Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Waste Management Services
OCID: ocds-h6vhtk-03cf99
ID yr Awdurdod: AA76322
Cyhoeddwyd gan: Construction Industry Training Board
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau: 29/06/23
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

CITB wishes to secure a supplier to provide national waste management services for all 3 of their sites – Bircham Newton, Inchinnan and Erith.

CITB require the provision of a waste collection, disposal and recycling service.

The Supplier will be responsible for the adequate provision of suitable receptacles for various types of recyclable waste, such as wheelie bins and skips and will provide any additional guidelines or strategies for recycling various materials

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Construction Industry Training Board

Sand Martin House, Bittern Way, Fletton Quays

Peterborough

PE2 8TY

UK

Person cyswllt: Cassie Mochan

Ffôn: +44 7874631086

E-bost: cassie.mochan@gov.sscl.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.citb.co.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Peterborough:-Waste-and-rubbish-containers-and-bins./482374M5NN


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Sefydliad/asiantaeth Ewropeaidd neu sefydliad rhyngwladol

I.5) Prif weithgaredd

Materion economaidd ac ariannol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Waste Management Services

II.1.2) Prif god CPV

34928480

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Short description: CITB wishes to secure a supplier to provide national waste management services for all 3 of their sites – Bircham Newton, Inchinnan and Erith.

CITB require the provision of a waste collection, disposal and recycling service.

The Supplier will be responsible for the adequate provision of suitable receptacles for various types of recyclable waste, such as wheelie bins and skips and will provide any additional guidelines or strategies for recycling various materials

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 135 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

90500000

44613800

79723000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

CITB wishes to secure a supplier to provide national waste management services for all 3 of their sites – Bircham Newton, Inchinnan and Erith.

CITB require the provision of a waste collection, disposal and recycling service.

The Supplier will be responsible for the adequate provision of suitable receptacles for various types of recyclable waste, such as wheelie bins and skips and will provide any additional guidelines or strategies for recycling various materials

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 135 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Extension of possibly up to 24 months

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 29/06/2023

Amser lleol: 17:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 29/06/2023

Amser lleol: 17:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Peterborough:-Waste-and-rubbish-containers-and-bins./482374M5NN" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Peterborough:-Waste-and-rubbish-containers-and-bins./482374M5NN</a>

To respond to this opportunity, please click here:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/respond/482374M5NN" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/respond/482374M5NN</a>

GO Reference: GO-2023525-PRO-23050409

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Construction Industry Training Board

Sand Martin House, Bittern Way, Fletton Quays

Peterborough

PE2 8TY

UK

Ffôn: +44 3004567000

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.citb.co.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: cassie.mochan@gov.sscl.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
44613800Containers for waste materialLarge containers
90500000Refuse and waste related servicesSewage, refuse, cleaning and environmental services
79723000Waste analysis servicesInvestigation services
34928480Waste and rubbish containers and binsRoad furniture

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru