Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: RAICo Supplier Engagement Event, 5 July 23 @ NCC, Birmingham
OCID: ocds-h6vhtk-03cf7d
ID yr Awdurdod: AA20759
Cyhoeddwyd gan: United Kingdom Atomic Energy Authority
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Robotics and Artificial Intelligence Collaboration (RAICo®) is a collaboration programme being set up by Sellafield Ltd (SL), Nuclear Decommissioning Authority (NDA), University of Manchester and the UK Atomic Energy Authority (UKAEA). It is initially a 3-year programme of technology development. It is focussed on delivering and proving underlying robotics and artificial intelligence technologies that are required for effective decommissioning, as well as providing deployment opportunities to have maximum operational impact.

Using robotics and AI in hazardous nuclear decommissioning environments will provide the step-change in capabilities needed to move towards a cheaper, faster, and less hazardous set of next generation decommissioning activities.

The programme is managed by UKAEA’s Remote Applications in Challenging Environments (“RACE”) facility.

This prior information notice (PIN) covers 4 of the thematic areas of the RAICo Programme and is seeking interest from both Industry and Academia who will provide the products and services to support the delivery of the RAICo’s Programme’s strategic objectives which are:

Operationalisation of “this Generation” robotics into the nuclear sector.

Developing remotely operated solutions for decommissioning and future fusion power,

Developing intelligent customer and supply chain capability / capacity,

Positive socio-economic impact in Cumbria

The 4 thematic areas in scope for this PIN are detailed in the attached document which includes an online application to express an interest in attending the event to meet RAICo personnel and, to receive all further details of future contract opportunities.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

United Kingdom Atomic Energy Authority

N/A

Culham Science Centre

Abingdon

OX14 3DB

UK

Person cyswllt: Jane Lubbock

Ffôn: +44 1235464626

E-bost: jane.lubbock@ukaea.uk

NUTS: UKJ14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.gov.uk/government/organisations/uk-atomic-energy-authority

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/72814

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=68908&B=UKAEA


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Fusion Research

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

RAICo Supplier Engagement Event, 5 July 23 @ NCC, Birmingham

Cyfeirnod: T/JSL068/23

II.1.2) Prif god CPV

98113100

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

This PIN is provided to the market to invite organisations to an event at the NCC, Birmingham 5 July 23 to meet with RAICo personnel to hear about this important programme and possible future contract opportunities.

The Robotics and Artificial Intelligence Collaboration (RAICo®) is a collaboration programme being set up by Sellafield Ltd (SL), Nuclear Decommissioning Authority (NDA), University of Manchester and the UK Atomic Energy Authority (UKAEA).

It is initially a 3-year programme of technology development. It is focussed on delivering and proving underlying robotics and artificial intelligence technologies that are required for effective decommissioning, as well as providing deployment opportunities to have maximum operational impact.

The programme is managed by UKAEA’s Remote Applications in Challenging Environments (“RACE”) facility.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

35113210

42000000

42664000

42997300

72222300

73110000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ14


Prif safle neu fan cyflawni:

Culham, Oxfordshire

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Robotics and Artificial Intelligence Collaboration (RAICo®) is a collaboration programme being set up by Sellafield Ltd (SL), Nuclear Decommissioning Authority (NDA), University of Manchester and the UK Atomic Energy Authority (UKAEA). It is initially a 3-year programme of technology development. It is focussed on delivering and proving underlying robotics and artificial intelligence technologies that are required for effective decommissioning, as well as providing deployment opportunities to have maximum operational impact.

Using robotics and AI in hazardous nuclear decommissioning environments will provide the step-change in capabilities needed to move towards a cheaper, faster, and less hazardous set of next generation decommissioning activities.

The programme is managed by UKAEA’s Remote Applications in Challenging Environments (“RACE”) facility.

This prior information notice (PIN) covers 4 of the thematic areas of the RAICo Programme and is seeking interest from both Industry and Academia who will provide the products and services to support the delivery of the RAICo’s Programme’s strategic objectives which are:

Operationalisation of “this Generation” robotics into the nuclear sector.

Developing remotely operated solutions for decommissioning and future fusion power,

Developing intelligent customer and supply chain capability / capacity,

Positive socio-economic impact in Cumbria

The 4 thematic areas in scope for this PIN are detailed in the attached document which includes an online application to express an interest in attending the event to meet RAICo personnel and, to receive all further details of future contract opportunities.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

26/05/2023

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: jane.lubbock@ukaea.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42664000Fusion equipmentSoldering, brazing and welding tools, surface tempering and hot-spraying machines and equipment
42000000Industrial machineryTechnology and Equipment
42997300Industrial robotsPipeline machinery
72222300Information technology servicesInformation systems or technology strategic review and planning services
35113210Nuclear safety equipmentSafety equipment
98113100Nuclear safety servicesServices furnished by specialist organisations
73110000Research servicesResearch and experimental development services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru