Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

SBC 0222 Leisure Services and Active Communities Management Contract

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 26 Mai 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 26 Mai 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-030a7e
Cyhoeddwyd gan:
Stevenage Borough Council
ID Awudurdod:
AA22366
Dyddiad cyhoeddi:
26 Mai 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

The contract is for the operation of the Council owned Stevenage Arts and Leisure Centre (including the Gordon Craig Theatre), Stevenage Swimming Centre, Ridlins Athletics Stadium and for maintenance of the Aquapark at Fairlands Valley Park. The contract also includes the administration of bookings for a number of outdoor sports pitches and pavilions and the delivery of a new Active Communities Programme. This Lot will also include the management and operation of a new Leisure and Community Hub facility with an estimated cost of £39m which is planned to open in April 2027 and which shall replace Stevenage Swimming Centre and the leisure elements contained within Stevenage Arts and Leisure Centre. A market interest day is due to take place on Wednesday 2nd March 2022 which will provide an opportunity for interested parties to visit the facilities in scope, to understand more about the Council's ambitions for the future delivery of the services and to receive further information on the tender process.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Stevenage Borough Council

Daneshill House, Danestrete

Stevenage

SG1 1HN

UK

Person cyswllt: Lisa Baldock

Ffôn: +44 1438242083

E-bost: procurement@stevenage.gov.uk

NUTS: UKH23

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.stevenage.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: www.supplyhertfordshire.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

SBC 0222 Leisure Services and Active Communities Management Contract

Cyfeirnod: CCD 00975

II.1.2) Prif god CPV

92000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Stevenage Borough Council are currently procuring the Leisure and Cultural Services Management Contract based on a competitive procedure with negotiation with the aim of entering into a contract for Lot 1 - Leisure and Cultural Services Contract and Lot 2 - Stevenage Golf and Conference Centre. The documents can be accessed from the My Tenders area of the Supply Hertfordshire website and selecting the View Details button of this project. Please note the deadline for returns and allow sufficient time to make your return as late returns will not be permitted. Any questions relating to this procurement should be made via correspondence on the Supply Hertfordshire website and can be addressed to the main contact as shown in the details above.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 146 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot Lot 1: Leisure and Cultural Services

II.2.1) Teitl

SBC 0222 Leisure and Cultural Services Management Contract

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

92600000

92000000

79993000

92610000

79993100

92620000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH23


Prif safle neu fan cyflawni:

Stevenage, Hertfordshire, UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The contract is for the operation of the Council owned Stevenage Arts and Leisure Centre (including the Gordon Craig Theatre), Stevenage Swimming Centre, Ridlins Athletics Stadium and for maintenance of the Aquapark at Fairlands Valley Park. The contract also includes the administration of bookings for a number of outdoor sports pitches and pavilions and the delivery of a new Active Communities Programme. This Lot will also include the management and operation of a new Leisure and Community Hub facility with an estimated cost of £39m which is planned to open in April 2027 and which shall replace Stevenage Swimming Centre and the leisure elements contained within Stevenage Arts and Leisure Centre. A market interest day is due to take place on Wednesday 2nd March 2022 which will provide an opportunity for interested parties to visit the facilities in scope, to understand more about the Council's ambitions for the future delivery of the services and to receive further information on the tender process.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality/Social Value / Pwysoliad: 50%/10%

Price / Pwysoliad:  40%

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Rhif y Lot Lot 2: Stevenage Golf and Conference Centre

II.2.1) Teitl

SBC 0222 Leisure Services and Active Communities Management Contract

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

92000000

79993000

92610000

79993100

92620000

92600000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH23


Prif safle neu fan cyflawni:

Stevenage, Hertfordshire, UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 2 is the contract for the management and operation of the Council-owned Stevenage Golf & Conference Centre and for the delivery of a Golf Development Programme. A market interest day is due to take place on Wednesday 2nd March 2022 which will provide an opportunity for interested parties to visit the facilities in scope, to understand more about the Council's ambitions for the future delivery of the services and to receive further information on the tender process.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality/Social Value / Pwysoliad: 50%/10%

Price / Pwysoliad:  40%

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gystadleuol gyda negodi

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-004318

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: CCD00975

Teitl: Lot 1 - Leisure and Cultural Services Contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

28/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Sports and Leisure Management Ltd

2204085

2 Watling Drive, Sketchley Meadows

Hinkley

LE10 3EY

UK

E-bost: businessdevelopment@everyoneactive.com

NUTS: UKF22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.everyoneactive.com

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 146 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 173 888 602.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Rhif Contract: 2

Teitl: Lot 2 - Stevenage Golf and Conference Centre

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

28/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Sports and Leisure Management Ltd

2204085

2 Watling Drive, Sketchley Meadows

Hinkley

LE10 3EY

UK

E-bost: businessdevelopment@everyoneactive.com

NUTS: UKF22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://www.everyoneactive.com

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 146 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 173 888 602.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court England and Wales

The Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

The High Court England and Wales

The Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
92000000 Gwasanaethau ardal hamdden Gwasanaethau eraill
92610000 Gwasanaethau gweithredu cyfleusterau chwaraeon Gwasanaethau hela
92600000 Gwasanaethau hela Gwasanaethau ardal hamdden
79993000 Gwasanaethau rheoli adeiladau a chyfleusterau Amrywiol wasanaethau sy’n gysylltiedig â busnes
79993100 Gwasanaethau rheoli cyfleusterau Gwasanaethau rheoli adeiladau a chyfleusterau
92620000 Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â chwaraeon Gwasanaethau hela

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement@stevenage.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.