Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Schools Bus Franchises Tranche 2
OCID: ocds-h6vhtk-03cf8e
ID yr Awdurdod: AA52094
Cyhoeddwyd gan: Greater Manchester Combined Authority
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau: 26/06/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Lot 1 is referred to as “Package A - St Monica's”. Within the package there is a Peak Vehicle requirement of 2 and the services should be operated using the tenderer’s own vehicles. The estimated value of the contract indicated covers the full term of the contract (65 months) which is the initial terms plus renewals.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Greater Manchester Combined Authority

Tootal Buildings, 56 Oxford Street

Manchester

M1 6EU

UK

Person cyswllt: Ms Ioana Maier

Ffôn: +44 1612440846

E-bost: ioana.maier@tfgm.com

NUTS: UKD3

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.tfgm.com

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.tfgm.com

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://procontract.due-north.com/SupplierRegistration/Register


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://procontract.due-north.com/SupplierRegistration/Register


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Schools Bus services

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Schools Bus Franchises Tranche 2

Cyfeirnod: DN670932

II.1.2) Prif god CPV

60112000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

In accordance with the provisions of the Transport Act 2000 (as amended by the Bus Services Act 2017) and having followed the legislative procedure set out within the same, the Mayor of Greater Manchester decided on 25th March 2021 to introduce a bus franchising scheme for the entire Greater Manchester Combined Authority ('GMCA') area. As the executive body with responsibility for various transport functions on behalf of the GMCA, TfGM is responsible for various functions associated with the implementation and operation of the franchising scheme, including but not limited to undertaking and managing the procurement process for the school service franchises. The GMCA will be the contracting entity and the bus franchising scheme will be overseen and managed by Transport for Greater Manchester ('TfGM'), including the procurement of Schools Bus Franchises services, on behalf of the GMCA. The procurement of Schools Bus Franchises packages will take place in three tranches which will align with the three franchises in which Large and Small franchises are being procured. These franchises will not all be introduced simultaneously, due to various transitional and implementation issues that will need to be addressed. The School Bus Franchises will be tendered in three Franchise Tranches determined by geographical area, as follows:

(i) The first Schools Franchise Tranche (broadly covering Bolton, Salford and Wigan), is expected to contain 23 schools only franchises;

(ii) The second Schools Franchise Tranche (broadly covering Bury, Rochdale, North Manchester and Oldham) is expected to contain 9 schools only franchises; and

(iii) The third Schools Franchise Tranche (broadly covering Tameside, Stockport, South Manchester and Trafford) is expected to contain around 25 schools only franchises.

TfGM and GMCA require school services to commence on the Franchise Scheme Commencement Date (as defined in the Schools Bus Franchise Agreement) which is before the point at which the services under this contract can be operated pursuant to a local services contract pursuant to s.123K(4) of the Transport Act 2000. Due to this, the successful Tenderer for each Lot will contract with TfGM under TfGM’s delegated powers under section 9A of the Transport Act 1968 (and the Manchester City Council Report for Resolution following the Greater Manchester Combined Authority (Functions and Amendments) Order 2019 No. 793) and sections 89-92 of the Transport Act 1985 as a secured service contract for the period from the date that the Schools Bus Franchise Agreement is entered into following contract award until the end of the period which is 9 months after the contract is entered into. GMCA intends to issue service permits for such school services to the extent required to operate such school services within the area of the Franchising Scheme prior to the Franchise Scheme Commencement Date.

Schools Bus Franchises Key Principles

The key elements of the commercial approach to franchising in Greater Manchester are summarised below. Further detail can be found in the ITT document, which can be found on the Pro-Contract ETendering portal: https://procontract.due north.com

Depots: Operators will be required to provide their own depot facilities.

Intelligent Transport Systems (ITS): TfGM will procure contracts for the supply and maintenance of some aspects of the required ITS solution (such as vehicle location, ticketing and driver communications systems) to ensure a standardised approach.

The scope of this procurement is to procure contracts under each of the 9 lots (each of which relates to a franchise school package in Tranche 2) based on the schools served, ranging in size from 1 to 7 Peak Vehicle Requirement (PVR).

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Package A - St Monica's

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34120000

60112000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD3

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 1 is referred to as “Package A - St Monica's”. Within the package there is a Peak Vehicle requirement of 2 and the services should be operated using the tenderer’s own vehicles. The estimated value of the contract indicated covers the full term of the contract (65 months) which is the initial terms plus renewals.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 807 657.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 65

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The agreement includes two options to extend, each for a further 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Package B - Newman College

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34120000

60112000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD3

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 2 is referred to as “Package B - Newman College”. Within the package there is a Peak Vehicle requirement of 7 and the services should be operated using the tenderer’s own vehicles. The estimated value of the contract indicated covers the full term of the contract (65 months) which is the initial terms plus renewals.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 826 801.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 65

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The agreement includes two options to extend, each for a further 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Package C - Blue Coat / Crompton House

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34120000

60112000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD3

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 3 is referred to as “Package C - Blue Coat/Crompton House”. Within the package there is a Peak Vehicle requirement of 5 and the services should be operated using the tenderer’s own vehicles. The estimated value of the contract indicated covers the full term of the contract (65 months) which is the initial terms plus renewals.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 019 143.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 65

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The agreement includes two options to extend, each for a further 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Package D - Co-op Academy North

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34120000

60112000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD3

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 4 is referred to as “Package D - Co-op Academy North”. Within the package there is a Peak Vehicle requirement of 1 and the services should be operated using the tenderer’s own vehicles. The estimated value of the contract indicated covers the full term of the contract (65 months) which is the initial terms plus renewals.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 403 828.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 65

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The agreement includes two options to extend, each for a further 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Package E - Tottington

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34120000

60112000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD3

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 5 is referred to as “Package E - Tottington”. Within the package there is a Peak Vehicle requirement of 6 and the services should be operated using the tenderer’s own vehicles. The estimated value of the contract indicated covers the full term of the contract (65 months) which is the initial terms plus renewals.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 422 972.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 65

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The agreement includes two options to extend, each for a further 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

Package F - St Cuthbert's / Saddleworth

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34120000

60100000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD3

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 6 is referred to as “Package F – St Cuthbert's/Saddleworth”. Within the package there is a Peak Vehicle requirement of 2 and the services should be operated using the tenderer’s own vehicles. The estimated value of the contract indicated covers the full term of the contract (65 months) which is the initial terms plus renewals.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 807 657.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 65

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The agreement includes two options to extend, each for a further 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 7

II.2.1) Teitl

Package G - Waterhead

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34120000

60112000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD3

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 7 is referred to as “Package G - Waterhead”. Within the package there is a Peak Vehicle requirement of 2 and the services should be operated using the tenderer’s own vehicles. The estimated value of the contract indicated covers the full term of the contract (65 months) which is the initial terms plus renewals.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 807 657.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 65

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The agreement includes two options to extend, each for a further 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 8

II.2.1) Teitl

Package H - Co-op Academy

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34120000

60112000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD3

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 8 is referred to as “Package H - Co-op Academy”. Within the package there is a Peak Vehicle requirement of 1 and the services should be operated using a TfGM owned vehicle. The estimated value of the contract indicated covers the full term of the contract (65 months) which is the initial terms plus renewals.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 403 828.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 65

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The agreement includes two options to extend, each for a further 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 9

II.2.1) Teitl

Package I - St Matthew's

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34120000

60100000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD3

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 9 is referred to as “Package I - St Matthew's”. Within the package there is a Peak Vehicle requirement of 1 and the services should be operated using a TfGM owned vehicle. The estimated value of the contract indicated covers the full term of the contract (60 months) which is the initial terms plus renewals.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 403 828.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 65

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The agreement includes two options to extend, each for a further 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

Transport for Greater Manchester's particular conditions are set out in the tender

documentation made available via Pro-contract.

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 26/06/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 6  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 26/06/2023

Amser lleol: 12:00

Gwybodaeth am bersonau awdurdodedig a'r weithdrefn agor:

TfGM's authorised person will remove the seal of the tenders.

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

• Please note the return date and time – 26/6/20223 at 12 Noon is the final date for

submission of the completed ITT,

• This Procurement process will be conducted through the ProContract e-tendering portal

and any submission made outside of this portal will be disqualified,

• All communications, including tender submission must be written in English,

• Nothing in this procurement process is intended to form any express or implied contractual

relationship between parties unless and until the award of a contract is concluded,

• Any contract entered into as a result of this procurement will be considered to be a

contract governed by English Law and subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of

England and Wales,

• TfGM is not liable for any costs, fees or expenses (including third party costs, fees or

expenses) incurred by those expressing an interest in, negotiating or tendering for this

contract opportunity,

• TfGM reserves the right to terminate this procurement process or to amend or vary the

process at any time prior to the conclusion of the award of contract without liability to any

party.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Transport for Greater Manchester

Manchester

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

TfGM will incorporate a minimum 10 calendar day standstill period at the point information

on the award of the contract is communicated to tenderers. This period allows unsuccessful

tenderers to receive further debriefing from the contracting authority before the contract is

entered into. Applicants who are unsuccessful shall be informed by TfGM as soon as possible

after the decision has been made as to the reasons why the applicant was unsuccessful.

Should additional information be required it should be requested of the addressee in section

I.1.

If an appeal regarding the award of the contract has not been successfully resolved, Utilities

Contract Regulations 2016 provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk

of harm by breach of the rules to take action in the High Court. Any such action must be

brought promptly (generally within 30 days). If a declaration of ineffectiveness is sought, any

such action must be brought within 30 days where TfGM has communicated the award of the

contract and a summary of reasons to tenderers, or otherwise within 6 months. Where a

contract has not been entered into, the Court may order the setting aside of the award

decision or order the authority to amend any document and may award damages. If the

contract has been entered into the Court may, depending on the circumstances, award

damages, make a declaration of ineffectiveness, order TfGM to pay a fine, and/or order that

the duration of the contract be shortened. The purpose of the standstill period referred to

above is to allow the parties to apply to the Courts to set aside the award decision before the

contract is entered into.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: ioana.maier@tfgm.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
34120000Motor vehicles for the transport of 10 or more personsMotor vehicles
60112000Public road transport servicesRoad transport services
60100000Road transport servicesTransport services (excl. Waste transport)

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru