Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: SBC 0222 Leisure Services and Active Communities Management Contract
OCID: ocds-h6vhtk-030a7e
ID yr Awdurdod: AA22366
Cyhoeddwyd gan: Stevenage Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The contract is for the operation of the Council owned Stevenage Arts and Leisure Centre (including the Gordon Craig Theatre), Stevenage Swimming Centre, Ridlins Athletics Stadium and for maintenance of the Aquapark at Fairlands Valley Park. The contract also includes the administration of bookings for a number of outdoor sports pitches and pavilions and the delivery of a new Active Communities Programme. This Lot will also include the management and operation of a new Leisure and Community Hub facility with an estimated cost of £39m which is planned to open in April 2027 and which shall replace Stevenage Swimming Centre and the leisure elements contained within Stevenage Arts and Leisure Centre. A market interest day is due to take place on Wednesday 2nd March 2022 which will provide an opportunity for interested parties to visit the facilities in scope, to understand more about the Council's ambitions for the future delivery of the services and to receive further information on the tender process.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Stevenage Borough Council

Daneshill House, Danestrete

Stevenage

SG1 1HN

UK

Person cyswllt: Lisa Baldock

Ffôn: +44 1438242083

E-bost: procurement@stevenage.gov.uk

NUTS: UKH23

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.stevenage.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: www.supplyhertfordshire.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

SBC 0222 Leisure Services and Active Communities Management Contract

Cyfeirnod: CCD 00975

II.1.2) Prif god CPV

92000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Stevenage Borough Council are currently procuring the Leisure and Cultural Services Management Contract based on a competitive procedure with negotiation with the aim of entering into a contract for Lot 1 - Leisure and Cultural Services Contract and Lot 2 - Stevenage Golf and Conference Centre. The documents can be accessed from the My Tenders area of the Supply Hertfordshire website and selecting the View Details button of this project. Please note the deadline for returns and allow sufficient time to make your return as late returns will not be permitted. Any questions relating to this procurement should be made via correspondence on the Supply Hertfordshire website and can be addressed to the main contact as shown in the details above.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 146 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot Lot 1: Leisure and Cultural Services

II.2.1) Teitl

SBC 0222 Leisure and Cultural Services Management Contract

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

92600000

92000000

79993000

92610000

79993100

92620000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH23


Prif safle neu fan cyflawni:

Stevenage, Hertfordshire, UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The contract is for the operation of the Council owned Stevenage Arts and Leisure Centre (including the Gordon Craig Theatre), Stevenage Swimming Centre, Ridlins Athletics Stadium and for maintenance of the Aquapark at Fairlands Valley Park. The contract also includes the administration of bookings for a number of outdoor sports pitches and pavilions and the delivery of a new Active Communities Programme. This Lot will also include the management and operation of a new Leisure and Community Hub facility with an estimated cost of £39m which is planned to open in April 2027 and which shall replace Stevenage Swimming Centre and the leisure elements contained within Stevenage Arts and Leisure Centre. A market interest day is due to take place on Wednesday 2nd March 2022 which will provide an opportunity for interested parties to visit the facilities in scope, to understand more about the Council's ambitions for the future delivery of the services and to receive further information on the tender process.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality/Social Value / Pwysoliad: 50%/10%

Price / Pwysoliad:  40%

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Rhif y Lot Lot 2: Stevenage Golf and Conference Centre

II.2.1) Teitl

SBC 0222 Leisure Services and Active Communities Management Contract

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

92000000

79993000

92610000

79993100

92620000

92600000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH23


Prif safle neu fan cyflawni:

Stevenage, Hertfordshire, UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 2 is the contract for the management and operation of the Council-owned Stevenage Golf & Conference Centre and for the delivery of a Golf Development Programme. A market interest day is due to take place on Wednesday 2nd March 2022 which will provide an opportunity for interested parties to visit the facilities in scope, to understand more about the Council's ambitions for the future delivery of the services and to receive further information on the tender process.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality/Social Value / Pwysoliad: 50%/10%

Price / Pwysoliad:  40%

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gystadleuol gyda negodi

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-004318

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: CCD00975

Teitl: Lot 1 - Leisure and Cultural Services Contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

28/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Sports and Leisure Management Ltd

2204085

2 Watling Drive, Sketchley Meadows

Hinkley

LE10 3EY

UK

E-bost: businessdevelopment@everyoneactive.com

NUTS: UKF22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.everyoneactive.com

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 146 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 173 888 602.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Rhif Contract: 2

Teitl: Lot 2 - Stevenage Golf and Conference Centre

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

28/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Sports and Leisure Management Ltd

2204085

2 Watling Drive, Sketchley Meadows

Hinkley

LE10 3EY

UK

E-bost: businessdevelopment@everyoneactive.com

NUTS: UKF22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.everyoneactive.com

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 146 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 173 888 602.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court England and Wales

The Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

The High Court England and Wales

The Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@stevenage.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79993000Building and facilities management servicesMiscellaneous business-related services
79993100Facilities management servicesBuilding and facilities management services
92000000Recreational, cultural and sporting servicesOther Services
92600000Sporting servicesRecreational, cultural and sporting services
92620000Sport-related servicesSporting services
92610000Sports facilities operation servicesSporting services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru