Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

21049-23 CCC Insurance Brokerage and Associated Services

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 26 Mai 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 26 Mai 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-03b0be
Cyhoeddwyd gan:
Cambridgeshire County Council
ID Awudurdod:
AA20924
Dyddiad cyhoeddi:
26 Mai 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

From 1 December 2020 Cambridgeshire County Council, Milton Keynes Council and

Northamptonshire County Council (now superseded by North and West Northamptonshire

Council’s) entered into a Lead Authority arrangement for the delivery of shared services.

These arrangements followed the disaggregation of the former LGSS shared service model.

The management of each individual shared service area has transferred to the ‘lead’ council

who will be responsible for the performance of the service to its customers and partners.

Cambridgeshire County Council is the lead authority for all aspects of insurance services to

the lead authority partners.

Each Authority’s insurance arrangements are managed by a dedicated team which forms

part of the Cambridgeshire County Council Lead Authority Services Provision.

In addition to providing insurance services to the Lead Authority partners the Insurance

Service also provides insurance services to the following organisations:

 Norwich City Council, including Norwich City Services Ltd

 Northampton Partnership Homes

 Pathfinder Legal Services Ltd

 Cambridge City Council

 Maintained and Academy Schools

The Insurance Service delivers

• Insurance Programme Management

• Provision of Insurance and insurable risk related advice

• Claims Management Service

The service provides professional, high quality insurance services and is responsible for

ensuring that insurable risks are identified and catered for within the partner’s insurance

arrangements as well as the control and management of insurable risk, the raising of

managerial awareness of operational and strategic pressures, and the minimising of risks

which could adversely affect service delivery and lead to civil litigation.

The Procurement is being procured by the Lead Authority for the benefit of the Authority and

the Partner Organisations. For the purposes of this tender the partner organisations are

Milton Keynes Council, West Northamptonshire Council North Northamptonshire Council,

Norwich City Council and Northamptonshire Partnership Homes.

Cambridge City Council shall consider utilising the arrangement upon the end of their

existing agreement but Bidders should note there is no guarantee of them doing so.

Cambridgeshire County Council shall act as the lead Authority and will enter into the

Contract with the successful Bidder(s). While Cambridgeshire County Council will be the

contracting party, the Services will be performed by the selected Suppliers for the Authority

and the Partner Organisations

The following approach will be taken to the contract arrangements:

• The Authority will enter into the Contract with the successful Bidder on behalf of itself and

the Partner Organisations.

• Cambridgeshire County Council (CCC) Insurance Services is responsible for the

management of claims made by and against the Council and the procurement and

management of insurance arrangements entered into the Council.

The Authority proposes to enter into one Contract for an initial period of 60 months with the

preferred bidder, with an option to extend for up to two further 12 months, making 84

months in total.

The Contract has an estimated annual spend of £60,000 (exclusive of VAT and insurance

service brokerage fees) for the delivery of Insurance Brokerage and Associated Services

across all bodies using the Insurance Service

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Cambridgeshire County Council

New Shire Hall, Alconbury Weald

Huntingdon

PE28 4YE

UK

Person cyswllt: Mr Jon Collyns

Ffôn: +44 7775703930

E-bost: Jon.Collyns@cambridgeshire.gov.uk

NUTS: UKF24

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.cambridgeshire.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.cambridgeshire.gov.uk/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

21049-23 CCC Insurance Brokerage and Associated Services

Cyfeirnod: DN653658

II.1.2) Prif god CPV

66000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Authority requires the provision of expert and respected insurance brokerage services to

enable it to achieve the most appropriate insurance programme for the organisations it

represents.

The bidder shall be required to provide high quality, timely and focussed advise on all

matters of insurable risks and insurance solutions, particularly as they impact on any key

projects that the organisations undertake.

The bidder shall ensure they have an appropriate level of skill and experience with sufficient

capacity to ensure that the Council’s receive the required levels of service to agreed

timescales.

The Authority is not splitting this contract into lots as it wishes to procure a single broker for

consistency in delivery and in order to support the Lead Authority Model.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 503 665.68 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

66510000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKF24

UKF25

UKH12

UKH15

UKJ12

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

From 1 December 2020 Cambridgeshire County Council, Milton Keynes Council and

Northamptonshire County Council (now superseded by North and West Northamptonshire

Council’s) entered into a Lead Authority arrangement for the delivery of shared services.

These arrangements followed the disaggregation of the former LGSS shared service model.

The management of each individual shared service area has transferred to the ‘lead’ council

who will be responsible for the performance of the service to its customers and partners.

Cambridgeshire County Council is the lead authority for all aspects of insurance services to

the lead authority partners.

Each Authority’s insurance arrangements are managed by a dedicated team which forms

part of the Cambridgeshire County Council Lead Authority Services Provision.

In addition to providing insurance services to the Lead Authority partners the Insurance

Service also provides insurance services to the following organisations:

 Norwich City Council, including Norwich City Services Ltd

 Northampton Partnership Homes

 Pathfinder Legal Services Ltd

 Cambridge City Council

 Maintained and Academy Schools

The Insurance Service delivers

• Insurance Programme Management

• Provision of Insurance and insurable risk related advice

• Claims Management Service

The service provides professional, high quality insurance services and is responsible for

ensuring that insurable risks are identified and catered for within the partner’s insurance

arrangements as well as the control and management of insurable risk, the raising of

managerial awareness of operational and strategic pressures, and the minimising of risks

which could adversely affect service delivery and lead to civil litigation.

The Procurement is being procured by the Lead Authority for the benefit of the Authority and

the Partner Organisations. For the purposes of this tender the partner organisations are

Milton Keynes Council, West Northamptonshire Council North Northamptonshire Council,

Norwich City Council and Northamptonshire Partnership Homes.

Cambridge City Council shall consider utilising the arrangement upon the end of their

existing agreement but Bidders should note there is no guarantee of them doing so.

Cambridgeshire County Council shall act as the lead Authority and will enter into the

Contract with the successful Bidder(s). While Cambridgeshire County Council will be the

contracting party, the Services will be performed by the selected Suppliers for the Authority

and the Partner Organisations

The following approach will be taken to the contract arrangements:

• The Authority will enter into the Contract with the successful Bidder on behalf of itself and

the Partner Organisations.

• Cambridgeshire County Council (CCC) Insurance Services is responsible for the

management of claims made by and against the Council and the procurement and

management of insurance arrangements entered into the Council.

The Authority proposes to enter into one Contract for an initial period of 60 months with the

preferred bidder, with an option to extend for up to two further 12 months, making 84

months in total.

The Contract has an estimated annual spend of £60,000 (exclusive of VAT and insurance

service brokerage fees) for the delivery of Insurance Brokerage and Associated Services

across all bodies using the Insurance Service

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Maes prawf ansawdd: Presentations / Pwysoliad: 15

Price / Pwysoliad:  25

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Authority proposes to enter into one Contract for an initial period of 60 months with the

preferred bidder, with an option to extend for up to two further 12 months, making 84

months in total.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-006833

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 1

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

22/05/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Arthur. J Gallagher Insurance Brokers Limited

Station Square, One Gloucester Street,

Swindon

SN1 1GW

UK

NUTS: UKF24

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 503 665.68 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Cambridgeshire County Council

New Shire Hall, Alconbury Weald

Huntingdon

PE28 4YE

UK

E-bost: Clare.Ellis@cambridgeshire.gov.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
66000000 Gwasanaethau ariannol ac yswiriant Cyllid a Gwasanaethau Cysylltiedig
66510000 Gwasanaethau yswiriant Gwasanaethau yswiriant a phensiwn

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
Jon.Collyns@cambridgeshire.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.