Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Children and Young People's Travel Service: Transport Services

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 26 Mai 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 26 Mai 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-03cf96
Cyhoeddwyd gan:
Birmingham City Council
ID Awudurdod:
AA22066
Dyddiad cyhoeddi:
26 Mai 2023
Dyddiad Cau:
30 Mehefin 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Lot 1 will have a maximum of 20 successful tenderers on the Framework to deliver all the minibus contracts. Call off will be via further competition based on requirements, and individual requirements will be packaged based on needs. Lot 1 also has the option of a direct award where required, for example in urgent circumstances.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Birmingham City Council

10 Woodcock Street

Birmingham

B4 7WB

UK

Person cyswllt: Corporate Procurement Services

E-bost: etendering@birmingham.gov.uk

NUTS: UKG31

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.finditinbirmingham.com

Cyfeiriad proffil y prynwr: www.in-tendhost.co.uk/birminghamcc

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

www.in-tendhost.co.uk/birminghamcc


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

www.in-tendhost.co.uk/birminghamcc


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Children and Young People's Travel Service: Transport Services

Cyfeirnod: P1216

II.1.2) Prif god CPV

60000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Birmingham City Council is seeking tenders from suitable tenderers that wish to be appointed to a Framework Agreement for the provision of the Service. The Service required will primarily be to transport vulnerable children and young people to and from schools and colleges. Birmingham City Council must meet the statutory requirements relating to home to school transport and sustainable travel. The Council is the largest service of its kind in the country providing transport services (vehicles, drivers and passenger assistants) to support over 4,500 children and young people with SEND. There are over 1,200 transport routes operated each day and, as at early September 2022, approximately 920 of these routes require passenger assistants to support the needs of these children and young people. The Framework Agreement will be in two Lots and will be awarded to multiple suppliers.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 450 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Minibus (For 9-seat or more vehicles)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34114400

34120000

60000000

60112000

60130000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG


Prif safle neu fan cyflawni:

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 1 will have a maximum of 20 successful tenderers on the Framework to deliver all the minibus contracts. Call off will be via further competition based on requirements, and individual requirements will be packaged based on needs. Lot 1 also has the option of a direct award where required, for example in urgent circumstances.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Taxi: (vehicles that can provide 8 passenger seats or less)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

60000000

34100000

34115200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG


Prif safle neu fan cyflawni:

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 2 will have a maximum of 35 suppliers and call off will be via direct award based on vehicle type and pricing. Once the Framework Agreement commences and there is a requirement, the Council will directly award that requirement via a direct Call-Off Contracts to the supplier who achieved the highest ranking in total combined score (quality and price) against the required vehicle type/category. Call off requirement will be based on vehicle type. Where an award is made to the highest-ranking supplier in terms of a particular vehicle type, confirmation of award to that supplier on the framework will be subject to the supplier having sufficient capacity to undertake the work and its acceptance of the Call-Off Contract (thereby fulfilling the demands of the specification). If suppliers do not have sufficient capacity against the required vehicle type the Council will directly award call off contracts to the supplier who has achieved the second highest total combined score (quality and price). This process will be followed for all suppliers who will be ranked sequentially in order of their total combined score with the lowest scoring tenderer ranked last in order to form a "league table" for each vehicle type/category.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Taxi Provision will be for up to 2 or 3 years for children aged 5-16 and anticipated call of contract for young people aged 16 and above (post 16), will be for 1 year or more. These call offs will have the flexibility of potential extension should it be required, depending on the specific requirements.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Further details will be provided in the tender documentation.

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 55

Cyfiawnhau unrhyw gyfnod o gytundeb fframwaith sy'n hwy na 8 blynedd: Will not exceed 4 years

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 30/06/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 90  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 30/06/2023

Amser lleol: 12:00

Place:

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The Council will be using its free to use e-tendering system (in-tend) for the administration of this procurement process and potential suppliers must register with the system to be able to express an interest. If you wish to express an interest in this opportunity please click on the following link to access https://in-tendhost.co.uk/birminghamcc/ and submit your details to register. You will then be sent details on how to log on which will enable you to download all relevant Invitation to Tender (ITT) documentation. If you are unable to register with In-tend or have any questions or problems on how to use this web site please either email us at: cps@birmingham.gov.uk Your completed tender submission should be returned by noon on 30th June 2023 via the ‘in-tend’ system https://in-tendhost.co.uk/birminghamcc

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of Justice

Royal Courts of Justice, Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
34114400 Bysiau mini Cychod arbenigol
60130000 Cerbydau arbenigol Gwasanaethau trafnidiaeth ffyrdd
34100000 Cerbydau modur Cyfarpar cludo a chynhyrchion sy’n gysylltiedig â chludiant
34120000 Cerbydau modur ar gyfer cludo 10 person neu fwy Cerbydau modur
34115200 Cerbydau modur ar gyfer cludo llai na 10 person Ceir eraill i deithwyr
60000000 Gwasanaethau cludo (heblaw cludo gwastraff) Trafnidiaeth a Gwasanaethau Cysylltiedig
60112000 Gwasanaethau trafnidiaeth ffyrdd cyhoeddus Gwasanaethau trafnidiaeth ffyrdd

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
etendering@birmingham.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.