales. Traditionally, individuals achieve Practitioner Training Programme (PTP) status by undertaking a BSc (Hons) in Healthcare Science full time over 3 years, including academic study and work-based learning. HEIW is committed to commissioning part time education to enable people already employed in the NHS, to access a BSc programme alongside existing employment to achieve Practitioner Training Programme (PTP) status. This education is a type of apprenticeship model that will enable people to train whilst remaining in the workforce.

The education that will be commissioned is 120 credits at level 5 and 120 credits at level 6 to enable award of BSc (Hons) over 3 years.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 80

Price / Pwysoliad:  20

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/12/2023

Diwedd: 31/07/2029

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

This contract will be subject to renewal at the discretion of the Contracting Authority. The Contracting Authority may exercise its option to extend for a further three years in three twelve month intervals.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Clinical Engineering

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Health Education and Improvement Wales (HEIW) is a key stakeholder in healthcare science transformation in Wales. Traditionally, individuals achieve Practitioner Training Programme (PTP) status through undertaking a BSc (Hons) in Healthcare Science full time over 3 years, including academic study and work-based learning. HEIW is committed to commissioning part time education to enable people already employed in the NHS, to access a BSc programme alongside existing employment to achieve Practitioner Training Programme (PTP) status. This education is a type of apprenticeship model that will enable people to train whilst remaining in the workforce.

The education that will be commissioned is 120 credits at level 5 and 120 credits at level 6 to enable award of BSc (Hons) over 3 years.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 80

Price / Pwysoliad:  20

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/12/2023

Diwedd: 31/07/2029

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

This contract will be subject to renewal at the discretion of the Contracting Authority. The Contracting Authority may exercise its option to extend for a further three years in three twelve month intervals.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Pathology

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80300000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Health Education and Improvement Wales (HEIW) is a key stakeholder in healthcare science transformation in Wales. Traditionally, individuals achieve Practitioner Training Programme (PTP) status by undertaking a BSc (Hons) in Healthcare Science full time over 3 years, including academic study and work-based learning. HEIW is committed to commissioning part time education to enable people already employed in the NHS, to access a BSc programme alongside existing employment to achieve Practitioner Training Programme (PTP) status. This education is a type of apprenticeship model that will enable people to train whilst remaining in the workforce.

The education that will be commissioned is 120 credits at level 5 and 120 credits at level 6 to enable award of BSc (Hons) over 3 years.

Pathology (Life sciences) education must also be available as stand alone modules to enable them to be accessed by Students with an existing relevant degree eg BSc (Hons) Biomedical Sciences to achieve PTP through degree assessment. The IBMS assess existing degree content and determine which additional modules from the full 240 credits a Student needs to complete.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 80

Price / Pwysoliad:  20

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/12/2023

Diwedd: 31/07/2029

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

This contract will be subject to renewal at the discretion of the Contracting Authority. The Contracting Authority may exercise its option to extend for a further three years in three twelve month intervals.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

as stated within the procurement documents.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 092-000005

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 19/06/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 19/06/2023

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

This services may be retendered prior to the expiry of the contract.

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The Services to which this Notice relates fall within Regulations 74 to 76 of the Public Contracts Regulations 2015 (Regulations). Although HEIW may voluntarily adopt certain provisions in the Regulations neither the employment of any terminology nor any other indication shall be taken to mean that the contracting authority intends to hold itself bound by any of the Regulations save those applicable to services falling within Regulations 74 to 76. Bidders to note that they will be required to enter into terms and conditions of contract as set out in the tender documents and that save for matters of clarification or consistency, HEIW will not negotiate the terms. As this is a procurement that falls under the Light Touch Regime, HEIW is proposing to use a procurement procedure which is akin to the open procedure. All tender costs and any liabilities incurred by bidders shall be the sole responsibility of the bidders. HEIW reserves the right to award the Contract in whole or in part. HEIW reserves the right to pause, halt, abandon and/or annul the tendering process and not to award any or all the Contracts. The Contracts to which this procurement relates are funded via Welsh Government funding, refer to the contract terms and conditions and the ITT for rights reserved to the contracting authority should the said funding cease or reduce. Bidders are to

note:

(a) The number of student places to be commissioned annually will be conditional upon Welsh Government confirmation of funding; and

(b) HEIW reserves the right to vary the range of student commissioning numbers by way of an increase or decrease; and

(c) The proposed contracts are due to take effect on or around 01/12/2023 and provide for an implementation period. Delivery of the

services are to commence upon the anticipated Services Commencement Date (that is on or around 01/08/2024). No contract payments are

payable in respect of the implementation period. Bidders are free to submit bids in respect of any number of Lots. Bidders to note that each Lot will be evaluated separately using the pre-disclosed evaluation criteria set out in the ITT. To complete your formal proposal, please access the ITT via the Bravo eTender Wales portal where you will find a full suite of tender documentation.

1. Register your company:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk and click the link to register.

2. Express and Interest in the tender:

- Click ‘ITT Open to all suppliers’

- Click ITT_ 102514 and express interest

- This will move the ITT into your ‘my ITTs page’

- You can access any attachments by clicking ‘buyer attachments’ in the ‘ITT details’ box

3. Responding to the tender

- Click ‘my response’ under ‘ITT details’. You can choose to ‘create response’ or ‘decline to respond’

- You can now use the messages function to communicate with HEIW

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=123268 Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are: detailed in the tender documentation.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130908.

(WA Ref:130908)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

16/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: keri.jones3@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80000000Education and training servicesEducation
80300000Higher education servicesEducation and training services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - I gyd
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAY437555: Procurement for the Provision of Practitioner Training Programme (PTP) Healthcare Science Part Time Education and Training
Dyddiad Cyhoeddi: 16/05/23
Dyddiad Cau: 19/06/23
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
NOV457984: Procurement for the Provision of Practitioner Training Programme (PTP) Healthcare Science Part Time Education and Training
Dyddiad Cyhoeddi: 20/11/23
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru