Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

First Rail Customer App Development Procurement

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 26 Mai 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 26 Mai 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-03cf8d
Cyhoeddwyd gan:
First Rail Holdings Limited
ID Awudurdod:
AA43690
Dyddiad cyhoeddi:
26 Mai 2023
Dyddiad Cau:
22 Awst 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

FirstGroup operates passenger bus and rail services across the UK, providing customers with a family of apps to search, plan and purchase tickets for travel. First Rail is part of FirstGroup and are seeking a development partner for their customer-facing iOS and Android Rail mobile apps. The requirement is for a mixture of contracted/retained and ad-hoc/on demand teams to deliver against a prioritised roadmap of feature development, security enhancements and bug fixes. Across the FirstGroup Rail operators, the supplier will need to support a number of different development roadmaps.

A retained team(s) will be contracted on what is proposed to be a rolling 3-6 month basis with an agreed development sprint schedule. In addition, there will be a requirement for ad-hoc/on-demand teams for additional feature developments, maintenance or security requirements not scheduled to be delivered by a retained team. Work undertaken by the ad-hoc teams will be undertaken through agreed Statements of Work and the supplier will need to demonstrate its capability and required timescales to provide this resource.

Different rail operators use different ticketing system suppliers (WebTIS), have different development roadmaps but use elements of a shared code base. The supplier will need to support both a common codebase and different roadmaps for its operators.

The supplier team will work closely with colleagues from First Rail to prioritise roadmap items, maintain backlog, plan sprints and releases, manage UAT phases and contribute to ongoing user research activities. The supplier must have extensive experience and knowledge of the UK rail retail market and associated RDG standards.

First Rail is looking for capable supply partner with an excellent track record in delivery of transport ticketing. The supplier will need to demonstrate innovation, will share an element of the risk around delivery costs/timeframes and has strong processes in place to ensure value for money.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract - cyfleustodau

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

FIRST RAIL HOLDINGS LIMITED

05154485

8th Floor, The Point,37 North Wharf Road

LONDON

W21AF

UK

Person cyswllt: Michael Anderson

E-bost: michael.anderson@firstrail.com

NUTS: UKI32

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.firstgroupplc.com

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://redirect.transaxions.com/events/99iF6

I.3) Cyfathrebu

Mae mynediad at y dogfennau caffael yn gyfyngedig. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn:

http://redirect.transaxions.com/events/99iF6


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.6) Prif weithgaredd

Gwasanaethau rheilffyrdd trefol, tramffyrdd, trolibysiau neu fysiau

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

First Rail Customer App Development Procurement

II.1.2) Prif god CPV

60000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

First Rail are seeking a development partner for their existing customer-facing iOS and Android mobile apps. The requirement is for a mixture of dedicated/retained and ad-hoc/on demand teams for the ability to deliver against a prioritised roadmap of feature development, security enhancements and bug fixes. The supplier will deliver roadmap items, maintain backlog, plan sprints and releases, manage UAT phases and contribute to ongoing user research activities. The supplier will also manage the development, test, staging and production environments, ensuring alignment (as close as possible) between staging and prod. The supplier must have extensive experience and knowledge of the UK rail retail market and associated RDG standards.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 4 700 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

FirstGroup operates passenger bus and rail services across the UK, providing customers with a family of apps to search, plan and purchase tickets for travel. First Rail is part of FirstGroup and are seeking a development partner for their customer-facing iOS and Android Rail mobile apps. The requirement is for a mixture of contracted/retained and ad-hoc/on demand teams to deliver against a prioritised roadmap of feature development, security enhancements and bug fixes. Across the FirstGroup Rail operators, the supplier will need to support a number of different development roadmaps.

A retained team(s) will be contracted on what is proposed to be a rolling 3-6 month basis with an agreed development sprint schedule. In addition, there will be a requirement for ad-hoc/on-demand teams for additional feature developments, maintenance or security requirements not scheduled to be delivered by a retained team. Work undertaken by the ad-hoc teams will be undertaken through agreed Statements of Work and the supplier will need to demonstrate its capability and required timescales to provide this resource.

Different rail operators use different ticketing system suppliers (WebTIS), have different development roadmaps but use elements of a shared code base. The supplier will need to support both a common codebase and different roadmaps for its operators.

The supplier team will work closely with colleagues from First Rail to prioritise roadmap items, maintain backlog, plan sprints and releases, manage UAT phases and contribute to ongoing user research activities. The supplier must have extensive experience and knowledge of the UK rail retail market and associated RDG standards.

First Rail is looking for capable supply partner with an excellent track record in delivery of transport ticketing. The supplier will need to demonstrate innovation, will share an element of the risk around delivery costs/timeframes and has strong processes in place to ensure value for money.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 4 700 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The contract duration will be for 36 months with the option to extend for up to a further 3 x 12 month extensions.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

negodi gyda galwad am gystadleuaeth

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 22/08/2023

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

- Access to the PQQ & Tender will only be granted after a potential bidder has sent an "Expression of Interest" through our Wax Digital Portal and signed an NDA (or can provide proof of an existing & relevant NDA that has been executed between our companies).

- Suppliers must submit a PQQ response by the expressed deadline in the PQQ.

- Only suppliers shortlisted at the PQQ stage will be asked to submit a full Tender response.

- The services will be required for:

> First Rail Holdings Limited and Affiliates ("FRH"); and

Affiliates being defined as "any subsidiary or holding company of FirstGroup plc and any subsidiary of any such holding company (in each case from time to time) (and the terms "subsidiary" and "holding company" shall have the meanings given to them by section 1159 Companies Act 2006).

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

First Rail Holdings Limited

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
60000000 Gwasanaethau cludo (heblaw cludo gwastraff) Trafnidiaeth a Gwasanaethau Cysylltiedig

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
michael.anderson@firstrail.com
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.