Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

PRO004558 – Goods – Framework – Scientific Services Labs Consumables

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 26 Mai 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 26 Mai 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-0376d9
Cyhoeddwyd gan:
United Utilities Water Limited
ID Awudurdod:
AA76770
Dyddiad cyhoeddi:
26 Mai 2023
Dyddiad Cau:
26 Mehefin 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

The Company will look to award a framework for the provision of lab consumables to the stores based in Lingley Mere, Warrington. As the requirements for goods may change over the course of the agreement, this is being Tendered as a Framework Agreement, with no guarantee of goods/volumes over the period.

Supplier should be able to provide all core consumables listed.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract - cyfleustodau

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

United Utilities Water Limited

02366678

Lingley Mere Business Park

Warrington

WA5 3LP

UK

Person cyswllt: Helen Cheetham

Ffôn: +44 56861

E-bost: helen.cheetham@uuplc.co.uk

NUTS: UKD

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.unitedutilities.com

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/43984

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=68870&B=UNITEDUTILITIES


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=68870&B=UNITEDUTILITIES


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.6) Prif weithgaredd

Dŵr

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

PRO004558 – Goods – Framework – Scientific Services Labs Consumables

Cyfeirnod: PRO004558

II.1.2) Prif god CPV

24300000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Company will look to award a framework for the provision of lab consumables to the stores based in Lingley Mere, Warrington. As the requirements for goods may change over the course of the agreement, this is being Tendered as a Framework Agreement, with no guarantee of goods/volumes over the period.

Supplier should be able to provide all core consumables listed.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 520 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

24000000

24315000

24320000

24900000

24950000

24960000

33695000

33793000

38437000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Company will look to award a framework for the provision of lab consumables to the stores based in Lingley Mere, Warrington. As the requirements for goods may change over the course of the agreement, this is being Tendered as a Framework Agreement, with no guarantee of goods/volumes over the period.

Supplier should be able to provide all core consumables listed.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 520 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

optional annual renewal for up to 4 years for increments of 1 year

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Please refer to full Tender documentation for additional information

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Please refer to procurement documents

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae'r broses gaffael yn golygu sefydlu cytundeb fframwaith gydag un gweithredwr.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-029380

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 26/06/2023

Amser lleol: 14:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 12  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 26/06/2023

Amser lleol: 14:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Please refer to the Tender documentation

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England & Wales

City of Westminster

London

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

High Court of England & Wales

City of Westminster

UK

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

High Court of England & Wales

City of Westminster

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
24300000 Cemegion anorganig ac organig sylfaenol Cynhyrchion cemegol
24315000 Cemegion anorganig amrywiol Cemegion anorganig sylfaenol
24320000 Cemegion organig sylfaenol Cemegion anorganig ac organig sylfaenol
24000000 Cynhyrchion cemegol Deunyddiau a Chynhyrchion
24960000 Cynhyrchion cemegol amrywiol Cynhyrchion cemegol coeth ac amrywiol
24900000 Cynhyrchion cemegol coeth ac amrywiol Cynhyrchion cemegol
33793000 Llestri gwydr labordy Llestri gwydr labordy, hylan neu fferyllol
24950000 Nwyddau trydanol ar ddibenion arbennig Cynhyrchion cemegol coeth ac amrywiol
38437000 Pipedau labordy ac ategolion cysylltiedig Cyfarpar canfod a dadansoddi
33695000 Pob cynnyrch antherapiwtig arall Cynhyrchion meddyginiaethol amrywiol

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
helen.cheetham@uuplc.co.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.