Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Dstl – Competitive PhD Requirements – Prior Information Notice
OCID: ocds-h6vhtk-03cf92
ID yr Awdurdod: AA76012
Cyhoeddwyd gan: Ministry of Defence
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Phd Requirement 1 of 10

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Defence

Salisbury

SP4 0JQ

UK

E-bost: caflynn@dstl.gov.uk

NUTS: UKK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/organisations/defence-science-and-technology-laboratory

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://www.gov.uk/guidance/r-cloud


I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Amddiffyn

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Dstl – Competitive PhD Requirements – Prior Information Notice

II.1.2) Prif god CPV

73410000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) is part of the UK Ministry of Defence. Historically, Dstl has run a number of individual procurement calls for a variety of PhD requirements. Each of these calls has had a different theme and application process. Dstl currently run these calls through its R-Cloud: marketplace for defence science and technology research.

Following a review of how Dstl delivers its PhD calls, Dstl is planning to run a single call (via R-Cloud) covering a number of different themes, with a single application process, instead of running multiple calls.

It is intended that this call will be formally launched during July 2023. The call will cover a number of different Technology areas, including but not limited to:

Chemical, Biological and Radiological

Advanced Materials

Comms and Networks

Sensing

Additional PhD requirements may arise during the period of this Prior Information Notice, and therefore the scope may increase to further technology areas to those stated above.

As stated above, the PhD call will be launched via the Dstl R-Cloud: Marketplace for defence science and technology research.

The way that R-Cloud operates is that you have to initially apply to join R-Cloud. Crucially, only those suppliers who are successfully registered on R-Cloud on the date of call launch (planned for the 14th July 2023) will be eligible to participate. Failure to successfully register on R-Cloud before this date will mean you will be ineligible to participate in the call. You are therefore encouraged to submit any application to join R-Cloud at your earliest opportunity.

To find out more about R-Cloud, please visit www.gov.uk/guidance/r-cloud

To formally register to join R-Cloud, and be notified of both this specific PhD call and other Dstl research funding opportunities, you can click the link on the above web-page, or alternatively visit www.rcloud.dstl.gov.uk to begin the application process. A copy of the terms and conditions which apply to any task awarded under R-Cloud are linked on this page, and you are required to accept those terms as part of your application process.

Before submitting an application to join R-Cloud, you can check if your university/public institution is already registered on R-Cloud by discussing with your university commercial departments, or alternatively visiting www.rcloud.dstl.gov.uk/capability-area/suppliers. If in doubt, contact us.

Note – Dstl does not accept R-Cloud/PhD applications from individual students or academics; if you are a student or academic you will need to approach a relevant department at a university/public institution.

This notice is issued as a Prior Information Notice and announces are intention to potentially run a PhD call. This is not issued as a formal contract notice and is not inviting expressions of interest. If you are interested in participating in any future call, please apply to join R-Cloud as set out above.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 10

Ceidw’r awdurdod contractio yr hawl i ddyfarnu contractau gan gyfuno’r lotiau neu’r grwpiau o lotiau canlynol:

Each PhD Requirement will be issued as a separate lot. Where the same tenderer wins PhDs across multiple lots, Dstl will seek to award a single contract covering all such PhDs.

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

PhD: Development and application of the Crystal Sponge (CS) method for chemical attribution in defense

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

73410000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Phd Requirement 1 of 10

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Development of Novel Binding Partners for the Identification and Quantification of Small Molecules PhD

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

73410000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Phd 2

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

PHD3 - Molecular mechanisms affecting establishments, displacement, substitution or modification of commensal microorganisms 

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

73410000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Phd 3

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

PHD4 - Self-driving horizontal transfer of complex genetic circuits through microbiomes

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

73410000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Phd 4

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Immobilisation of molecular amplification chemistries on surfaces for the sensing of liquid chemical warfare agent contamination

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

73410000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Phd 5

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

CBFUT Materials

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

73410000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Phd 6

Rhif y Lot 7

II.2.1) Teitl

AMP - FAME - Communications PHDs

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

73410000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Phd 7

Rhif y Lot 8

II.2.1) Teitl

AMP - FAME - Sensing PHDs

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

73410000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Phd 8

Rhif y Lot 9

II.2.1) Teitl

AMP - FAME - Novel ElectroMagnetic Effects PHDs

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

73410000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Phd 9

Rhif y Lot 10

II.2.1) Teitl

AMP - FAME - Morphing PHDs

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

73410000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Phd 10

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

14/07/2023

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

This notice is issued as a Prior Information Notice and announces are intention to potentially run a PhD call. This is not issued as a formal contract notice and is not inviting expressions of interest. If you are interested in participating in any future call, please apply to join R-Cloud as set out above.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: caflynn@dstl.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73410000Military research and technologyResearch and Development services on security and defence materials

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru