Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: St Helens College - Provision of Marketing Print Items
OCID: ocds-h6vhtk-03cf8f
ID yr Awdurdod: AA69165
Cyhoeddwyd gan: St Helens College
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau: 26/06/23
Amser Cau: 10:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

St Helens College requires one supplier to fulfil its requirement for the provision of Marketing Print Items

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

St Helens College

Brook Street

St Helens

WA10 1PZ

UK

E-bost: emma.thorley@tenetservices.com

NUTS: UKD7

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.sthelens.ac.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.sthelens.ac.uk/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://suppliers.multiquote.com


AGellir cael gwybodaeth ychwanegol o gyfeiriad arall:

St Helens College

Brook Street

St Helens

WA10 1PZ

UK

E-bost: emma.thorley@tenetservices.com

NUTS: UKD7

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.sthelens.ac.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.sthelens.ac.uk/

Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://suppliers.multiquote.com


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

St Helens College - Provision of Marketing Print Items

Cyfeirnod: CA12388 - Open FTS

II.1.2) Prif god CPV

79342000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

St Helens College requires one supplier to fulfil its requirement for the provision of Marketing Print Items

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79340000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD7

UKD


Prif safle neu fan cyflawni:

St Helens

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

St Helens College requires one supplier to fulfil its requirement for the provision of Marketing Print Items

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

48 month(s) from the commencement date, with 36 initial month(s) and option to extend 1x12 month(s)

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

In the first instance, candidates should register with multiquote.com and express an interest in the contract. Contract details can be found under the 'Opportunities’ section of the multiquote.com homepage. A Selection Questionnaire (SQ)must be completed and returned (via multiquote.com) as part of the request to participate process. Candidates will need to provide as part of the request to participate process evidence of business quality standards, accreditations, and relevant experience. Any candidate found to be guilty of serious misrepresentation in proving false or inaccurate information may be declared ineligible and not selected to continue with the process.

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Rhestr a disgrifiad byr o’r meini prawf dethol:

In the first instance, candidates should register with multiquote.com and express an interest in the contract. Contract details can be found under the 'Opportunities’ section of the multiquote.com homepage. A Selection Questionnaire (SQ)must be completed and returned (via multiquote.com) as part of the request to participate process. Candidates will need to provide as part of the request to participate process evidence of business quality standards, accreditations, and relevant experience. Any candidate found to be guilty of serious misrepresentation in proving false or inaccurate information may be declared ineligible and not selected to continue with the process.


Lefel(au) gofynnol y safonau sydd eu hangen:

Minimum Turnover: As stated in the tender documents.

Minimum Insurance Levels: £5m PL & EL

III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Rhestr a disgrifiad byr o’r meini prawf dethol:

In the first instance, candidates should register with multiquote.com and express an interest in the contract. Contract details can be found under the 'Opportunities’ section of the multiquote.com homepage. A Selection Questionnaire (SQ)must be completed and returned (via multiquote.com) as part of the request to participate process. Candidates will need to provide as part of the request to participate process evidence of business quality standards, accreditations, and relevant experience. Any candidate found to be guilty of serious misrepresentation in proving false or inaccurate information may be declared ineligible and not selected to continue with the process.


Lefel(au) gofynnol y safonau sydd eu hangen:

As stated in the tender documents.

III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

As stated in the tender documents.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 26/06/2023

Amser lleol: 10:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 26/06/2023

Amser lleol: 10:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Section II.3) – dates refer to the initial contract period and do not include the options of any extensions.

Section IV.3.5) – any dates shown are an estimate.

In the first instance, candidates should register with www.multiquote.com and express an interest in the contract, full details of the contract will be available.

The Contracting Authority shall not be under any obligation to accept any tender. The Contracting Authority reserves the right to cancel the entire or parts of the tender, without such an action conferring any right to compensation on the Tenderers.

The Contracting Authority has no liability to settle any cost incurred by the tenderer as a result of the tendering procedure.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Tenet Education Services Ltd

Procurement House Unit 23, Leslie Hough Way, Leslie Hough Way

Salford

M6 6AJ

UK

Ffôn: +44 7834518948

E-bost: mary.bee@tenetservices.com

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Tenet Education Services Ltd

Procurement House Unit 23, Leslie Hough Way, Leslie Hough Way

Salford

M6 6AJ

UK

Ffôn: +44 7834518948

E-bost: mary.bee@tenetservices.com

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

The authority will incorporate a minimum 10 calendar day standstill period at the point that information on the award of the contract is communicated to tenderers. If an appeal regarding the award of contract has not been successfully resolved then the Public Contracts Regulations 2015 provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by breach of the rules to take action in the High Court. Any such action must be brought promptly (generally within 3 months).

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Tenet Education Services Ltd

Procurement House Unit 23, Leslie Hough Way, Leslie Hough Way

Salford

M6 6AJ

UK

Ffôn: +44 7834518948

E-bost: mary.bee@tenetservices.com

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: emma.thorley@tenetservices.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79340000Advertising and marketing servicesMarket and economic research; polling and statistics
79342000Marketing servicesAdvertising and marketing services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru