Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

Provision of Independent Technical Verification of Magnox Delicensing Proposals

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 26 Mai 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 26 Mai 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-03543a
Cyhoeddwyd gan:
Office for Nuclear Regulation
ID Awudurdod:
AA75093
Dyddiad cyhoeddi:
26 Mai 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

This is an Open procurement seeking to appoint a contractor to provide technical support

services to ONR for the technical verification of delicensing proposals and claims from a

number of UK nuclear licensed sites/ parts of licensed sites.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

OFFICE FOR NUCLEAR REGULATION

Building 4 Redgrave Court

BOOTLE

L207HS

UK

Person cyswllt: Gary Owens

Ffôn: +44 2030280795

E-bost: gary.owens@onr.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.onr.gov.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Nuclear Regulation

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of Independent Technical Verification of Magnox Delicensing Proposals

Cyfeirnod: ONR/T862

II.1.2) Prif god CPV

71356000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Over the next several years a number of UK nuclear licensed sites/ parts of licensed sites will

require delicensing in order to meet business needs.

Delicensing reduces the radiological hazard and risk at these sites; therefore ONR considers

delicensing proposals as part of its enabling regulatory approach.

Delicensing and site remediation meet the UK Government's priority of delivering safe and

secure nuclear decommissioning. However, for ONR to meet its responsibilities when

assessing a delicensing proposal it requires technical support.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 800 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This is an Open procurement seeking to appoint a contractor to provide technical support

services to ONR for the technical verification of delicensing proposals and claims from a

number of UK nuclear licensed sites/ parts of licensed sites.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 70

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Price / Pwysoliad:  20

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-019858

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: ONR862

Teitl: Independent Technical Verification of Magnox Delicensing Proposals and Claims

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/12/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

UK HEALTH SECURITY AGENCY

Oxford

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 800 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

In order to gain access to the tender documentation you will be required to register your

organisation details on the ONR Procurement Portal, free of charge, by accessing the

following link :

https://onr.delta-esourcing.com/

When prompted, please enter Access Code 3MCYYRPUTG to be linked directly to the

opportunity. The tender reference for this specific opportunity is ONR/T862.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Christine Alcock - Head of ONR Commercial and Procurement

Bootle, Merseyside

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
71356000 Gwasanaethau technegol Gwasanaethau yswiriant peirianneg, ategol, cyfartalog, colled, actiwaraidd ac achub

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
gary.owens@onr.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.