Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

VEAT

Procurement of temporary specialist Special Educational Needs & Disabilities (SEND) workers

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 26 Mai 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 26 Mai 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-03cf97
Cyhoeddwyd gan:
Torbay Council
ID Awudurdod:
AA21747
Dyddiad cyhoeddi:
26 Mai 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
VEAT
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Torbay Council is currently not able to meet current demand for the requests for new Education, Health & Care Plan (EHCP)assessments and annual reviews with the capacity available. There is also a national increase in Request for Statutory Assessment (RSA) requests, Torbay is currently sitting at 40% decision ‘no to assess’, which is higher than the National Average.

The purpose of the project would be to clear the backlog (149 EHCP amendments significantly overdue) and then accurately assess demand vs capacity. Legally, the Council should be making the decision to amend the EHCP within 2 weeks of receiving the Annual Review paperwork and sending out the Amended plan with that decision. This was evidence in case law in 2022.

Therefore, the Council needs to appoint temporary specialist SEND Workers to undertake this work during the next 12 months.

The risks of not commissioning a project team would be:

i. Failing to deliver on the safety valve commitment due to not amending EHCP in a timely manner.

ii. Due to the Safety Valve work, there have been an increase in appeals to the Tribunal. If the Tribunal decide that the Council’s Childrens Services ceased an out-of-date plan – it is highly likely that an order is made for a costly reassessment and maintaining of the EHCP.

iii. Failing to make the improvements required for the Written Statement of Action, which could lead to Secretary of State intervention. In our Childrens Services’ OfSTED reinspection it will be paramount that we show improvement in both the quality of our EHCP’s and the meeting of statutory deadlines.

iv. We are not meeting our legal obligations on amendments leaving us vulnerable to financial compensation through Ombudsman complaints.

v. We may not meet our projected EHCP targets for our Safety Valve agreement placing the12.9 million Safety Valve funding at risk.

vi. Children and young people will not have well identified needs and accurately costed provision or ceased when they have met their outcomes.

The Council has advertised to its contracted Standing List temporary agency providers, on numerous occasions, with no response. Therefore, the Council wishes to source the four required specialist education/SEND staff directly, via an agency provider, not on the Council’s Standing List. There is an urgency to sourcing these staff due to the services’ task being statutory, and therefore there is no time available to conduct an appropriate procurement process for these temporary appointments.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Torbay Council

Torbay Council Town Hall, Castle Circus

Torquay

TQ1 3DR

UK

Person cyswllt: Mr Lawrence Brown

Ffôn: +44 1803208977

E-bost: lawrence.brown@torbay.gov.uk

NUTS: UKK42

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.torbay.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.torbay.gov.uk/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Procurement of temporary specialist Special Educational Needs & Disabilities (SEND) workers

Cyfeirnod: DN672038

II.1.2) Prif god CPV

79000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Torbay Council is currently not able to meet current demand for the requests for new Education, Health & Care Plan (EHCP)assessments and annual reviews with the capacity available. There is also a national increase in Request for Statutory Assessment (RSA) requests, Torbay is currently sitting at 40% decision ‘no to assess’, which is higher than the National Average.

The purpose of the project would be to clear the backlog (149 EHCP amendments significantly overdue) and then accurately assess demand vs capacity. Legally, the Council should be making the decision to amend the EHCP within 2 weeks of receiving the Annual Review paperwork and sending out the Amended plan with that decision. This was evidence in case law in 2022.

Therefore, the Council needs to appoint temporary specialist SEND Workers to undertake this work during the next 12 months.

The Council has advertised to its contracted Standing List temporary agency providers, on numerous occasions, with no response. Therefore, the Council wishes to source the four required specialist education/SEND staff directly, via an agency provider, not on the Council’s Standing List. There is an urgency to sourcing these staff due to the services’ task being statutory, and therefore there is no time available to conduct an appropriate procurement process for these temporary appointments.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 343 200.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK42

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Torbay Council is currently not able to meet current demand for the requests for new Education, Health & Care Plan (EHCP)assessments and annual reviews with the capacity available. There is also a national increase in Request for Statutory Assessment (RSA) requests, Torbay is currently sitting at 40% decision ‘no to assess’, which is higher than the National Average.

The purpose of the project would be to clear the backlog (149 EHCP amendments significantly overdue) and then accurately assess demand vs capacity. Legally, the Council should be making the decision to amend the EHCP within 2 weeks of receiving the Annual Review paperwork and sending out the Amended plan with that decision. This was evidence in case law in 2022.

Therefore, the Council needs to appoint temporary specialist SEND Workers to undertake this work during the next 12 months.

The risks of not commissioning a project team would be:

i. Failing to deliver on the safety valve commitment due to not amending EHCP in a timely manner.

ii. Due to the Safety Valve work, there have been an increase in appeals to the Tribunal. If the Tribunal decide that the Council’s Childrens Services ceased an out-of-date plan – it is highly likely that an order is made for a costly reassessment and maintaining of the EHCP.

iii. Failing to make the improvements required for the Written Statement of Action, which could lead to Secretary of State intervention. In our Childrens Services’ OfSTED reinspection it will be paramount that we show improvement in both the quality of our EHCP’s and the meeting of statutory deadlines.

iv. We are not meeting our legal obligations on amendments leaving us vulnerable to financial compensation through Ombudsman complaints.

v. We may not meet our projected EHCP targets for our Safety Valve agreement placing the12.9 million Safety Valve funding at risk.

vi. Children and young people will not have well identified needs and accurately costed provision or ceased when they have met their outcomes.

The Council has advertised to its contracted Standing List temporary agency providers, on numerous occasions, with no response. Therefore, the Council wishes to source the four required specialist education/SEND staff directly, via an agency provider, not on the Council’s Standing List. There is an urgency to sourcing these staff due to the services’ task being statutory, and therefore there is no time available to conduct an appropriate procurement process for these temporary appointments.

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Y weithdrefn a negodwyd heb gyhoeddiad ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Gwaith/gwasanaethau newydd, sy’n gyfystyr ag ail-wneud gwaith/ailddarparu gwasanaethau sydd eisoes yn bodoli ac a drefnwyd yn unol â’r amodau llym a nodir yn y gyfarwyddeb

Esboniad:

Torbay Council is currently not able to meet current demand for the requests for new Education, Health & Care Plan (EHCP)assessments and annual reviews with the capacity available. There is also a national increase in Request for Statutory Assessment (RSA) requests, Torbay is currently sitting at 40% decision ‘no to assess’, which is higher than the National Average.

The purpose of the project would be to clear the backlog (149 EHCP amendments significantly overdue) and then accurately assess demand vs capacity. Legally, the Council should be making the decision to amend the EHCP within 2 weeks of receiving the Annual Review paperwork and sending out the Amended plan with that decision. This was evidence in case law in 2022.

Therefore, the Council needs to appoint temporary specialist SEND Workers to undertake this work during the next 12 months. The Council has advertised to its contracted Standing List temporary agency providers, on numerous occasions, with no response. Therefore, the Council wishes to source the four required specialist education/SEND staff directly, via an agency provider, not on the Council’s Standing List. There is an urgency to sourcing these staff due to the services’ task being statutory, and therefore there is no time available to conduct an appropriate procurement process for these temporary appointments.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

25/05/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Panoramic Associates

St. Bartholomews House, Lewins Mead,

Bristol

BS1 2NH

UK

NUTS: UKK42

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 343 200.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Royal Courts of Justice

7 Rolls Building, Fetter Lane,

London

EC4A 1NL

UK

E-bost: tcc.issue@justice.gov.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
79000000 Gwasanaethau busnes: y gyfraith, marchnata, ymgynghori, recriwtio, argraffu a diogelwch Gwasanaethau eraill

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
lawrence.brown@torbay.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.