Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Waste Management Services
OCID: ocds-h6vhtk-03cf95
ID yr Awdurdod: AA81147
Cyhoeddwyd gan: University of Kent
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau: 23/06/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The University of Kent (The University) is seeking an efficient, high quality waste management service that fully complies with the University’s objectives to reduce the environmental impact of waste services, reduce waste generation, meet government targets for recycling and reduce waste to landfill sites and to meet the requirements of all current legislation and good practices.

The Contractor shall, as a minimum provide:

• Waste containers (including maintenance and cleaning)

• Waste collection and recycling service

• Waste management data recording and reporting

• Advice and guidance

• Continuous improvement and innovation

Gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau penodol eraill - public contracts

Prior information notice - This notice is a call for competition

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

University of Kent

XN5452

The Registry

Canterbury, Kent

CT2 7NZ

UK

Person cyswllt: Max Hubbard

Ffôn: +44 01227823061

E-bost: M.Hubbard@kent.ac.uk

NUTS: UKJ4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.kent.ac.uk/finance/procurement.html

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/97209

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=68932&B=UNIVERSITYKENT


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=68932&B=UNIVERSITYKENT


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Waste Management Services

Cyfeirnod: MH22_008

II.1.2) Prif god CPV

90500000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The University of Kent (The University) is seeking an efficient, high quality waste management service that fully complies with the University’s objectives to reduce the environmental impact of waste services, reduce waste generation, meet government targets for recycling and reduce waste to landfill sites and to meet the requirements of all current legislation and good practices.

The Contractor shall, as a minimum provide:

• Waste containers (including maintenance and cleaning)

• Waste collection and recycling service

• Waste management data recording and reporting

• Advice and guidance

• Continuous improvement and innovation

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90500000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKJ4


Prif safle neu fan cyflawni:

University of Kent

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The University of Kent (The University) is seeking an efficient, high quality waste management service that fully complies with the University’s objectives to reduce the environmental impact of waste services, reduce waste generation, meet government targets for recycling and reduce waste to landfill sites and to meet the requirements of all current legislation and good practices.

The Contractor shall, as a minimum provide:

• Waste containers (including maintenance and cleaning)

• Waste collection and recycling service

• Waste management data recording and reporting

• Advice and guidance

• Continuous improvement and innovation

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 500 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/08/2023

Diwedd: 31/07/2026

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i ddatganiadau o ddiddordeb ddod i law

Dyddiad: 23/06/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.5) Dyddiad a drefnwyd ar gyfer dechrau gweithdrefnau dyfarnu

30/06/2023

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Centre for Effective Dispute Resolution

70 Fleet Street

London

EC2

UK

Ffôn: +44 2075366060

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.cedr.com

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Centre for Effective Dispute Resolution

70 Fleet Street

London

EC2

UK

Ffôn: +44 2075366060

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.cedr.com

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Centre for Effective Dispute Resolution

70 Fleet Street

London

EC2

UK

Ffôn: +44 2075366060

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.cedr.com

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: M.Hubbard@kent.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90500000Refuse and waste related servicesSewage, refuse, cleaning and environmental services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru