Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

Highways Minor Works Framework (Using Dayworks Rates)

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 26 Mai 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 26 Mai 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-037c07
Cyhoeddwyd gan:
Blackburn with Darwen
ID Awudurdod:
AA77181
Dyddiad cyhoeddi:
26 Mai 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

The Contractor is to mainly provide gangs of two or three operatives with transport and equipment that will work independently or alongside BwDBC Direct Labour Operatives. Teams must have the ability to work unsupervised following instruction and direction from BwDBC.

Key features & scope of works:

• Supply of labour, plant, equipment and material requirements.

• Work content is minor highway works of a low value per order,

• In general, materials will be provided by Blackburn with Darwen Council,

• Work can be anywhere in the borough and the intention is to give a lead time of 1 to 14 days dependent upon the works and the availability of resources,

• Urgent works could be called off and contractors may be asked to mobilise, with 24 hours prior notice, to carry out the work.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Blackburn with Darwen

Floor 4 The Town Hall, King William Street

Blackburn

BB1 7DY

UK

Person cyswllt: Mr Luke Smith

E-bost: luke.smith@blackburn.gov.uk

NUTS: UKD41

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.blackburn.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.blackburn.gov.uk/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Highways Minor Works Framework (Using Dayworks Rates)

Cyfeirnod: DN638498

II.1.2) Prif god CPV

45233142

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

The Contractor is to mainly provide gangs of two or three operatives with transport and equipment that will work independently or alongside BwDBC Direct Labour Operatives. Teams must have the ability to work unsupervised following instruction and direction from BwDBC.

Key features & scope of works:

• Supply of labour, plant, equipment and material requirements.

• Work content is minor highway works of a low value per order,

• In general, materials will be provided by Blackburn with Darwen Council,

• Work can be anywhere in the borough and the intention is to give a lead time of 1 to 14 days dependent upon the works and the availability of resources,

• Urgent works could be called off and contractors may be asked to mobilise, with 24 hours prior notice, to carry out the work.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Cynnig isaf: 1 800 000.00 GBP / Y cynnig uchaf: 3 600 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD41

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Contractor is to mainly provide gangs of two or three operatives with transport and equipment that will work independently or alongside BwDBC Direct Labour Operatives. Teams must have the ability to work unsupervised following instruction and direction from BwDBC.

Key features & scope of works:

• Supply of labour, plant, equipment and material requirements.

• Work content is minor highway works of a low value per order,

• In general, materials will be provided by Blackburn with Darwen Council,

• Work can be anywhere in the borough and the intention is to give a lead time of 1 to 14 days dependent upon the works and the availability of resources,

• Urgent works could be called off and contractors may be asked to mobilise, with 24 hours prior notice, to carry out the work.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 20%

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 15%

Price / Pwysoliad:  65%

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-030075

Section V: Dyfarnu contract

Teitl: Highways Minor Works Framework (Using Dayworks Rates)

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

24/02/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 15

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

A J Bretherton Groundworks & Plant Hire

Shaws Farm, Stocklough Lane, Fensicowles

Blackburn

BB2 5JR

UK

NUTS: UKD41

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 1 800 000.00 GBP / Y cynnig uchaf: 3 600 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Teitl: Highways Minor Works Framework (Using Dayworks Rates)

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

24/02/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 15

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Multevo Ltd

Charles Street, Off Duckworth Street

Darwen

BB3 1BF

UK

NUTS: UKD41

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 1 800 000.00 GBP / Y cynnig uchaf: 3 600 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Teitl: Highways Minor Works Framework (Using Dayworks Rates)

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

24/02/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 15

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

JJ O'Grady Ltd

11 Neptune Court, Hallam Way, Whitehills Business Park

Blackpool

FY4 5LZ

UK

NUTS: UKD41

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 1 800 000.00 GBP / Y cynnig uchaf: 1 800 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Blackburn with Darwen Borough Council

Floor 4 The Town Hall, King William Street

Blackburn

BB1 7DY

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45233142 Gwaith atgyweirio ffyrdd Gwasanaethau sy’n gysylltiedig ag adeiladu

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
luke.smith@blackburn.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.