Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: PRO004558 – Goods – Framework – Scientific Services Labs Consumables
OCID: ocds-h6vhtk-0376d9
ID yr Awdurdod: AA76770
Cyhoeddwyd gan: United Utilities Water Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau: 26/06/23
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Company will look to award a framework for the provision of lab consumables to the stores based in Lingley Mere, Warrington. As the requirements for goods may change over the course of the agreement, this is being Tendered as a Framework Agreement, with no guarantee of goods/volumes over the period.

Supplier should be able to provide all core consumables listed.

Hysbysiad contract - cyfleustodau

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

United Utilities Water Limited

02366678

Lingley Mere Business Park

Warrington

WA5 3LP

UK

Person cyswllt: Helen Cheetham

Ffôn: +44 56861

E-bost: helen.cheetham@uuplc.co.uk

NUTS: UKD

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.unitedutilities.com

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/43984

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=68870&B=UNITEDUTILITIES


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=68870&B=UNITEDUTILITIES


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.6) Prif weithgaredd

Dŵr

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

PRO004558 – Goods – Framework – Scientific Services Labs Consumables

Cyfeirnod: PRO004558

II.1.2) Prif god CPV

24300000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Company will look to award a framework for the provision of lab consumables to the stores based in Lingley Mere, Warrington. As the requirements for goods may change over the course of the agreement, this is being Tendered as a Framework Agreement, with no guarantee of goods/volumes over the period.

Supplier should be able to provide all core consumables listed.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 520 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

24000000

24315000

24320000

24900000

24950000

24960000

33695000

33793000

38437000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Company will look to award a framework for the provision of lab consumables to the stores based in Lingley Mere, Warrington. As the requirements for goods may change over the course of the agreement, this is being Tendered as a Framework Agreement, with no guarantee of goods/volumes over the period.

Supplier should be able to provide all core consumables listed.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 520 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

optional annual renewal for up to 4 years for increments of 1 year

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Please refer to full Tender documentation for additional information

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Please refer to procurement documents

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae'r broses gaffael yn golygu sefydlu cytundeb fframwaith gydag un gweithredwr.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-029380

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 26/06/2023

Amser lleol: 14:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 12  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 26/06/2023

Amser lleol: 14:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Please refer to the Tender documentation

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England & Wales

City of Westminster

London

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

High Court of England & Wales

City of Westminster

UK

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

High Court of England & Wales

City of Westminster

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: helen.cheetham@uuplc.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
33695000All other non-therapeutic productsVarious medicinal products
24300000Basic inorganic and organic chemicalsChemical products
24320000Basic organic chemicalsBasic inorganic and organic chemicals
24000000Chemical productsMaterials and Products
24900000Fine and various chemical productsChemical products
33793000Laboratory glasswareLaboratory, hygienic or pharmaceutical glassware
38437000Laboratory pipettes and accessoriesDetection and analysis apparatus
24315000Miscellaneous inorganic chemicalsBasic inorganic chemicals
24950000Specialised chemical productsFine and various chemical products
24960000Various chemical productsFine and various chemical products

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru