Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Promotional Merchandise and Clothing,
OCID: ocds-h6vhtk-035b20
ID yr Awdurdod: AA80234
Cyhoeddwyd gan: North Western Universities Purchasing Consortium
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

includes, but is not limited to, the following scope; technology products, desk accessories, bags, hardware and safety products, key lights and torches, leisure and sports products, drinkware and ceramics, home and living products, key chains, badge holders and stress relievers, notebooks and portfolios, writing instruments, hats, sweatshirts, polo shirts, sweaters, hi vis vests, fleece jackets, cardigans, hoodies, , padded jackets, bomber jackets, trousers and shirts This list is not exhaustive

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

North Western Universities Purchasing Consortium

04045190

Room 404, 4th Floor, Crescent House, University of Salford

Salford

M5 4WT

UK

Person cyswllt: Dave Yates

Ffôn: +44 1612348002

E-bost: david.yates@nwupc.ac.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://nwupc.ac.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/91080

I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Sub-central contracting authority

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Promotional Merchandise and Clothing,

Cyfeirnod: OFF3174 NW

II.1.2) Prif god CPV

39294100

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

NWUPC is establishing a multi-provider Framework Agreement on behalf of members of APUC, NEUPC, NWUPC, HEPCW, CPC, LUPC AND SUPC for Promotional Merchandise and Clothing, Vouchers & Gift Cards.

The Framework Agreement is divided into lots as follows:

Lot 1 – Merchandise & Clothing

Lot 2 – Vouchers & Gift Cards

Lot 3 – Promotional Clothing

Coverage of this framework is National

This Framework Agreement will commence on 1st May 2023 for an initial period of 24 (twenty-four) months until 30th April 2025 with the option to extend the Agreement for 2 periods of twelve 12 months until 30th April 2027 subject to satisfactory Economic Operator performance.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 25 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Merchandise & Clothing

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

18100000

18530000

22900000

30192121

30192130

79342200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

includes, but is not limited to, the following scope; technology products, desk accessories, bags, hardware and safety products, key lights and torches, leisure and sports products, drinkware and ceramics, home and living products, key chains, badge holders and stress relievers, notebooks and portfolios, writing instruments, hats, sweatshirts, polo shirts, sweaters, hi vis vests, fleece jackets, cardigans, hoodies, , padded jackets, bomber jackets, trousers and shirts This list is not exhaustive

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Customer Requirements / Pwysoliad: 40.00%

Price / Pwysoliad:  60.00%

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Vouchers & Gift Cards

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

18530000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

including, but not limited to, the following scope; Paper Vouchers, Prepaid Cards, Gift Cards, Closed Loop Gift Cards, Open Loop Gift Cards, Controlled Loop Gift Cards, Restricted Loop Gift Cards, Implied Loop Gift Cards. This list is not exhaustive. All gift cards or vouchers will be supplied with a wallet and envelope which shall be provided free of charge. Any branding requirements of the Member Institutions will be provided at an agreed additional charge.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Customer Requirements / Pwysoliad: 30.00%

Price / Pwysoliad:  70.00%

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Promotional Clothing

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

18100000

18530000

22900000

30192121

30192130

79342200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

includes, but is not limited to, the following scope; hats, sweatshirts, polo shirts, sweaters, hi vis vests, fleece jackets, cardigans, hoodies, varsity jackets, vest tops, padded jackets, bomber jackets, trousers, body warmers, shorts, ties, aprons, tunics, scarfs and shirts and will also include direct sales to students This list is not exhaustive.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Customer Requirements / Pwysoliad: 40.00%

Price / Pwysoliad:  60.00%

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-000683

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: 1

Teitl: Merchandise & Clothing

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

25/04/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 21

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 19

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 21

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 21

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Allwag Promotions Ltd

722287049

Merchandise House, The Street

Hatfield Peverel

CM3 2DP

UK

Ffôn: +44 01245382600

E-bost: ciarra@allwag.co.uk

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: 2

Teitl: Merchandise & Clothing

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

25/04/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 21

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 19

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 21

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 21

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Banner Group Limited

GB391085740

Newland House, Tuscany Park, Express Way, Normanton

Wakefield

WF6 2TZ

UK

Ffôn: +44 08435383311

E-bost: bids@banneruk.com

Ffacs: +44 08443719432

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: 3

Teitl: Merchandise & Clothing

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

25/04/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 21

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 19

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 21

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 21

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Extravaganza Promotional Merchandise (Nivart Ltd)

3a

Leicester

LE1 7GE

UK

E-bost: aarti@extravaganza.uk.com

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: 4

Teitl: Merchandise & Clothing

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

25/04/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 21

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 19

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 21

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 21

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Get Yourself Noticed Ltd

800644562

Venture House, Baglan Old Road, Briron Ferry,

Neath

SA11 2YW

UK

E-bost: joe@getyourselfnoticed.com

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: 5

Teitl: Merchandise & Clothing

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

25/04/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 21

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 19

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 21

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 21

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Hambleside Merchandise Ltd

823395522

3 Lancer House, Hussar Court

Waterlooville

PO7 7SE

UK

Ffôn: +44 2392354960

E-bost: sales@hambleside-merchandise.co.uk

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: 6

Teitl: Merchandise & Clothing

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

25/04/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 21

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 19

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 21

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 21

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Lyreco UK & Ireland

00442696

Deer Park Court, Donninghton Wood, Donninghton Wood

Telford

TF2 7NB

UK

E-bost: ian.wilkins@lyreco.com

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: 7

Teitl: Merchandise & Clothing

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

25/04/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 21

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 19

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 21

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 21

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

PA Promotions Ltd

329168245

Unit A1 Capital Business Park, Wentloog

Cardiff

CF3 2PY

UK

Ffôn: +44 2920790006

E-bost: tom@pa-promotions.co.uk

Ffacs: +44 2920790590

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.pa-promotions.co.uk

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: 8

Teitl: Merchandise & Clothing

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

25/04/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 21

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 19

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 21

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 21

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Pinfold Promotions Ltd

3199076

15A Queen St

Nottingham

NG25 0AA

UK

E-bost: kerry@pinfoldpromotions.co.uk

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: 9

Teitl: Merchandise & Clothing

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

25/04/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 21

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 19

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 21

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 21

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Streamline Corporate Limited

9624508

7 Queen Anne Drive

Edinburgh

EH28 8LH

UK

Ffôn: +44 1313339003

E-bost: apaterson@streamlinecorporate.com

Ffacs: +44 1313334141

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.brandedbystreamline.com

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: 10

Teitl: Merchandise & Clothing

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

25/04/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 21

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 19

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 21

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 21

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

The Purple Company (UK) Ltd

The Purple Company

Unit 1 Hennock Court,, Hennock Road East,, Marsh Barton Trading Estate

Exeter

EX2 8RU

UK

Ffôn: +44 1392683397

E-bost: pete@thepurplecompany.co.uk

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Rhif Contract: 11

Teitl: Vouchers & Gift Cards

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Rhif Contract: 12

Teitl: Promotional Clothing

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

25/04/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 5

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 5

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Healthy Bean Ltd

GB345963272

501 Cochrane Lodge, 5 West Parkside, North Greenwich

London

SE100ZD

UK

Ffôn: +44 7477169853

E-bost: cindy.yao@healthybean.org

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.healthybean.org

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Rhif Contract: 13

Teitl: Promotional Clothing

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

25/04/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 5

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 5

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

International Insignia Ltd

GB901697911

International Insignia Ltd, Unit 10, Dunstall Hill Ind Est, Gorsebrook Road

Wolverhampton

WV6 0PJ

UK

E-bost: amar@intinsignia.com

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Rhif Contract: 14

Teitl: Promotional Clothing

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

25/04/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 5

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 5

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

JSW Marketing Uniwear LTD

GB 212 0162 78

24c Conduit Road, norton canes

staffordshire

ws11 9tj

UK

E-bost: office@jswuniwear.co.uk

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Rhif Contract: 15

Teitl: Promotional Clothing

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

25/04/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 5

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 5

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

PInksheep Marketing Limited

GB113 7508 35

Stafford Studios, 129a Stafford Road,

Wallington

SM69BN

UK

E-bost: douglas@pinksheep.co.uk

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Rhif Contract: 16

Teitl: Promotional Clothing

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

25/04/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 5

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 5

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 5

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

T King Associates Ltd

Buckingham

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The following organisations have committed to this procurement and intend to utilise the Framework Agreement as soon as possible after award:

NWUPC https://www.nwupc.ac.uk/our-members

APUC http://www.apuc-scot.ac.uk/#!/members

CPC https://www.thecpc.ac.uk/members/

HEPCW http://www.hepcw.ac.uk/about-us-2/

LUPC https://www.lupc.ac.uk/member-list

NEUPC http://www.neupc.ac.uk/our-members

SUPC https://www.supc.ac.uk/about-us/our-members/our-members

At some point during the life of the Framework Agreement the current members of the following may wish to utilise the Agreement and should have access at any point with the permission of NWUPC. This Agreement is not intended to replace any current Agreements that either participating or non-participating Institutions may already have in place. A list of the current members is available as follows:

Central Government Departments, Local Government and Public Corporations that can be accessed at the Public Sector Classification Guide

https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/uksectoraccounts/datasets/publicsectorclassificationguide

https://www.gov.uk/government/organisations

Local Authorities

https://www.gov.uk/find-local-council

https://www.local.gov.uk

NDPBs

https://www.gov.uk/government/organisations

National Parks Authorities

http://www.nationalparks.gov.uk

Police Forces in the United Kingdom

http://www.police.uk/?view=force_sites

https://www.police-information.co.uk/index.html

Fire and Rescue Services in the United Kingdom

https://www.nationalfirechiefs.org.uk/fire-and-rescue-services

NHS Bodies England

https://www.nhs.uk/servicedirectories/pages/nhstrustlisting.aspx

Hospices in the UK

https://www.hospiceuk.org/about-hospice-care/find-a-hospice

Registered Social Landlords (Housing Associations)

https://www.gov.uk/government/publications/registered-providers-of-social-housing

Third Sector and Charities in the United Kingdom

https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/

http://www.oscr.org.uk

Citizens Advice in the United Kingdom

http://www.citizensadvice.org.uk/index/getadvice.htm

www.cas.org.uk

Scottish Police

http://www.scotland.police.uk

NI Public Bodies

Northern Ireland Government Departments

https://www.northernireland.gov.uk/topics/your-executive/government-departments

https://www.nidirect.gov.uk/contacts/government-departments-in-northern-ireland

Northern Ireland Public Sector Bodies and Local Authorities

https://www.finance-ni.gov.uk/articles/list-public-bodies-which-ni-public-procurement-policy-applies

Schools and Universities in Northern Ireland

https://www.education-ni.gov.uk/

Health and Social care in Northern Ireland

http://online.hscni.net

Northern Ireland Housing Associations

https://www.nidirect.gov.uk/contacts/housing-associations

Police Service of Northern Ireland

https://www.psni.police.uk

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

NWUPC Ltd

Room 404, 4th Floor, Crescent House, University of Salford

Salford

M5 4WT

UK

Ffôn: +44 1612348000

E-bost: procurement@nwupc.ac.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: david.yates@nwupc.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
30192121Ballpoint pensOffice supplies
39294100Information and promotion productsApparatus and equipment designed for demonstrational purposes
22900000Miscellaneous printed matterPrinted matter and related products
18100000Occupational clothing, special workwear and accessoriesClothing, footwear, luggage articles and accessories
30192130PencilsOffice supplies
18530000Presents and rewardsJewellery, watches and related articles
79342200Promotional servicesMarketing services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru