Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: FRAMEWORK AGREEMENT FOR REACTIVE REPAIRS AT VARIOUS FIRE SERVICE LOCATIONS
OCID: ocds-h6vhtk-03cf88
ID yr Awdurdod: AA20364
Cyhoeddwyd gan: West Midlands Fire and Rescue Authority
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau: 26/06/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Reactive maintenance works are those that comprise of day to day emergency repairs together with short term items to rectify immediate problems, Lot 1 is specifically building related reactive works e.g. repair to a door.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

West Midlands Fire and Rescue Authority

VAT No. 281 2856 47

99 Vauxhall Road, Nechells

Birmingham

B7 4HW

UK

Person cyswllt: Sophie Manns

Ffôn: +44 1213806180

E-bost: sophie.manns@wmfs.net

NUTS: UKG

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.wmfs.net

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/34952

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=68894&B=BLUELIGHT


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=68894&B=BLUELIGHT


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Asiantaeth/swyddfa ranbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

FRAMEWORK AGREEMENT FOR REACTIVE REPAIRS AT VARIOUS FIRE SERVICE LOCATIONS

Cyfeirnod: C5440

II.1.2) Prif god CPV

50000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

A Framework Agreement for the reactive repairs for all WMFS sites.

Reactive maintenance works are those that comprise of day to day emergency repairs together with short term items to rectify immediate problems e.g. repair to a toilet. The works could potentially be required across the West Midlands region, which is split into the following areas: Birmingham North and South, Black Country North and South and Coventry and Solihull.

Full details can be found in the Specification (Appendix 2)

The Framework will be divided into the following work packages “Lots”:

Lot 1 - Building Works

Lot 2 - Electrical Works

Lot 3 - Plumbing Works

Lot 4 – Roofing works

Tenderers are invited to bid for all or any of the available Lots. It is the preference of the Authority that all the above Lots will be awarded to three suppliers per Lot.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 760 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer uchafswm nifer o 4 lotiau

Ceidw’r awdurdod contractio yr hawl i ddyfarnu contractau gan gyfuno’r lotiau neu’r grwpiau o lotiau canlynol:

Tenderers are invited to bid for all or any of the available Lots. It is the preference of the Authority that all the above Lots will be awarded to three suppliers per Lot.

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Building Works

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50700000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Reactive maintenance works are those that comprise of day to day emergency repairs together with short term items to rectify immediate problems, Lot 1 is specifically building related reactive works e.g. repair to a door.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 35%

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 5%

Price / Pwysoliad:  40%

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 160 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Details to be provided in 2027.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Electrical Works

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50711000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Reactive maintenance works are those that comprise of day to day emergency repairs together with short term items to rectify immediate problems, Lot 2 is specifically electrical related reactive works e.g. repair a faulty light.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 35%

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 5%

Price / Pwysoliad:  60%

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 310 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Details to be provided in 2027.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Plumbing Works

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45330000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Reactive maintenance works are those that comprise of day to day emergency repairs together with short term items to rectify immediate problems, Lot 3 is specifically plumbing related reactive works e.g. blocked toilets.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 35%

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 5%

Price / Pwysoliad:  60%

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 240 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Details to be provided in 2027.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Roofing Repairs

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45261420

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Reactive maintenance works are those that comprise of day to day emergency repairs together with short term items to rectify immediate problems, Lot 3 is specifically roofing related reactive works e.g. leaking roof.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 35%

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 5%

Price / Pwysoliad:  60%

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 40 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Details to be provided in 2027.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

Key Performance Indicators are available at appendix 8.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 12

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 26/06/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 26/06/2023

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

4 Years

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Royal Courts of Justice

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: sophie.manns@wmfs.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45330000Plumbing and sanitary worksBuilding installation work
50000000Repair and maintenance servicesOther Services
50700000Repair and maintenance services of building installationsRepair and maintenance services
50711000Repair and maintenance services of electrical building installationsRepair and maintenance services of electrical and mechanical building installations
45261420Waterproofing workErection and related works of roof frames and coverings

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru