Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: WAN Services
OCID: ocds-h6vhtk-03a71a
ID yr Awdurdod: AA25231
Cyhoeddwyd gan: Ministry of Justice
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau: 28/06/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The purpose of this Contract Notice is to inform the market of the opportunity for the provision of WAN Services to the MoJ. The scope of the WAN services includes:

•Service Transition – Transition of services while maintaining service continuity;

•WAN Connectivity – Secure connectivity to corporate services;

•Gateway Services – Secure access to other network domains, cross-government services, and the Internet; and

•Core Network Services – Services required for the delivery of the end-to-end network services.

Service Transition includes:

•Responsibility for service transition to ensure service continuity through to transition to the new services as outlined in the WAN Descriptive Document;

•Mobilisation and planning for transition; and

•Design and delivery of the new WAN services.

WAN Connectivity includes:

•Provision of field services;

•Provision of Internet circuits and enterprise grade broadband;

•Supply and / or maintenance of NTE;

•Optimised cloud access, supporting SaaS peering at edge co-location; and

•Provision of carrier Internet services, supporting resilient access to SaaS and IaaS services.

Gateway Services includes:

•Take-over, management and maintenance of:

o services that provide connectivity and encrypt LAN traffic between data centres;

o Internet access provision at the MoJ data centres;

o data centre load balancers;

o the remote access solution utilised by the Authority to access the ViSOR application hosted by the Police; and

o a secure, resilient network-to-network interconnect gateway.

Core Network Services includes:

•Provision of a secure and authenticated master time reference service;

•Take-over, maintenance and management of the existing networks non-live environment;

•Enforcing strong authentication and provision of a PAM service;

•Integration with MoJ’s IPAM and DHCP services and interfacing with the MoJ’s DNS.

In addition, there are Service Management, Social Value and Security obligations which the Supplier must comply with in the delivery of the WAN Services.

Optional Services have been included within the Services Description Schedule. While these Optional Services are not within the initial scope of the WAN Services at the start of the Contract, the MoJ may require the Supplier to provide any or all of the Optional Services at any time during the term of the Contract by giving notice to the Supplier.

The key Optional Services include:

•Provision of public sector networks (PSN) access services to allow the MoJ to connect to OGDs over the PSN;

•Mobile broadband services;

•Direct cloud access services;

•Management and maintenance of an existing end user remote access service;

•Provision of an IPAM service;

•Take-over maintenance and management of Forcepoint proxy servers; and

•Provision of SASE services including secure web gateway, cloud access security broker, data loss prevention, zero trust network access / VPN, Internet of things, firewall as a service including RAS client termination, encryption/decryption and SD-WAN services.

The MoJ is using the competitive dialogue procedure, pursuant to the Public Contracts Regulations 2015 (PCR 2015), Regulation 30. The aim of the competitive dialogue is to enable the MoJ to identify the solution or solutions which are capable of meeting its needs. This is a multi-stage process consisting of:

• a selection questionnaire (SQ) stage;

• an invitation to submit outline solutions (ISOS) stage (The ISOS will be issued with the invitation to participate in dialogue (ITPD));

• an invitation to submit detailed solutions (ISDS) stage; and

• an invitation to submit final tenders (ISFT) stage.

This contract notice has been published in conjunction with the commencement of the SQ stage.

Interested

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Justice

102 Petty France

London

SW1H 9AJ

UK

Ffôn: +44 02033343555

E-bost: evolve.portfolio@justice.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae mynediad at y dogfennau caffael yn gyfyngedig. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn:

https://ministryofjusticecommercial.bravosolution.co.uk/web/login.html


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://ministryofjusticecommercial.bravosolution.co.uk/web/login.html


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Trefn a diogelwch cyhoeddus

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

WAN Services

Cyfeirnod: prj_9976

II.1.2) Prif god CPV

72720000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The purpose of this Contract Notice is to inform the market of the opportunity for the provision of wide area network (WAN) services.

The WAN services will deliver secure connectivity for authorised devices at MoJ’s locations and those of its service recipients (over 1000 sites).

The Contract for WAN services will be entered into with MoJ. However, the services will be provided for the benefit not only of MoJ but also a range of service recipients (including a range of MoJ executive agencies, arms’ length bodies, government companies and other entities to whom MoJ provides services).

The Contract will contain a list of the initial service recipients who are to benefit from the provision of WAN Services, as well as a list of Potential Service Recipients who may wish to be added to the list of Service Recipients during the term of the Contract.

The Procurement will be listed under "PQQ_341 – Evolve WAN Services" in the MoJ's eSourcing Portal.

The estimated total value range of the Contract is between £100 million and £200 million.

The actual value of the Contract will depend on a number of influencing factors including:

a) the prices tendered by the successful Bidder;

b) whether any extension options are applied;

c) the extent to which projects are commissioned;

d) the volume of service requests; and

e) whether any of the optional services are taken up by MoJ during the term of the Contract.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 200 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

30237110

32400000

32412000

32412100

32415000

32420000

32424000

32427000

32428000

32430000

50312310

72315000

72315100

72315200

72511000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The purpose of this Contract Notice is to inform the market of the opportunity for the provision of WAN Services to the MoJ. The scope of the WAN services includes:

•Service Transition – Transition of services while maintaining service continuity;

•WAN Connectivity – Secure connectivity to corporate services;

•Gateway Services – Secure access to other network domains, cross-government services, and the Internet; and

•Core Network Services – Services required for the delivery of the end-to-end network services.

Service Transition includes:

•Responsibility for service transition to ensure service continuity through to transition to the new services as outlined in the WAN Descriptive Document;

•Mobilisation and planning for transition; and

•Design and delivery of the new WAN services.

WAN Connectivity includes:

•Provision of field services;

•Provision of Internet circuits and enterprise grade broadband;

•Supply and / or maintenance of NTE;

•Optimised cloud access, supporting SaaS peering at edge co-location; and

•Provision of carrier Internet services, supporting resilient access to SaaS and IaaS services.

Gateway Services includes:

•Take-over, management and maintenance of:

o services that provide connectivity and encrypt LAN traffic between data centres;

o Internet access provision at the MoJ data centres;

o data centre load balancers;

o the remote access solution utilised by the Authority to access the ViSOR application hosted by the Police; and

o a secure, resilient network-to-network interconnect gateway.

Core Network Services includes:

•Provision of a secure and authenticated master time reference service;

•Take-over, maintenance and management of the existing networks non-live environment;

•Enforcing strong authentication and provision of a PAM service;

•Integration with MoJ’s IPAM and DHCP services and interfacing with the MoJ’s DNS.

In addition, there are Service Management, Social Value and Security obligations which the Supplier must comply with in the delivery of the WAN Services.

Optional Services have been included within the Services Description Schedule. While these Optional Services are not within the initial scope of the WAN Services at the start of the Contract, the MoJ may require the Supplier to provide any or all of the Optional Services at any time during the term of the Contract by giving notice to the Supplier.

The key Optional Services include:

•Provision of public sector networks (PSN) access services to allow the MoJ to connect to OGDs over the PSN;

•Mobile broadband services;

•Direct cloud access services;

•Management and maintenance of an existing end user remote access service;

•Provision of an IPAM service;

•Take-over maintenance and management of Forcepoint proxy servers; and

•Provision of SASE services including secure web gateway, cloud access security broker, data loss prevention, zero trust network access / VPN, Internet of things, firewall as a service including RAS client termination, encryption/decryption and SD-WAN services.

The MoJ is using the competitive dialogue procedure, pursuant to the Public Contracts Regulations 2015 (PCR 2015), Regulation 30. The aim of the competitive dialogue is to enable the MoJ to identify the solution or solutions which are capable of meeting its needs. This is a multi-stage process consisting of:

• a selection questionnaire (SQ) stage;

• an invitation to submit outline solutions (ISOS) stage (The ISOS will be issued with the invitation to participate in dialogue (ITPD));

• an invitation to submit detailed solutions (ISDS) stage; and

• an invitation to submit final tenders (ISFT) stage.

This contract notice has been published in conjunction with the commencement of the SQ stage.

Interested suppliers are encouraged to read the ‘WAN Descriptive Document’ which provides more information about the scope of the WAN Services and the procurement process which the MoJ intends to follow.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 200 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 84

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Up to three optional one-year (12 month) extensions, making a maximum total contract duration of 120 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Nifer yr ymgeiswyr a ragwelir: 3

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

As set out in the SQ instructions which can be found at the MoJ’s procurement portal.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Additional optional services may be purchased during the term of the Contract.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity suppliers must be registered on the eSourcing portal, and have signed confidentiality agreements to access the procurement documents under PQQ_341 - Evolve WAN Services. To register please go to

https://ministryofjusticecommercial.bravosolution.co.uk/web/login.html

To request a confidentiality agreement e-mail evolve.portfolio@justice.gov.uk stating the PQQ Ref

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

The suitability criteria are set out in the SQ instructions which can be obtained from the MoJ’s procurement portal.

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

Details of the conditions are set out in the procurement documents. These will include conditions relating to service levels and service credits and/or right to terminate for less than minimum acceptable performance levels.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Deialog Gystadleuol

IV.1.4) Gwybodaeth am leihau nifer yr atebion neu’r tendrwyr yn ystod negodiad neu ddeialog

Troi at weithdrefn fesul cam er mwyn mynd ati’n raddol i leihau nifer yr atebion i’w trafod neu’r tendrau i’w negodi

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-005126

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 28/06/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer anfon gwahoddiadau i dendro neu i gymryd rhan at yr ymgeiswyr a ddewiswyd

Dyddiad: 10/08/2023

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 11  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

This procurement will be managed electronically via the MoJ’s eSourcing Portal, Jaggaer. To participate in this procurement, participants must first be registered on the eSourcing Portal.

If you are not registered on the eSourcing Portal, this can be done online at;

https://ministryofjusticecommercial.bravosolution.co.uk/web/login.html

The SQ and procurement documents will be available under PQQ_341 - Evolve WAN Services.

Suppliers must also have signed confidentiality agreements to access the procurement documents.

To request a confidentiality agreement please e-mail the evolve.portfolio@justice.gov.uk mailbox stating the PQQ reference in the subject field and include details of where this should be sent for signature.

Please note the signing of confidentiality agreements will be handled via Adobe e-sign.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Ministry Of Justice

102 Petty France

London

SW1H 9AJ

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: evolve.portfolio@justice.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
32412000Communications networkLocal area network
72315000Data network management and support servicesData-processing services
72315200Data network management servicesData network management and support services
72315100Data network support servicesData network management and support services
32415000Ethernet networkLocal area network
50312310Maintenance of data network equipmentMaintenance and repair of computer equipment
32420000Network equipmentNetworks
32424000Network infrastructureNetwork equipment
30237110Network interfacesParts, accessories and supplies for computers
72511000Network management software servicesComputer-related management services
32427000Network systemNetwork equipment
32428000Network upgradeNetwork equipment
32400000NetworksRadio, television, communication, telecommunication and related equipment
32412100Telecommunications networkCommunications network
32430000Wide area networkNetworks
72720000Wide area network servicesComputer network services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru