Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: 707986450 DE&S Intranet Request For Information
OCID: ocds-h6vhtk-03cf84
ID yr Awdurdod: AA47308
Cyhoeddwyd gan: Unknown
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

HYSBYSIAD GWYBODAETH YMLAEN LLAW AR GYFER CONTRACT YM MEYSYDD AMDDIFFYN A DIOGELWCH - CYFNODOLYN SWYDDOGOL

Adran I: Awdurdod / Endid Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


Ministry of Defence

MOD Abbey Wood

Bristol

BS34 8JH

UK

Laura Burridge

burridge laura


desdigital-corecomrclteam@mod.gov.uk
https://contracts.mod.uk/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=56329
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio

I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Na

Adran II: Amcan y Contract

II.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod/endid contractio

707986450 DE&S Intranet Request For Information

II.2)

Math o gontract a lleoliad y gwaith, man cyflawni neu berfformio

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio

3

United Kingdom
UK

II.3)

Mae'r hysbysiad hwn yn ymwneud â chytundeb fframwaith

Na

II.4)

Disgrifiad byr o natur a chwmpas y gwaith neu natur ac maint neu werth y cyflenwadau neu'r gwasanaethau

Request for Information (RFI): DE&S Intranet

Context Brief: The DE&S intranet provides an essential mechanism for the dissemination of DE&S corporate communications, information, and guidance to DE&S staff.

The intranet is key element of the DE&S internal communications channel mix, and increasingly so over the last number of years with staff primarily working from home. This will continue as smarter working will mean higher levels of remote working in comparison to pre-pandemic levels.

The current platform (Intranet) sits on SharePoint Online Classic. DE&S is exploring options for the future of the intranet to meet the needs of its employees now and for the future.

Purpose: To gather information on the different digital solutions that are available in the marketplace and to understand their capability to deliver the key requirements detailed in this RFI.

Information Requested Disclaimer: The information detailed in this RFI is requested to inform a potential future procurement strategy. No formal procurement process has been launched. Any resulting procurement will be conducted competitively, and all information provided in response to this RFI is provided on a non-committal basis and will be held in confidence.

All information in this document should be treated as OFFICIAL

For more information, including key functional requirements please see the Request for Information attachment contained within the DSP Opportunity listing link here: https://contracts.mod.uk/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=56329

Submitting an RFI Response: If you would like to respond to this RFI, you must do so by 23:59 pm on the 26 June 2023. You must submit this information to the named contact point Laura Burridge desdigital-corecomrclteam@mod.gov.uk as detailed in the Defence Sourcing Portal Opportunity Listing. https://contracts.mod.uk/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=56329

You must not take this Request for Information to mean confirmation that the Authority shall launch a procurement or award a contract for this requirement. The Authority is publishing this announcement without any commitment to issue a tender or place a contract. Accordingly, any expenditure, work or effort undertaken before contract award is a matter solely for the commercial judgement of potential suppliers.II.5)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

72320000
48000000

II.6)

Dyddiad y disgwylir i'r gweithdrefnau dyfarnu ddechrau a hyd y contract

II.7)

Gwybodaeth ychwanegol

Adran III: Gwybodaeth Gyfreithiol, Economaidd, Ariannol a Thechnegol

III.1)

Amodau sy'n ymwneud â'r contract

III.1.1)

Prif amodau ariannu a threfniadau talu a/neu gyfeiriad at y darpariaethau perthnasol sy'n eu rheoli

III.2)

Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.2.1)

Contractau sydd wedi'u cadw

Na

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Adran VI: Gwybodaeth Ategol

VI.1)

Mae'r contract yn ymwneud â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd

Na

VI.2)

Gwybodaeth ychwanegol

For more information, including key functional requirements please see the Request for Information attachment contained within the DSP Opportunity listing link here: https://contracts.mod.uk/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=56329

Submitting an RFI Response: If you would like to respond to this RFI, you must do so by 23:59 pm on the 26 June 2023. You must submit this information to the named contact point Laura Burridge desdigital-corecomrclteam@mod.gov.uk as detailed in the Defence Sourcing Portal Opportunity Listing. https://contracts.mod.uk/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=56329

VI.3)

Gwybodaeth am fframwaith rheoleiddio cyffredinol
VI.4)

Dyddiad yr anfonwyd yr hysbysiad hwn

  25 - 5 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72320000Database servicesData services
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru