Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: COMAH Area Electroplating Lines and Treatment Room 2 Removal and disposal
OCID: ocds-h6vhtk-03cf8a
ID yr Awdurdod: AA51597
Cyhoeddwyd gan: Royal Mint
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau: 21/06/23
Amser Cau: 18:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

TRM is inviting organisations to participate in the tender process for services relating to the COMAH Area Electroplating Lines and Treatment Room 2 Removal and Disposal.

The 4 Electroplating line in the COMAH Area are now at the end of their lives and are required to be removed to enable repurposing of the real estate. This Lot relates to Armour 1.to be removed and disposed of.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Royal Mint

Llantrisant

Pontyclun

CF72 8YT

UK

Person cyswllt: Claire Beynon

Ffôn: +44 1443623288

E-bost: claire.beynon@royalmint.com

NUTS: UKL15

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.royalmint.com/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://royalmint.bravosolution.co.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

www.royalmint.bravosolution.co.uk


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Materion economaidd ac ariannol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

COMAH Area Electroplating Lines and Treatment Room 2 Removal and disposal

II.1.2) Prif god CPV

45111200

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

TRM is inviting organisations to participate in the tender process for services relating to the COMAH Area Electroplating Lines and Treatment Room 2 Removal and Disposal.

The 4 Electroplating line in the COMAH Area are now at the end of their lives and are required to be removed to enable repurposing of the real estate. All three plants, Armour 1, Zinc Plating 1, Copper Plating 2 and Copper Plating 3 are required to be removed and disposed of. All associated plant within the buildings is to be removed i.e., the carbonate, rectifiers and scrubbers. The associated Treatment Room 2 is also to be disposed of.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Armour 1

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45111200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL15

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

TRM is inviting organisations to participate in the tender process for services relating to the COMAH Area Electroplating Lines and Treatment Room 2 Removal and Disposal.

The 4 Electroplating line in the COMAH Area are now at the end of their lives and are required to be removed to enable repurposing of the real estate. This Lot relates to Armour 1.to be removed and disposed of.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Diwedd: 31/03/2024

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Zinc Plating 1

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45111200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL15

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

TRM is inviting organisations to participate in the tender process for services relating to the COMAH Area Electroplating Lines and Treatment Room 2 Removal and Disposal.

The 4 Electroplating line in the COMAH Area are now at the end of their lives and are required to be removed to enable repurposing of the real estate. This Lot relates to Zinc Plating 1 to be removed and disposed of.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Diwedd: 31/03/2024

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Copper Plating 2

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45111200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL15

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

TRM is inviting organisations to participate in the tender process for services relating to the COMAH Area Electroplating Lines and Treatment Room 2 Removal and Disposal.

The 4 Electroplating line in the COMAH Area are now at the end of their lives and are required to be removed to enable repurposing of the real estate. This Lot relates to Copper Plating 2 to be removed and disposed of.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Diwedd: 31/03/2024

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Copper Plating 3 and Treatment Room 2

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45111200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL15

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

TRM is inviting organisations to participate in the tender process for services relating to the COMAH Area Electroplating Lines and Treatment Room 2 Removal and Disposal.

The 4 Electroplating line in the COMAH Area are now at the end of their lives and are required to be removed to enable repurposing of the real estate. This Lot relates to Copper Plating 3 and Treatment Room 2 to be removed and disposed of.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Diwedd: 31/03/2024

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gystadleuol gyda negodi

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 21/06/2023

Amser lleol: 18:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The Royal Mint

Llantrisant

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: claire.beynon@royalmint.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45111200Site preparation and clearance workDemolition, site preparation and clearance work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru