Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply of Signs and Associated Services Y23026
OCID: ocds-h6vhtk-036b66
ID yr Awdurdod: AA81638
Cyhoeddwyd gan: Kent County Council (t/a KCS Procurement Services)
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

LOT 1 – Signs and Associated Services

This LOT is for the supply, installation, delivery and disposal of signs and associated Services for all public sector Customers including highway Services.

Signs including but not limited to:

Road signs

Wayfinding signs

Health and safety signs

Door signs

Corporate signs

Temporary signs

Associated Services

Consultancy

- to include design, project management and advice on any site surveys required, removal and disposal of old signage

As most signage will be bespoke to the Customer specification, the Supplier must be able to provide guidance to the Customer for the type of sign most appropriate with potential design aspects included within the consultancy element.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Kent County Council (t/a KCS Procurement Services)

Head Office, 1 Abbey Wood Group, Kings Hill

West Malling

ME19 4YT

UK

Person cyswllt: Miss Tamara Stevens

E-bost: csgprocurement@csltd.org.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.commercialservices.org.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.commercialservices.org.uk

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Supply of Signs and Associated Services Y23026

Cyfeirnod: DN634646

II.1.2) Prif god CPV

34992000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Framework Agreement will cover all Signs and Associated Services and will be split into 2 LOTS:

LOT 1 – Signs and Associated Services

This LOT is for the supply, installation, delivery and disposal of signs and associated Services for all public sector Customers including highway Services.

Signs including but not limited to:

Road signs

Wayfinding signs

Health and safety signs

Door signs

Corporate signs

Temporary signs

Associated Services

Consultancy

- to include design, project management and advice on any site surveys required, removal and disposal of old signage

As most signage will be bespoke to the Customer specification, the Supplier must be able to provide guidance to the Customer for the type of sign most appropriate with potential design aspects included within the consultancy element.

LOT 2 – Electronic, Interactive Signs and Associated Services

This LOT is for the supply, installation, delivery and disposal of electronic and interactive signs. It will include any consultancy requirements and software needed for the signage. The Supplier may be required to provide maintenance.

Scope to include but not limited to:

Variable message signs

Vehicle activated signs

Temporary traffic signs

Interactive wayfinding

Posts, fixings and attachments

Associated Services

Software

Design and Consultancy

As most signage will be bespoke to the Customer specification, the Supplier must be able to provide guidance to the Customer for the type of sign most appropriate with potential design aspects included within the consultancy element.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Cynnig isaf: .10 GBP / Y cynnig uchaf: 20 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Signs and Associated Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34992000

45233290

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

LOT 1 – Signs and Associated Services

This LOT is for the supply, installation, delivery and disposal of signs and associated Services for all public sector Customers including highway Services.

Signs including but not limited to:

Road signs

Wayfinding signs

Health and safety signs

Door signs

Corporate signs

Temporary signs

Associated Services

Consultancy

- to include design, project management and advice on any site surveys required, removal and disposal of old signage

As most signage will be bespoke to the Customer specification, the Supplier must be able to provide guidance to the Customer for the type of sign most appropriate with potential design aspects included within the consultancy element.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Delivering the Framework Agreement / Pwysoliad: 30

Maes prawf ansawdd: Customer Service and Account Management / Pwysoliad: 40

Maes prawf ansawdd: Industry Standards, Legislation and Regulations / Pwysoliad: 20

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Price / Pwysoliad:  0

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Electronic, Interactive Signs and Associated Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34992000

45316211

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

LOT 2 – Electronic, Interactive Signs and Associated Services

This LOT is for the supply, installation, delivery and disposal of electronic and interactive signs. It will include any consultancy requirements and software needed for the signage. The Supplier may be required to provide maintenance.

Scope to include but not limited to:

Variable message signs

Vehicle activated signs

Temporary traffic signs

Interactive wayfinding

Posts, fixings and attachments

Associated Services

Software

Design and Consultancy

As most signage will be bespoke to the Customer specification, the Supplier must be able to provide guidance to the Customer for the type of sign most appropriate with potential design aspects included within the consultancy element.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Delivering the Framework Agreement / Pwysoliad: 30

Maes prawf ansawdd: Customer Service and Account Management / Pwysoliad: 40

Maes prawf ansawdd: Industry Standards, Legislation and Regulations / Pwysoliad: 20

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Price / Pwysoliad:  0

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-026851

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: Y23026

Teitl: Signs and Associated Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

03/01/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

DMA Signs Limited

Leatherhead

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: .10 GBP / Y cynnig uchaf: 20 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: Y23026

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

03/01/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Allsigns International Ltd

South Yorkshire

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: .10 GBP / Y cynnig uchaf: 20 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: Y23026

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

03/01/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

MS – Group t/a Morgans Consult

Cardiff

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: .10 GBP / Y cynnig uchaf: 20 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Rhif Contract: Y23026

Teitl: Electronic, Interactive Signs and Associated Equipment

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

03/01/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Allsigns International Ltd

South Yorkshire

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: .10 GBP / Y cynnig uchaf: 20 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Rhif Contract: Y23026

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

03/01/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

SWARCO UK and Ireland

Richmond

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: .10 GBP / Y cynnig uchaf: 20 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Commercial Services Kent Limted

1 Abbey Wood Road, Kings Hill

West Malling

ME19 4YT

UK

E-bost: csgprocurement@csltd.org.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: csgprocurement@csltd.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45316211Installation of illuminated road signsInstallation work of illumination and signalling systems
45233290Installation of road signsConstruction, foundation and surface works for highways, roads
34992000Signs and illuminated signsControl, safety, signalling and light equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru