Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Provision of Subject Matter Expert Support for CAP 1616 Stage 3 Airspace Change for RAF Northolt

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 26 Mai 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 26 Mai 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-03cf90
Cyhoeddwyd gan:
Ministry of Defence
ID Awudurdod:
AA76012
Dyddiad cyhoeddi:
26 Mai 2023
Dyddiad Cau:
26 Mehefin 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

This is an opportunity to tender for Stage 3 of the CAP 1616 Airspace Change Proposal (ACP) for RAF Northolt.

RAF Northolt is undergoing a mandatory CAP1616 Airspace Change Proposal (ACP) (RAF Northolt ACP Public Portal).

RAF Northolt requires contractual assistance throughout this process. Following a successful Stage 2 CAA Gateway in Nov/Dec 21, RAF Northolt will move to Stage 3 of CAP1616 Airspace Change. Contractual assistance for Stage 3 (Consultation) is required for RAF Northolt, to mitigate the absence of ACP related SQEP within the MoD.

To express your interest for this requirement, please complete and submit the attached SAQ and ITT.

All suppliers are required to Pass the Qualifying, Technical and Commercial Evaluation. Any suppliers deemed non-complaint in any or all three areas will automatically be issued a fail.

Please find the link to the opportunity below :

https://contracts.mod.uk/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=56337

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

MINISTRY OF DEFENCE

Nimrod Bld, 3 Site,

RAF High Wycombe

HP144UE

UK

Person cyswllt: Lara Elliott

Ffôn: +44 3001688034

E-bost: Lara.Elliott121@mod.gov.uk

NUTS: UKJ1

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.contracts.mod.gov.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

www.contracts.mod.gov.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

www.contracts.mod.gov.uk


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

www.contracts.mod.gov.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Amddiffyn

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of Subject Matter Expert Support for CAP 1616 Stage 3 Airspace Change for RAF Northolt

II.1.2) Prif god CPV

73200000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Provision of Subject Matter Expert Support for CAP 1616 Stage 3 Airspace Change for RAF Northolt.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI


Prif safle neu fan cyflawni:

RAF Northolt, Ruislip

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This is an opportunity to tender for Stage 3 of the CAP 1616 Airspace Change Proposal (ACP) for RAF Northolt.

RAF Northolt is undergoing a mandatory CAP1616 Airspace Change Proposal (ACP) (RAF Northolt ACP Public Portal).

RAF Northolt requires contractual assistance throughout this process. Following a successful Stage 2 CAA Gateway in Nov/Dec 21, RAF Northolt will move to Stage 3 of CAP1616 Airspace Change. Contractual assistance for Stage 3 (Consultation) is required for RAF Northolt, to mitigate the absence of ACP related SQEP within the MoD.

To express your interest for this requirement, please complete and submit the attached SAQ and ITT.

All suppliers are required to Pass the Qualifying, Technical and Commercial Evaluation. Any suppliers deemed non-complaint in any or all three areas will automatically be issued a fail.

Please find the link to the opportunity below :

https://contracts.mod.uk/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=56337

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 60

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

This is an opportunity to tender for Stage 3 of the CAP 1616 Airspace Change Proposal (ACP) for RAF Northolt.

RAF Northolt is undergoing a mandatory CAP1616 Airspace Change Proposal (ACP) (RAF Northolt ACP Public Portal).

RAF Northolt requires contractual assistance throughout this process. Following a successful Stage 2 CAA Gateway in Nov/Dec 21, RAF Northolt will move to Stage 3 of CAP1616 Airspace Change. Contractual assistance for Stage 3 (Consultation) is required for RAF Northolt, to mitigate the absence of ACP related SQEP within the MoD.

To express your interest for this requirement, please complete and submit the attached SAQ and ITT.

Opportunity listing can be found at: https://contracts.mod.uk/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=56337

All suppliers are required to Pass the Qualifying, Technical and Commercial Evaluation. Any suppliers deemed non-complaint in any or all three areas will automatically be issued a fail.

III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 26/06/2023

Amser lleol: 08:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 17/08/2023

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 26/06/2023

Amser lleol: 08:05

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Air Commercial

Nimrod Bld, 3 Site,

RAF High Wycombe

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
73200000 Gwasanaethau ymgynghori ar ymchwil a datblygu Gwasanaethau ymchwil a datblygu a gwasanaethau ymgynghori cysylltiedig

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
Lara.Elliott121@mod.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.