Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Procurement of research services into the application of the Prosecutor's Code in decision making
OCID: ocds-h6vhtk-03cf86
ID yr Awdurdod: AA55009
Cyhoeddwyd gan: CPS
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

This workstream and the research carried out will explore and provide greater understanding of the way that prosecutors enact the Prosecutor's Code and supporting guidance when determining whether to charge a suspect, and in particular the extent to which this facilitates consistency in decision making. There is a need to explore the way in which prosecutors apply the Code and associated guidance, with a view to ensuring that that CPS has taken all reasonable steps to reduce disproportionality in decision making and is addressing its Public Sector Equality Duty.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

CPS

102 Petty France

London

SW1H 9EA

UK

Ffôn: +44 2077176000

E-bost: commercialinbox@cps.gov.uk

NUTS: UKI32

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://cps.bravosolution.co.uk/

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Trefn a diogelwch cyhoeddus

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Procurement of research services into the application of the Prosecutor's Code in decision making

Cyfeirnod: PR2023 065

II.1.2) Prif god CPV

73110000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The CPS would like to commission research into the use of the Prosecutor Code and decision making.

If you would like to submit an expression of interest please email commercialinbox@cps.gov.uk quoting reference PR2023 065 in the subject heading. An EOI document will be sent via email in reply to your email.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 450 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

73110000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI32

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This workstream and the research carried out will explore and provide greater understanding of the way that prosecutors enact the Prosecutor's Code and supporting guidance when determining whether to charge a suspect, and in particular the extent to which this facilitates consistency in decision making. There is a need to explore the way in which prosecutors apply the Code and associated guidance, with a view to ensuring that that CPS has taken all reasonable steps to reduce disproportionality in decision making and is addressing its Public Sector Equality Duty.

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

If you would like to submit an expression of interest please email commercialinbox@cps.gov.uk quoting reference PR2023 065 in the subject heading. An EOI document will be sent via email in reply to your email.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

01/08/2023

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

If you would like to submit an expression of interest please email commercialinbox@cps.gov.uk quoting reference PR2023 065 in the subject heading. An EOI document will be sent via email in reply to your email.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: commercialinbox@cps.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73110000Research servicesResearch and experimental development services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru