Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Furniture Services Framework 23-27
OCID: ocds-h6vhtk-03cf9b
ID yr Awdurdod: AA50409
Cyhoeddwyd gan: Northern Housing Consortium Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau: 30/06/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The consortium seek tender responses from bidders who are able to supply any product(s) that can achieve the core objective as described in the tender documents, this can include: Office: These are products that are designed for use in an office setting. Likely to include, but are not limited to: — desks e.g. with or without a swivel arm attachment, — chairs, — filing cabinets, — room/desk partitions, — cupboards. Home: these are products that are designed for use in residential properties. Likely to include, but are not limited to: — kitchen electrical appliances e.g. kettle, toaster, microwave, etc., — white goods e.g. washer, dryer, fridge/freezer, dishwasher, etc., — household electrical appliances e.g. irons, ironing boards, fans/heater, lamps, etc., — cookers/ovens, — bedroom furniture e.g. wardrobe, side tables, bookshelves, chest of draws, bedframes, etc. Specialist/communal areas: these are products that are designed for use in specialist residential/properties e.g. care homes or community-based support services. Likely to include, but are not limited to: — wipeable chairs — riser chairs — non-slip mats/rugs — wheeled trolleys/tables — medical cabinets, etc.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Northern Housing Consortium Ltd

Hope Street Xchange, 1-3 Hind Street

Sunderland

SR1 3QD

UK

Person cyswllt: Tracey Simms

Ffôn: +44 1917168763

E-bost: tracey.simms@consortiumprocurement.org.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.northern-consortium.org.uk

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Sunderland:-Furniture-%28incl.-office-furniture%29%2C-furnishings%2C-domestic-appliances-%28excl.-lighting%29-and-cleaning-products./SZN8BU8E93


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Not for profit central purchasing organisation

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Furniture Services Framework 23-27

II.1.2) Prif god CPV

39000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

This Framework Agreement is for the provision of furniture services and supportive goods, works and services; to be carried out within home/living, employment or community environments. The Framework Agreement may cover, but is not limited to, the following: — manufacture and supply of products, — delivery of products, — installation, repair or replacement of products offered via the catalogues (purchase or lease), — product recycling, disposal and re-distribution (where appropriate).

The framework will be available for all current and future Member Organisations of the Consortium, further information on who can access the framework is available at this link https://consortiumprocurement.org.uk/framework-agreements/who-can-access/

Who can access our frameworks?

All public sector organisations can access Consortium Procurement's frameworks. If interested, they need to become a member of the Consortium first. Find out more today.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 300 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 2

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Purchase and Installation of Office, Home and Specialist Furniture

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

39000000

39100000

39130000

39134000

39140000

39141000

39142000

39143000

39143100

39143120

39143200

39143300

39144000

39150000

39151000

39156000

39515000

39515100

39515400

39530000

44112200

50800000

50850000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The consortium seek tender responses from bidders who are able to supply any product(s) that can achieve the core objective as described in the tender documents, this can include: Office: These are products that are designed for use in an office setting. Likely to include, but are not limited to: — desks e.g. with or without a swivel arm attachment, — chairs, — filing cabinets, — room/desk partitions, — cupboards. Home: these are products that are designed for use in residential properties. Likely to include, but are not limited to: — kitchen electrical appliances e.g. kettle, toaster, microwave, etc., — white goods e.g. washer, dryer, fridge/freezer, dishwasher, etc., — household electrical appliances e.g. irons, ironing boards, fans/heater, lamps, etc., — cookers/ovens, — bedroom furniture e.g. wardrobe, side tables, bookshelves, chest of draws, bedframes, etc. Specialist/communal areas: these are products that are designed for use in specialist residential/properties e.g. care homes or community-based support services. Likely to include, but are not limited to: — wipeable chairs — riser chairs — non-slip mats/rugs — wheeled trolleys/tables — medical cabinets, etc.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 200 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lease and Installation of Office, Home and Specialist Furniture

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

39000000

39100000

39130000

39134000

39140000

39141000

39142000

39143000

39143100

39143120

39143200

39143300

39144000

39150000

39151000

39156000

39515000

39515100

39515400

39530000

44112200

50800000

50850000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The consortium seek tender responses from bidders who are able to supply any product(s) that can achieve the core objective as described in the tender documents, this can include: Office: These are products that are designed for use in an office setting. Likely to include, but are not limited to: — desks e.g. with or without a swivel arm attachment, — chairs, — filing cabinets, — room/desk partitions, — cupboards. Home: these are products that are designed for use in residential properties. Likely to include, but are not limited to: — kitchen electrical appliances e.g. kettle, toaster, microwave, etc., — white goods e.g. washer, dryer, fridge/freezer, dishwasher, etc., — household electrical appliances e.g. irons, ironing boards, fans/heater, lamps, etc., — cookers/ovens, — bedroom furniture e.g. wardrobe, side tables, bookshelves, chest of draws, bedframes, etc. Specialist/communal areas: these are products that are designed for use in specialist residential/properties e.g. care homes or community-based support services. Likely to include, but are not limited to: — wipeable chairs — riser chairs — non-slip mats/rugs — wheeled trolleys/tables — medical cabinets, etc.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 100 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Selection Criteria as stated in procurement documents

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 30/06/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 30/09/2023

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 30/06/2023

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Sunderland:-Furniture-%28incl.-office-furniture%29%2C-furnishings%2C-domestic-appliances-%28excl.-lighting%29-and-cleaning-products./SZN8BU8E93" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Sunderland:-Furniture-%28incl.-office-furniture%29%2C-furnishings%2C-domestic-appliances-%28excl.-lighting%29-and-cleaning-products./SZN8BU8E93</a>

To respond to this opportunity, please click here:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/respond/SZN8BU8E93" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/respond/SZN8BU8E93</a>

GO Reference: GO-2023525-PRO-23052327

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Northern Housing Consortium Ltd

Hope Street Xchange, 1-3 Hind Street

Sunderland

SR1 3QD

UK

Ffôn: +44 1917168763

E-bost: tracey.simms@consortiumprocurement.org.uk

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Northern Housing Consortium Ltd

Hope Street Xchange, 1-3 Hind Street

Sunderland

SR1 3QD

UK

Ffôn: +44 1917168763

E-bost: tracey.simms@consortiumprocurement.org.uk

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

The Public Contracts Regulations 2015 (the Regulations) provide for aggrieved parties who

have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High

Court (England, Wales and Northern Ireland). As stated within the regulations, any such

action must be started within 30 days beginning with the date when the aggrieved party first knew or ought to have known that grounds for starting the proceedings had arisen.

The Court may extend the time limit for starting proceedings where the Court considers that

there is a good reason for doing so but not so as to permit proceedings to be started more

than 3 months after that date.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tracey.simms@consortiumprocurement.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
39144000Bathroom furnitureDomestic furniture
39143100Bedroom furnitureBedroom, dining room and living-room furniture
39143120Bedroom furniture, other than beds and beddingsBedroom, dining room and living-room furniture
39143000Bedroom, dining room and living-room furnitureDomestic furniture
39515400BlindsCurtains, drapes, valances and textile blinds
39530000Carpets, mats and rugsTextile articles
39134000Computer furnitureOffice furniture
39515100CurtainsCurtains, drapes, valances and textile blinds
39515000Curtains, drapes, valances and textile blindsTextile household articles
39143200Dining-room furnitureBedroom, dining room and living-room furniture
39140000Domestic furnitureFurniture
44112200Floor coveringsMiscellaneous building structures
39100000FurnitureFurniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
39000000Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning productsTechnology and Equipment
39142000Garden furnitureDomestic furniture
39141000Kitchen furniture and equipmentDomestic furniture
39143300Living-room furnitureBedroom, dining room and living-room furniture
39156000Lounge and reception-area furnitureMiscellaneous furniture and equipment
39151000Miscellaneous furnitureMiscellaneous furniture and equipment
39150000Miscellaneous furniture and equipmentFurniture
50800000Miscellaneous repair and maintenance servicesRepair and maintenance services
39130000Office furnitureFurniture
50850000Repair and maintenance services of furnitureMiscellaneous repair and maintenance services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru