Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: SHDF Retrofit Works - Kirk Street, Liverpool
OCID: ocds-h6vhtk-03cf9a
ID yr Awdurdod: AA80837
Cyhoeddwyd gan: Torus62 Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau: 26/06/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Torus has obtained funding from the Social Housing Decarbonation Fund (SHDF) to carry out retrofit and cyclical decoration works to Torus owned properties which have been identified as being in need of improved insulation. The properties are located on an enclosed, sloping site and comprise of 42 social rent flats contained within 5 blocks in North Liverpool.

The works consist of:-

- External Wall Insulation (or alternative insulation where applicable)

- Ventilation

- Solar PV

- Window and Door Replacement (as required)

- Battery Storage

- Communal Decorations/Rebranding

- Cyclical Decorations

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Torus62 Limited

Helena Central, 4 Corporation Street

St Helens

WA9 1LD

UK

Person cyswllt: Mr Eamonn Cullen

Ffôn: +44 7718707048

E-bost: eamonn.cullen@torus.co.uk

NUTS: UKD

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.torus.co.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-St-Helens:-Insulation-work./A42Z69F8G6


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-St-Helens:-Insulation-work./Q855KM6597


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

SHDF Retrofit Works - Kirk Street, Liverpool

II.1.2) Prif god CPV

45320000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

Torus has obtained funding from the Social Housing Decarbonation Fund (SHDF) to carry out retrofit and cyclical decoration works to Torus owned properties which have been identified as being in need of improved insulation. The properties are located on an enclosed, sloping site and comprise of 42 social rent flats contained within 5 blocks in North Liverpool.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD


Prif safle neu fan cyflawni:

NORTH WEST (ENGLAND)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Torus has obtained funding from the Social Housing Decarbonation Fund (SHDF) to carry out retrofit and cyclical decoration works to Torus owned properties which have been identified as being in need of improved insulation. The properties are located on an enclosed, sloping site and comprise of 42 social rent flats contained within 5 blocks in North Liverpool.

The works consist of:-

- External Wall Insulation (or alternative insulation where applicable)

- Ventilation

- Solar PV

- Window and Door Replacement (as required)

- Battery Storage

- Communal Decorations/Rebranding

- Cyclical Decorations

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/08/2023

Diwedd: 08/03/2024

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 26/06/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 26/06/2023

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-St-Helens:-Insulation-work./A42Z69F8G6" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-St-Helens:-Insulation-work./A42Z69F8G6</a>

To respond to this opportunity, please click here:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/respond/A42Z69F8G6" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/respond/A42Z69F8G6</a>

GO Reference: GO-2023525-PRO-23051274

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Torus62 Ltd

Helene Central, 4 Corporation Street

St Helens

WA9 1LD

UK

E-bost: eamonn.cullen@torus.co.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: eamonn.cullen@torus.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45320000Insulation workBuilding installation work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru