Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Independent Technical Verification of Magnox Delicensing Proposals
OCID: ocds-h6vhtk-03543a
ID yr Awdurdod: AA75093
Cyhoeddwyd gan: Office for Nuclear Regulation
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

This is an Open procurement seeking to appoint a contractor to provide technical support

services to ONR for the technical verification of delicensing proposals and claims from a

number of UK nuclear licensed sites/ parts of licensed sites.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

OFFICE FOR NUCLEAR REGULATION

Building 4 Redgrave Court

BOOTLE

L207HS

UK

Person cyswllt: Gary Owens

Ffôn: +44 2030280795

E-bost: gary.owens@onr.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.onr.gov.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Nuclear Regulation

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of Independent Technical Verification of Magnox Delicensing Proposals

Cyfeirnod: ONR/T862

II.1.2) Prif god CPV

71356000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Over the next several years a number of UK nuclear licensed sites/ parts of licensed sites will

require delicensing in order to meet business needs.

Delicensing reduces the radiological hazard and risk at these sites; therefore ONR considers

delicensing proposals as part of its enabling regulatory approach.

Delicensing and site remediation meet the UK Government's priority of delivering safe and

secure nuclear decommissioning. However, for ONR to meet its responsibilities when

assessing a delicensing proposal it requires technical support.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 800 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This is an Open procurement seeking to appoint a contractor to provide technical support

services to ONR for the technical verification of delicensing proposals and claims from a

number of UK nuclear licensed sites/ parts of licensed sites.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 70

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Price / Pwysoliad:  20

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-019858

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: ONR862

Teitl: Independent Technical Verification of Magnox Delicensing Proposals and Claims

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/12/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

UK HEALTH SECURITY AGENCY

Oxford

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

In order to gain access to the tender documentation you will be required to register your

organisation details on the ONR Procurement Portal, free of charge, by accessing the

following link :

https://onr.delta-esourcing.com/

When prompted, please enter Access Code 3MCYYRPUTG to be linked directly to the

opportunity. The tender reference for this specific opportunity is ONR/T862.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Christine Alcock - Head of ONR Commercial and Procurement

Bootle, Merseyside

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: gary.owens@onr.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71356000Technical servicesEngineering-related scientific and technical services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru