Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Outdoor Play & Sports Equipment for 3 community centres
OCID: ocds-h6vhtk-03cf91
ID yr Awdurdod: AA84143
Cyhoeddwyd gan: Blofield Parish Council
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau: 23/06/23
Amser Cau: 16:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Tenders to include / confirm:

1. Removal and disposal of all existing playground equipment - relevant to Project 1.

2. Supply and installation of agreed items following site visits.

3. Supply and installation of new surfacing beneath new equipment.

4. All equipment and fittings must meet accredited safety standards (RoSPA or other approved standards).

5. Outline insurance for all equipment, installation and Public Liability Insurance.

6. Arrangements for site preparation.

7. Arrangements for the removal and disposal of foundation soil, materials.

8. Arrangements for any necessary site storage.

9. Welfare facilities.

10. Signage for site works.

11. Full cost breakdown of individual components.

12. Commencement and completion dates (and confirmation of working week / hours.)

13. Recommendations for (similar) items of play equipment identified that have a high RoSPA 'play value'.

Additionally:

1. Site plan showing the size and location of all new equipment and surfacing (site visit to be arranged with Parish Clerk)

2. A visual image of the proposed refurbished play areas.

3. Visual image of each play item proposed.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Blofield Parish Council

0100110100

Blofield

NR13

UK

Person cyswllt: Eleanor Bannister - Deputy Parish Clerk

Ffôn: +44 7703124544

E-bost: Blofieldpc@gmail.com

NUTS: UKH15

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.blofieldpc.info

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

www.blofieldpc.info


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Outdoor Play & Sports Equipment for 3 community centres

II.1.2) Prif god CPV

43325000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Blofield Parish Council has identified funding for three separate projects it is working on.

PROJECT 1: To fully refurbish an existing children's playground in a local community centre located in Blofield off the Yarmouth Road. The play area is approximately 1356.02 metres squared / 0.34 acres, situated within a larger playing field. The refurbishment project involves removal and disposal of all existing play equipment and installation of new play equipment, in two adjoining areas. One play area for under 5's (fenced) and one for older children / teens. Total cost for first phase should not to exceed £150,000.

PROJECT 2: To provide additional, complementary equipment for older children at a playground in a community centre in Blofield Heath that recently refurbished it's under 5's play area. Area available is approximately 1133.85 metres squared / 0.28 acres within a larger playing field. Approximate value for installation of additional items should not exceed £75,000.

PROJECT 3: A new area in a central location in Blofield is being designed from scratch on an existing, level playing field. This will require equipment for all ages that complements the playground equipment in the two existing community centres. It should also include outdoor exercise equipment for adults. Approximate area available is 2964.64 metres squared / 0.73 acres. Value of installation should not exceed £275,000.

Further details on the projects can be obtained from the Deputy Parish Clerk by emailing blofieldpc@gmail.com

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH15

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Tenders to include / confirm:

1. Removal and disposal of all existing playground equipment - relevant to Project 1.

2. Supply and installation of agreed items following site visits.

3. Supply and installation of new surfacing beneath new equipment.

4. All equipment and fittings must meet accredited safety standards (RoSPA or other approved standards).

5. Outline insurance for all equipment, installation and Public Liability Insurance.

6. Arrangements for site preparation.

7. Arrangements for the removal and disposal of foundation soil, materials.

8. Arrangements for any necessary site storage.

9. Welfare facilities.

10. Signage for site works.

11. Full cost breakdown of individual components.

12. Commencement and completion dates (and confirmation of working week / hours.)

13. Recommendations for (similar) items of play equipment identified that have a high RoSPA 'play value'.

Additionally:

1. Site plan showing the size and location of all new equipment and surfacing (site visit to be arranged with Parish Clerk)

2. A visual image of the proposed refurbished play areas.

3. Visual image of each play item proposed.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/08/2023

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Related accreditations / memberships preferred including but not limited to RoSPA and ISO 9001.

III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 23/06/2023

Amser lleol: 16:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 4  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 26/06/2023

Amser lleol: 10:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Blofield Parish Council

Blofield

NR13

UK

Ffôn: +44 7703124544

E-bost: blofieldpc@gmail.com

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.blofieldpc.info

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

Tenders are to be emailed to blofieldpc@gmail.com and/or can be sent by post to:

Eleanor Bannister

Blofield Deputy Parish Clerk

35 Church Plain

Loddon

NR14 6EX

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Blofieldpc@gmail.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
43325000Park and playground equipmentConstruction equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru