Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Residential Masterplan, Cairnmount, Irvine
OCID: ocds-h6vhtk-03cf7c
ID yr Awdurdod: AA20915
Cyhoeddwyd gan: North Ayrshire Council
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau: 28/06/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

North Ayrshire Council (“NAC”) requires an appropriately qualified and experienced masterplan consultant and design team to develop a residential masterplan for an area of NAC owned land at Cairnmount, Irvine - also referred to as Montgomerie Park East. The masterplan consultant will act as the lead of the design team.

The anticipated start date is 30th August 2023 until 29th August 2024.

The residential masterplan is to be developed taking into consideration best practice guidance, market feedback and the following:

- Evidenced based site analysis to inform concept design.

- Masterplan that blends best practice design with residential market requirements.

- Phasing strategy that reflects market interest.

- A masterplan that integrates the surrounding landscape.

Anticipated Design Team Members, please note this list is not exhaustive.

- Masterplanning Consultant

- Civil Engineer

- Transport Planner and Engineer

- Landscape Architect

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

North Ayrshire Council

Cunninghame House, Friars Croft

Irvine

KA12 8EE

UK

Ffôn: +44 1294324220

E-bost: murraythompson@north-ayrshire.gov.uk

NUTS: UKM93

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.north-ayrshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00337

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Residential Masterplan, Cairnmount, Irvine

Cyfeirnod: NAC/5132

II.1.2) Prif god CPV

73220000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

North Ayrshire Council (“NAC”) requires an appropriately qualified and experienced masterplan consultant and design team to develop a residential masterplan for an area of NAC owned land at Cairnmount, Irvine - also referred to as Montgomerie Park East. The masterplan consultant will act as the lead of the design team.

The anticipated start date is 30th August 2023 until 29th August 2024.

The residential masterplan is to be developed taking into consideration best practice guidance, market feedback and the following:

- Evidenced based site analysis to inform concept design.

- Masterplan that blends best practice design with residential market requirements.

- Phasing strategy that reflects market interest.

- A masterplan that integrates the surrounding landscape.

Anticipated Design Team Members, please note this list is not exhaustive.

- Masterplanning Consultant

- Civil Engineer

- Transport Planner and Engineer

- Landscape Architect

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 250 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71311000

71313000

71311300

71315200

71317210

72224000

73200000

79411100

79411000

79415200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM93

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

North Ayrshire Council (“NAC”) requires an appropriately qualified and experienced masterplan consultant and design team to develop a residential masterplan for an area of NAC owned land at Cairnmount, Irvine - also referred to as Montgomerie Park East. The masterplan consultant will act as the lead of the design team.

The anticipated start date is 30th August 2023 until 29th August 2024.

The residential masterplan is to be developed taking into consideration best practice guidance, market feedback and the following:

- Evidenced based site analysis to inform concept design.

- Masterplan that blends best practice design with residential market requirements.

- Phasing strategy that reflects market interest.

- A masterplan that integrates the surrounding landscape.

Anticipated Design Team Members, please note this list is not exhaustive.

- Masterplanning Consultant

- Civil Engineer

- Transport Planner and Engineer

- Landscape Architect

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 40

Price / Pwysoliad:  60

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 12

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

If required, bidders are required to be enrolled in the relevant professional or trade registers within the country in which they are established.

Where it is required, within a bidder’s country of establishment they must confirm which authorisation or memberships of the relevant organisation(s) are required in order to perform this service.

Bidders must confirm if they hold the particular authorisation or memberships.

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Rhestr a disgrifiad byr o’r meini prawf dethol:

Bidders will be required to have a minimum “general” yearly turnover of 425,000 GBP for the last three years.

Where turnover information is not available for the time period requested, the bidder will be required to state the date which they were set up or started trading.

North Ayrshire Council reserve the right to review the bidder's financial information using company watch financial analytics at tender stage and throughout the life of the contract. If the bidder’s financial health score (H-Score) is 25 or less further information/clarifications will be requested to ensure the equivalent economic and financial standing is adhered too. If this information or the clarifications are not satisfactory, the bidder will be excluded from the tender process.

Bidders who cannot meet the required level of turnover will be excluded from this tender.

It is a requirement of this contract that bidders hold, or can commit to obtain prior to the commence of any subsequently awarded contract, the types and levels of insurance indicated below:

Employer’s (Compulsory) Liability Insurance = [5 million] GBP in respect of any one event

http://www.hse.gov.uk/pubns/hse40.pdf

Public Liability Insurance [1 million] GBP in respect of any one event

Professional Indemnity Insurance [5 million] GBP in the aggregate

Third-Party Motor Vehicle Insurance

A valid motor vehicle certificate must be held in the company name or (where there is no fleet but rather the company permits its employees to use their personal vehicles for business purposes), a letter signed by a person of appropriate authority - confirming that the company has ongoing arrangements in place to ensure their employees' vehicles are appropriately insured and maintained.


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Rhestr a disgrifiad byr o’r meini prawf dethol:

Bidders are required to provide 2 examples of services carried out in the past 3 years that demonstrates they have the relevant experience to deliver the services described in the Contract Notice. The services must be of a similar size and scope. Unsatisfactory experience will result in exclusion from the tender process.

Bidders must also provide 2 satisfactory references for the same 2 contracts on the reference templates provided. References should be completed and signed by previous customers for contracts of a similar size and scope. If any of the referees score the bidder less than 2 the bidder will be excluded from the tender process.

Completed experience and reference templates must be zipped and uploaded at question 4C.1.2 of the qualification envelope.

Bidders will be required to confirm that they and/or the service provider have the following relevant educational and professional qualifications: It is a requirement of this contract that a minimum of one key staff member involved in the delivery of this contract has a Royal Town Planning Institute (“RTPI”) Membership or equivalent.

Bidders are required to provide evidence that their organisation has taken steps to build their awareness of the climate change emergency and how they will respond. Accepted evidence includes but is not limited to:

- a completed copy of the Bidder ‘relevant contract’ Climate Change Plan Template, including planned projects and actions to reduce the bidder’s carbon emissions. This does not need to contain calculated carbon emissions.

Bidders who intend to subcontract more than 25% to any individual organisation must ensure the SPD (Scotland) - Subcontractors Supplier Response is completed and uploaded at question 2D.1.2 of the qualification envelope.


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 28/06/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 28/06/2023

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Lots are not being used for this tender for the reason stated below:

Nature of the contract not suitable for lots.

Quality Management Procedures

The bidder must hold a UKAS (or equivalent) accredited independent third-party certificate of compliance in accordance with BS EN ISO 9001 (or equivalent) or a documented policy regarding quality management, see attachment at SPD question 4D.1.

Health and Safety Procedures

The bidder must hold a UKAS (or equivalent) accredited independent third-party certificate of compliance in accordance with ISO 45001 (or equivalent) or have, within the last 12 months, successfully met the assessment requirements of a construction-related scheme in registered membership of the Safety Schemes in Procurement (SSIP) forum or the bidder must have a regularly reviewed and documented policy for Health and Safety management, see attachment at SPD question 4D.1.

Environmental Management Procedures

The bidder must hold a UKAS (or equivalent) accredited independent third-party certificate of compliance in accordance with BS EN ISO 14001 (or equivalent) or a valid EMAS (or equivalent) certificate or the bidder must have a regularly reviewed documented policy regarding environmental management, see attachment at SPD question 4D.2.

Bidders may be excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

The buyer is using PCS-Tender to conduct this ITT exercise. The Project code is 24221. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2343

A sub-contract clause has been included in this contract. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2363

Community benefits are included in this requirement. For more information see: https://www.gov.scot/policies/public-sector-procurement/community-benefits-in-procurement/

A summary of the expected community benefits has been provided as follows:

Community benefits will be required on a voluntary basis for:

- Employment

- Employability & Skills

- SMEs

- TSOs

- Education

- Community Wish List (http://northayrshire.community/community-benefits-wishlist- application-form/)

(SC Ref:732884)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Kilmarnock Sheriff Court

Sheriff Court House, St Marnock Street

Kilmarnock

KA1 1ED

UK

Ffôn: +44 1563550024

E-bost: kilmarnock@scotcourts.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.scotcourts.gov.uk/

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: murraythompson@north-ayrshire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71315200Building consultancy servicesBuilding services
79411100Business development consultancy servicesGeneral management consultancy services
71311000Civil engineering consultancy servicesConsultative engineering and construction services
79415200Design consultancy servicesProduction management consultancy services
73220000Development consultancy servicesResearch and development consultancy services
71313000Environmental engineering consultancy servicesConsultative engineering and construction services
79411000General management consultancy servicesBusiness and management consultancy services
71317210Health and safety consultancy servicesHazard protection and control consultancy services
71311300Infrastructure works consultancy servicesCivil engineering consultancy services
72224000Project management consultancy servicesSystems and technical consultancy services
73200000Research and development consultancy servicesResearch and development services and related consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru