Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NEPO232 Electric Vehicle Charging Infrastructure
OCID: ocds-h6vhtk-03cf8b
ID yr Awdurdod: AA80995
Cyhoeddwyd gan: THE ASSOCIATION OF NORTH EAST COUNCILS LIMITED
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau: 26/06/23
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Council have opted to procure the NEPO232 EV charging Infrastructure Framework Contract under the Public Contracts Regulations 2015 (PCR15) competitive negotiated procedure. This procedure has been adopted due to the operational and commercial complexities of procuring such a Framework Contract. However, in accordance with the procedure, NEPO reserves the right to accept the initial Tender without further negotiation. Tenderers should note that any negotiation permitted is in the absolute discretion of NEPO.

The Council retains absolute discretion in deciding whether any changes will be implemented, and Tenderers should therefore be prepared to sign up to the tender as drafted.

Any resulting Framework Contract will consist of:

The Contract Particulars (to be filled in with the relevant details following Framework Contract award);

The Framework Agreement for EV Charging Infrastructure; and

The Invitation to Tender; and

The successful Tender documentation

The Framework Contract will be subject to English law and the exclusive jurisdiction of the English Courts.

Any Framework Contract award will be conditional on the Framework Contract being approved in accordance with the Council's internal procedures and the Council being generally able to proceed and will allow the standstill period of a minimum of 10 calendar days to elapse before sending confirmation of Framework Contract Award to the successful supplier.

The Council communicate through the Open e-tendering system; therefore, all correspondence regarding this Tender will be issued to the named person registered on Open. It is the Contractor's responsibility to ensure the correct named person is registered on Open.

https://www.open-uk.org

Tenders must be submitted using the link above. Tenders submitted via postal, or email methods will not be accepted.

If you need technical assistance from the Open Support team, this can be requested via open.support@nepo.org

PLEASE NOTE: Open is accessible 24/7 however, technical support is available Monday - Thursday 8:30 - 5pm and Friday 8.30 - 4.30pm

If you need some guidance on how to submit your response through Open, please visit https://www.open-hub.org/training to access the available Training Guides.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

THE ASSOCIATION OF NORTH EAST COUNCILS LIMITED

Durham County Council,C/o Ros Layfield, Legal & Democr

DURHAM

DH15UL

UK

Person cyswllt: Michelle Armstrong

E-bost: fleet@nepo.org

NUTS: UKC14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://Nepo.org

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://open-uk.org

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

http://open-uk.org


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

http://open-uk.org


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

NEPO232 Electric Vehicle Charging Infrastructure

Cyfeirnod: NEPO232

II.1.2) Prif god CPV

09310000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Association of North East Council Trading as the North East Procurement Organisation (NEPO) are seeking to establish a multi supplier framework agreement for the installation and operation of electric vehicle charging infrastructure on behalf of a public sector body under a call-off contractual arrangement. This framework and future call-offs are relevant for the installation of electric vehicle infrastructure and units. This can be provided by the public sector body themselves, a national Government department (such as LEVI/OZEV/Levelling Up), or via a third party intermediatory such as the North East Combined Authority.

NEPO is looking to award a procurement solution to assist the longer-term investment in the regional electric vehicle charging infrastructure (EVCI). This investment is needed to upgrade, operate, and maintain the current network and resource expansion to establish a sustainable long-term future.

The intention is to establish a multi-supplier Framework Agreement for use by NEPO Member Authorities and Associate Members.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 500 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

09310000

45200000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council have opted to procure the NEPO232 EV charging Infrastructure Framework Contract under the Public Contracts Regulations 2015 (PCR15) competitive negotiated procedure. This procedure has been adopted due to the operational and commercial complexities of procuring such a Framework Contract. However, in accordance with the procedure, NEPO reserves the right to accept the initial Tender without further negotiation. Tenderers should note that any negotiation permitted is in the absolute discretion of NEPO.

The Council retains absolute discretion in deciding whether any changes will be implemented, and Tenderers should therefore be prepared to sign up to the tender as drafted.

Any resulting Framework Contract will consist of:

The Contract Particulars (to be filled in with the relevant details following Framework Contract award);

The Framework Agreement for EV Charging Infrastructure; and

The Invitation to Tender; and

The successful Tender documentation

The Framework Contract will be subject to English law and the exclusive jurisdiction of the English Courts.

Any Framework Contract award will be conditional on the Framework Contract being approved in accordance with the Council's internal procedures and the Council being generally able to proceed and will allow the standstill period of a minimum of 10 calendar days to elapse before sending confirmation of Framework Contract Award to the successful supplier.

The Council communicate through the Open e-tendering system; therefore, all correspondence regarding this Tender will be issued to the named person registered on Open. It is the Contractor's responsibility to ensure the correct named person is registered on Open.

https://www.open-uk.org

Tenders must be submitted using the link above. Tenders submitted via postal, or email methods will not be accepted.

If you need technical assistance from the Open Support team, this can be requested via open.support@nepo.org

PLEASE NOTE: Open is accessible 24/7 however, technical support is available Monday - Thursday 8:30 - 5pm and Friday 8.30 - 4.30pm

If you need some guidance on how to submit your response through Open, please visit https://www.open-hub.org/training to access the available Training Guides.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 72

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

It is anticipated that this framework agreement will be renewed prior to it's conclusion.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Nifer yr ymgeiswyr a ragwelir: 15

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis y nifer cyfyngedig o ymgeiswyr:

A maximum of 15 tenderers will be shortlisted from this selection questionnaire process and invited to tender. If there are at least 15 suitably qualified tenderers that pass the minimum criteria. If there are less than 15 tenderers that pass the minimum criteria, then only those tenderers that pass will be invited to tender. If there are more than 15 tenderers that pass the minimum criteria, then the 15 highest scoring tenderers only will be invited to tender.

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gystadleuol gyda negodi

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 26/06/2023

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

NEPO

Northern Design Centre

Abbotts Hill, Baltic Business Quarter

NE8 3DF

UK

E-bost: michelle.armstrong@nepo.org

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

NEPO is a Central Purchasing Body as defined in the Public Contract Regulations 2015 (PCR15). As a Central Purchasing Body NEPO may provide central purchasing activity on behalf of contracting authorities (as defined by PCR15).NEPO intends to make the future framework agreement available for use by all contracting authorities throughout all administrative regions of the UK including but not limited to: central government departments and their agencies, local government departments and their agencies, non-departmental public bodies, central government, NHS and HSC bodies (including ambulance services), local authorities, emergency services (including police and fire rescue), coastguard emergency services, educational establishments (including academies), registered social landlords, registered charities and any public body established by or under the Scotland Act 1998 or any Act of the Scottish Parliament. Please see the following websites for further details:

http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/Localcouncils/index.htm

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education https://www.gov.uk/check-a-university-is-officially-recognised/recognised-bodies http://www.schoolswebdirectory.co.uk/localauthorities.php

http://www.ukschoolsdirectory.net

https://www.gov.uk/find-school-in-england

https://education.gov.scot/ParentZone

http://hwb.wales.gov.uk/

https://www.education-ni.gov.uk/

https://www.gov.uk/government/publications/open-academies-and-academy-projects-in-development

http://unistats.direct.gov.uk/institutions/

http://www.hefce.ac.uk/workprovide/unicoll/heis/ http://www.hefce.ac.uk/workprovide/unicoll/fecs/ http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/AcuteTrustListing.aspx http://www.wales.nhs.uk/nhswalesaboutus/structure http://www.scottishambulance.com/TheService/organised.aspx http://www.hscni.net/index.php?link=trusts http://www.scottishambulance.com/AboutUs/HowWeOrganised.aspx http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/A-ZOfCentralGovernment/index.htm https://www.gov.uk/government/organisations

http://www.northernireland.gov.uk/gov.htm

http://www.nidirect.gov.uk/local-councils-in-northern-ireland http://www.scotland.gov.uk/Publications/2012/02/2421/1

https://www.communities-ni.gov.uk/contact

https://www.finance-ni.gov.uk/articles/list-public-bodies-which-ni-public-procurement-policy-applies

https://www.ons.gov.uk/

https://www.police.uk/forces/

http://www.police-information.co.uk/index.html

http://www.psni.police.uk/index.htm

http://www.scotland.police.uk/

https://www.gov.uk/government/organisations/maritime-and-coastguard-agency

http://www.fireservice.co.uk/information/ukfrs

http://www.gov.scot/Topics/archive/law-order/Police/PoliceServiceofScotland

http://www.fire.org.uk/fire-brigades.html

http://www.nifrs.org/areas-districts/

http://www.firescotland.gov.uk/your-area.aspx

https://www.gov.uk/government/publications/current-registered-providers-of-social-housing

http://directory.scottishhousingregulator.gov.uk/pages/default.aspx

https://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/publications/registered-social-landlords-in-wales/?lang=en

https://www.nidirect.gov.uk/contacts/housing-associations

http://www.charity-commission.gov.uk/About_us/Regulation/Registering_charities_index.aspx

http://www.oscr.org.uk/

https://idea.org.uk/

http://apps.charitycommission.gov.uk/Showcharity/RegisterOfCharities/registerhomepage.aspx

http://www.sell2wales.gov.uk/Search/search_Auth.aspx

http://www.communities.gov.uk/newsroom/factsandfigures/housingplanning1/facts/socialhousing/?id=1822644

A complete list of permissible users is shown on the NEPO website below: http://www.nepo.org/associate-membership/permissable-users

Organisations wishing to access the NEPO agreement will be required to register as a NEPO Associate Member in the first instance. Further information can be found at: www.nepo.org

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: fleet@nepo.org
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
09310000ElectricityElectricity, heating, solar and nuclear energy
45200000Works for complete or part construction and civil engineering workConstruction work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru