Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Forensic Investigation Unit Collision Laser Scanners
OCID: ocds-h6vhtk-03a59f
ID yr Awdurdod: AA77678
Cyhoeddwyd gan: Chief Constable for Devon and Cornwall Police
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Provision of three collision investigation laser scanners for the Southwest region.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Chief Constable for Devon and Cornwall Police

N/A

Police HQ, Middlemoor

Exeter

EX2 7HQ

UK

Person cyswllt: Sara Callow

E-bost: sara.callow@devonandcornwall.pnn.police.uk

NUTS: UKK4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.devon-cornwall.police.uk/your-right-to-information

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Trefn a diogelwch cyhoeddus

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Forensic Investigation Unit Collision Laser Scanners

Cyfeirnod: 848

II.1.2) Prif god CPV

35000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Provision of three collision investigation laser scanners for the Southwest region.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 234 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

35200000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK4


Prif safle neu fan cyflawni:

Southwest Region

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Provision of three collision investigation laser scanners for the Southwest region.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 70

Price / Pwysoliad:  30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-004546

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 848

Teitl: Forensic Investigation Unit Collision Laser Scanners

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

05/05/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 5

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Riegl UK Ltd

IT Centre, York Science Park

Heslington, York

YO10 5NP

UK

NUTS: UKE21

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 234 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The High Court of Justice

Strand

London

WC2A 2LL

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.judiciary.gov.uk

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

CEDR

London

UK

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

CEDR

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: sara.callow@devonandcornwall.pnn.police.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
35200000Police equipmentSecurity, fire-fighting, police and defence equipment
35000000Security, fire-fighting, police and defence equipmentDefence and security

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru