Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Zenith Multi Academy Trust ~ Cleaning Tender

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 26 Mai 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 26 Mai 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-03cf81
Cyhoeddwyd gan:
Zenith Multi Academy Trust
ID Awudurdod:
AA79694
Dyddiad cyhoeddi:
26 Mai 2023
Dyddiad Cau:
30 Mehefin 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

The tender project is seeking to appoint a contractor whose initiative and innovation will be welcomed for the provision of cleaning services within the facilities for each school in the Trust. The high quality service levels proposed, should maintain excellent standards throughout, resulting in a pleasant environment for both the pupils and staff at all schools.

The basis and rationale that the Client requires the successful contractor to operate to at all times, is being able to provide Schools that are fit for purpose and that the Contractor is proactive in the management of the contract, thus ensuring that all specifications are achieved and that the frequency of cleans and standards achieved are as detailed within the Tender Specification.

The contract being tendered is from 1st April 2024 to 31st March 2027 with an option to extend for up to a further 2 years at the discretion of the client. The contract will be fixed price in nature, with the Contractor invoicing the Client for one-twelfth of the annual cost on a monthly basis.

It should be noted that the successful contractor will be expected to bring to the contract: innovation; new equipment; and cleaning methods, with BICSc standards being achieved, as a minimum, thus ensuring that the highest levels of cleanliness are maintained in all areas at all times and also ensuring that the productivity of the cleaning operatives is enhanced moving forward into the new contract term.

We are a South East Essex Multi Academy Trust, currently comprising 3 secondary schools and one primary school: The King John School in Benfleet, The James Hornsby School in Basildon, and Castle View secondary school on Canvey Island, plus Laindon Park Primary School and Nursery in Basildon. Three of the four School are rated Good in their recent Ofsted inspections respectively.

The Trust’s core aim is to ensure that we enhance the life chances of all the young people within the Trust to enable them to fulfil their potential and achieve the best possible outcomes. This is at the heart of everything we do.

Please note that Castle View is not participating in this tender.

Laindon Park Primary and Nursery School

•https://www.laindonparkprimary.co.uk/

•Current annual cleaning cost £18,981.24 + £389.64 annual window clean

•Monthind Clean

•There are not incumbent staff within the Local Government Pension Scheme

James Hornsby School

•https://www.jameshornsby.essex.sch.uk/

•Current annual cleaning cost £133,991.28 + £2,274.36 window clean

•Monthind Clean

•There are not incumbent staff within the Local Government Pension Scheme

King John School

•https://www.thekjs.essex.sch.uk/

•Current annual cleaning cost £261,743.40 + £2,652 annual window clean

•Monthind Clean

•There are not incumbent staff within the Local Government Pension Scheme

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Zenith Multi Academy Trust

c/o The King John School, Shipwrights Drive, Thundersley

Essex

SS7 1RQ

UK

Ffôn: +44 1276673880

E-bost: tenders@litmuspartnership.co.uk

NUTS: UKH3

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.zenithmultiacademytrust.co.uk/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://litmustms.co.uk/respond/2WETN47GHC


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Zenith Multi Academy Trust ~ Cleaning Tender

II.1.2) Prif god CPV

90919300

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The successful Supplier will be required to provide cleaning services for Zenith Multi Academy Trust.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 5 040 383.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH3


Prif safle neu fan cyflawni:

Essex

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The tender project is seeking to appoint a contractor whose initiative and innovation will be welcomed for the provision of cleaning services within the facilities for each school in the Trust. The high quality service levels proposed, should maintain excellent standards throughout, resulting in a pleasant environment for both the pupils and staff at all schools.

The basis and rationale that the Client requires the successful contractor to operate to at all times, is being able to provide Schools that are fit for purpose and that the Contractor is proactive in the management of the contract, thus ensuring that all specifications are achieved and that the frequency of cleans and standards achieved are as detailed within the Tender Specification.

The contract being tendered is from 1st April 2024 to 31st March 2027 with an option to extend for up to a further 2 years at the discretion of the client. The contract will be fixed price in nature, with the Contractor invoicing the Client for one-twelfth of the annual cost on a monthly basis.

It should be noted that the successful contractor will be expected to bring to the contract: innovation; new equipment; and cleaning methods, with BICSc standards being achieved, as a minimum, thus ensuring that the highest levels of cleanliness are maintained in all areas at all times and also ensuring that the productivity of the cleaning operatives is enhanced moving forward into the new contract term.

We are a South East Essex Multi Academy Trust, currently comprising 3 secondary schools and one primary school: The King John School in Benfleet, The James Hornsby School in Basildon, and Castle View secondary school on Canvey Island, plus Laindon Park Primary School and Nursery in Basildon. Three of the four School are rated Good in their recent Ofsted inspections respectively.

The Trust’s core aim is to ensure that we enhance the life chances of all the young people within the Trust to enable them to fulfil their potential and achieve the best possible outcomes. This is at the heart of everything we do.

Please note that Castle View is not participating in this tender.

Laindon Park Primary and Nursery School

•https://www.laindonparkprimary.co.uk/

•Current annual cleaning cost £18,981.24 + £389.64 annual window clean

•Monthind Clean

•There are not incumbent staff within the Local Government Pension Scheme

James Hornsby School

•https://www.jameshornsby.essex.sch.uk/

•Current annual cleaning cost £133,991.28 + £2,274.36 window clean

•Monthind Clean

•There are not incumbent staff within the Local Government Pension Scheme

King John School

•https://www.thekjs.essex.sch.uk/

•Current annual cleaning cost £261,743.40 + £2,652 annual window clean

•Monthind Clean

•There are not incumbent staff within the Local Government Pension Scheme

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 5 040 383.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/04/2024

Diwedd: 31/03/2027

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 5

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

A minimum of 5 suppliers and a maximum of 10 suppliers will be taken forward to the tender stage of the process. Where less than 5 suppliers meet the minimum standards, only those that meet the minimum standards will be taken through to the tender stage. Where more than 5 suppliers meet the minimum standard, those suppliers with the highest scores will proceed to the tender stage.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 30/06/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer anfon gwahoddiadau i dendro neu i gymryd rhan at yr ymgeiswyr a ddewiswyd

Dyddiad: 11/09/2023

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement. It will be the supplier's responsibility to obtain any necessary documents in order to submit a response by the closing date and time.

The contracting authority reserves the right not to award any or part of the contract which is the subject of this contract notice and reserves the right to terminate the procurement process at any time.

The contracting authority will not be liable for any costs incurred by those expressing an interest in tendering for this contract opportunity.

The contracting authority will consider variant bids, evaluating them (so far as the variant or the evaluation of the variant is in the opinion of the contracting authority practicable) on the same basis as a conforming bid, but shall not be obliged to accept any such bid in preference to a conforming bid even if the variant bid scores more highly. No variant will be considered unless the bidder simultaneously submits a conforming bid.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

<a href="https://litmustms.co.uk/tenders/UK-UK-Essex:-School-cleaning-services./2WETN47GHC" target="_blank">https://litmustms.co.uk/tenders/UK-UK-Essex:-School-cleaning-services./2WETN47GHC</a>

To respond to this opportunity, please click here:

<a href="https://litmustms.co.uk/respond/2WETN47GHC" target="_blank">https://litmustms.co.uk/respond/2WETN47GHC</a>

GO Reference: GO-2023525-PRO-23048207

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Zenith Multi Academy Trust

c/o The King John School, Shipwrights Drive, Thundersley

Essex

SS7 1RQ

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
90919300 Gwasanaethau glanhau ysgolion Gwasanaethau glanhau swyddfeydd, ysgolion a chyfarpar swyddfa

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
tenders@litmuspartnership.co.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.