Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Highways Minor Works Framework (Using Dayworks Rates)
OCID: ocds-h6vhtk-037c07
ID yr Awdurdod: AA77181
Cyhoeddwyd gan: Blackburn with Darwen
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Contractor is to mainly provide gangs of two or three operatives with transport and equipment that will work independently or alongside BwDBC Direct Labour Operatives. Teams must have the ability to work unsupervised following instruction and direction from BwDBC.

Key features & scope of works:

• Supply of labour, plant, equipment and material requirements.

• Work content is minor highway works of a low value per order,

• In general, materials will be provided by Blackburn with Darwen Council,

• Work can be anywhere in the borough and the intention is to give a lead time of 1 to 14 days dependent upon the works and the availability of resources,

• Urgent works could be called off and contractors may be asked to mobilise, with 24 hours prior notice, to carry out the work.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Blackburn with Darwen

Floor 4 The Town Hall, King William Street

Blackburn

BB1 7DY

UK

Person cyswllt: Mr Luke Smith

E-bost: luke.smith@blackburn.gov.uk

NUTS: UKD41

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.blackburn.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.blackburn.gov.uk/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Highways Minor Works Framework (Using Dayworks Rates)

Cyfeirnod: DN638498

II.1.2) Prif god CPV

45233142

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

The Contractor is to mainly provide gangs of two or three operatives with transport and equipment that will work independently or alongside BwDBC Direct Labour Operatives. Teams must have the ability to work unsupervised following instruction and direction from BwDBC.

Key features & scope of works:

• Supply of labour, plant, equipment and material requirements.

• Work content is minor highway works of a low value per order,

• In general, materials will be provided by Blackburn with Darwen Council,

• Work can be anywhere in the borough and the intention is to give a lead time of 1 to 14 days dependent upon the works and the availability of resources,

• Urgent works could be called off and contractors may be asked to mobilise, with 24 hours prior notice, to carry out the work.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Cynnig isaf: 1 800 000.00 GBP / Y cynnig uchaf: 3 600 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD41

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Contractor is to mainly provide gangs of two or three operatives with transport and equipment that will work independently or alongside BwDBC Direct Labour Operatives. Teams must have the ability to work unsupervised following instruction and direction from BwDBC.

Key features & scope of works:

• Supply of labour, plant, equipment and material requirements.

• Work content is minor highway works of a low value per order,

• In general, materials will be provided by Blackburn with Darwen Council,

• Work can be anywhere in the borough and the intention is to give a lead time of 1 to 14 days dependent upon the works and the availability of resources,

• Urgent works could be called off and contractors may be asked to mobilise, with 24 hours prior notice, to carry out the work.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 20%

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 15%

Price / Pwysoliad:  65%

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-030075

Section V: Dyfarnu contract

Teitl: Highways Minor Works Framework (Using Dayworks Rates)

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

24/02/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 15

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

A J Bretherton Groundworks & Plant Hire

Shaws Farm, Stocklough Lane, Fensicowles

Blackburn

BB2 5JR

UK

NUTS: UKD41

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 1 800 000.00 GBP / Y cynnig uchaf: 3 600 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Teitl: Highways Minor Works Framework (Using Dayworks Rates)

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

24/02/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 15

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Multevo Ltd

Charles Street, Off Duckworth Street

Darwen

BB3 1BF

UK

NUTS: UKD41

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 1 800 000.00 GBP / Y cynnig uchaf: 3 600 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Teitl: Highways Minor Works Framework (Using Dayworks Rates)

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

24/02/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 15

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

JJ O'Grady Ltd

11 Neptune Court, Hallam Way, Whitehills Business Park

Blackpool

FY4 5LZ

UK

NUTS: UKD41

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 1 800 000.00 GBP / Y cynnig uchaf: 1 800 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Blackburn with Darwen Borough Council

Floor 4 The Town Hall, King William Street

Blackburn

BB1 7DY

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: luke.smith@blackburn.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45233142Road-repair worksConstruction, foundation and surface works for highways, roads

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru