Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Sheltered Housing Scheme Demolition
OCID: ocds-h6vhtk-03cf87
ID yr Awdurdod: AA20560
Cyhoeddwyd gan: Stoke-on-Trent City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau: 23/06/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Doris Robinson Court

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Stoke-on-Trent City Council

Civic Centre, Glebe Street

Stoke-on-Trent

ST4 1HH

UK

Person cyswllt: Mrs Kirsty Fairbanks

Ffôn: +44 1782231187

E-bost: kirsty.fairbanks@stoke.gov.uk

NUTS: UKG2

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.stoke.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.stoke.gov.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://supplystokeandstaffs.proactishosting.com/


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://supplystokeandstaffs.proactishosting.com/


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Sheltered Housing Scheme Demolition

Cyfeirnod: DN665898

II.1.2) Prif god CPV

45111100

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

Demolition of five former sheltered housing scheme buildings.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 118 377.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer uchafswm nifer o 5 lotiau

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 3

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Doris Robinson Court

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45110000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG23

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Doris Robinson Court

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Technica / Pwysoliad: 50

Price / Pwysoliad:  50

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 230 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 3

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Demolition of five former sheltered housing scheme buildings:

Lily Gertrude Court

Union Court

Newhouse Court

Lady Bennett Court

Doris Robinson Court

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lady Bennett Court

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45111000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG23

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lady Bennett Court

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 50

Price / Pwysoliad:  50

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 230 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 3

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Lily Gertrude Simister Court

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45111000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG23

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lily Gertrude Simister Court

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 50

Price / Pwysoliad:  50

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 234 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 3

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Newhouse Court

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45110000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG23

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Newhouse Court

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 50

Price / Pwysoliad:  50

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 174 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 3

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Union Court

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45110000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG23

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Union Court

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 50

Price / Pwysoliad:  50

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 250 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 3

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 23/06/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 23/06/2023

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Stoke on Trent City Concil

Stoke on Trent

St4 4HH

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: kirsty.fairbanks@stoke.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45110000Building demolition and wrecking work and earthmoving workSite preparation work
45111100Demolition workDemolition, site preparation and clearance work
45111000Demolition, site preparation and clearance workBuilding demolition and wrecking work and earthmoving work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru