Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Furniture Services Framework 23-27

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 26 Mai 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 26 Mai 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-03cf9b
Cyhoeddwyd gan:
Northern Housing Consortium Ltd
ID Awudurdod:
AA50409
Dyddiad cyhoeddi:
26 Mai 2023
Dyddiad Cau:
30 Mehefin 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

The consortium seek tender responses from bidders who are able to supply any product(s) that can achieve the core objective as described in the tender documents, this can include: Office: These are products that are designed for use in an office setting. Likely to include, but are not limited to: — desks e.g. with or without a swivel arm attachment, — chairs, — filing cabinets, — room/desk partitions, — cupboards. Home: these are products that are designed for use in residential properties. Likely to include, but are not limited to: — kitchen electrical appliances e.g. kettle, toaster, microwave, etc., — white goods e.g. washer, dryer, fridge/freezer, dishwasher, etc., — household electrical appliances e.g. irons, ironing boards, fans/heater, lamps, etc., — cookers/ovens, — bedroom furniture e.g. wardrobe, side tables, bookshelves, chest of draws, bedframes, etc. Specialist/communal areas: these are products that are designed for use in specialist residential/properties e.g. care homes or community-based support services. Likely to include, but are not limited to: — wipeable chairs — riser chairs — non-slip mats/rugs — wheeled trolleys/tables — medical cabinets, etc.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Northern Housing Consortium Ltd

Hope Street Xchange, 1-3 Hind Street

Sunderland

SR1 3QD

UK

Person cyswllt: Tracey Simms

Ffôn: +44 1917168763

E-bost: tracey.simms@consortiumprocurement.org.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.northern-consortium.org.uk

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Sunderland:-Furniture-%28incl.-office-furniture%29%2C-furnishings%2C-domestic-appliances-%28excl.-lighting%29-and-cleaning-products./SZN8BU8E93


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Not for profit central purchasing organisation

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Furniture Services Framework 23-27

II.1.2) Prif god CPV

39000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

This Framework Agreement is for the provision of furniture services and supportive goods, works and services; to be carried out within home/living, employment or community environments. The Framework Agreement may cover, but is not limited to, the following: — manufacture and supply of products, — delivery of products, — installation, repair or replacement of products offered via the catalogues (purchase or lease), — product recycling, disposal and re-distribution (where appropriate).

The framework will be available for all current and future Member Organisations of the Consortium, further information on who can access the framework is available at this link https://consortiumprocurement.org.uk/framework-agreements/who-can-access/

Who can access our frameworks?

All public sector organisations can access Consortium Procurement's frameworks. If interested, they need to become a member of the Consortium first. Find out more today.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 300 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 2

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Purchase and Installation of Office, Home and Specialist Furniture

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

39000000

39100000

39130000

39134000

39140000

39141000

39142000

39143000

39143100

39143120

39143200

39143300

39144000

39150000

39151000

39156000

39515000

39515100

39515400

39530000

44112200

50800000

50850000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The consortium seek tender responses from bidders who are able to supply any product(s) that can achieve the core objective as described in the tender documents, this can include: Office: These are products that are designed for use in an office setting. Likely to include, but are not limited to: — desks e.g. with or without a swivel arm attachment, — chairs, — filing cabinets, — room/desk partitions, — cupboards. Home: these are products that are designed for use in residential properties. Likely to include, but are not limited to: — kitchen electrical appliances e.g. kettle, toaster, microwave, etc., — white goods e.g. washer, dryer, fridge/freezer, dishwasher, etc., — household electrical appliances e.g. irons, ironing boards, fans/heater, lamps, etc., — cookers/ovens, — bedroom furniture e.g. wardrobe, side tables, bookshelves, chest of draws, bedframes, etc. Specialist/communal areas: these are products that are designed for use in specialist residential/properties e.g. care homes or community-based support services. Likely to include, but are not limited to: — wipeable chairs — riser chairs — non-slip mats/rugs — wheeled trolleys/tables — medical cabinets, etc.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 200 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lease and Installation of Office, Home and Specialist Furniture

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

39000000

39100000

39130000

39134000

39140000

39141000

39142000

39143000

39143100

39143120

39143200

39143300

39144000

39150000

39151000

39156000

39515000

39515100

39515400

39530000

44112200

50800000

50850000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The consortium seek tender responses from bidders who are able to supply any product(s) that can achieve the core objective as described in the tender documents, this can include: Office: These are products that are designed for use in an office setting. Likely to include, but are not limited to: — desks e.g. with or without a swivel arm attachment, — chairs, — filing cabinets, — room/desk partitions, — cupboards. Home: these are products that are designed for use in residential properties. Likely to include, but are not limited to: — kitchen electrical appliances e.g. kettle, toaster, microwave, etc., — white goods e.g. washer, dryer, fridge/freezer, dishwasher, etc., — household electrical appliances e.g. irons, ironing boards, fans/heater, lamps, etc., — cookers/ovens, — bedroom furniture e.g. wardrobe, side tables, bookshelves, chest of draws, bedframes, etc. Specialist/communal areas: these are products that are designed for use in specialist residential/properties e.g. care homes or community-based support services. Likely to include, but are not limited to: — wipeable chairs — riser chairs — non-slip mats/rugs — wheeled trolleys/tables — medical cabinets, etc.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 100 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Selection Criteria as stated in procurement documents

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 30/06/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 30/09/2023

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 30/06/2023

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Sunderland:-Furniture-%28incl.-office-furniture%29%2C-furnishings%2C-domestic-appliances-%28excl.-lighting%29-and-cleaning-products./SZN8BU8E93" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Sunderland:-Furniture-%28incl.-office-furniture%29%2C-furnishings%2C-domestic-appliances-%28excl.-lighting%29-and-cleaning-products./SZN8BU8E93</a>

To respond to this opportunity, please click here:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/respond/SZN8BU8E93" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/respond/SZN8BU8E93</a>

GO Reference: GO-2023525-PRO-23052327

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Northern Housing Consortium Ltd

Hope Street Xchange, 1-3 Hind Street

Sunderland

SR1 3QD

UK

Ffôn: +44 1917168763

E-bost: tracey.simms@consortiumprocurement.org.uk

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Northern Housing Consortium Ltd

Hope Street Xchange, 1-3 Hind Street

Sunderland

SR1 3QD

UK

Ffôn: +44 1917168763

E-bost: tracey.simms@consortiumprocurement.org.uk

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

The Public Contracts Regulations 2015 (the Regulations) provide for aggrieved parties who

have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High

Court (England, Wales and Northern Ireland). As stated within the regulations, any such

action must be started within 30 days beginning with the date when the aggrieved party first knew or ought to have known that grounds for starting the proceedings had arisen.

The Court may extend the time limit for starting proceedings where the Court considers that

there is a good reason for doing so but not so as to permit proceedings to be started more

than 3 months after that date.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/05/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
39515400 Bleinds Llenni, gorchuddion, falansiau a bleinds tecstil
39530000 Carpedi, matiau a rygiau Eitemau tecstil
39100000 Dodrefn Dodrefn (gan gynnwys dodrefn swyddfa, eitemau dodrefnu, dyfeisiau domestig (heb gynnwys goleuadau) a chynhyrchion glanhau
39000000 Dodrefn (gan gynnwys dodrefn swyddfa, eitemau dodrefnu, dyfeisiau domestig (heb gynnwys goleuadau) a chynhyrchion glanhau Technoleg ac Offer
39150000 Dodrefn a chyfarpar amrywiol Dodrefn
39141000 Dodrefn a chyfarpar cegin Dodrefn domestig
39151000 Dodrefn amrywiol Dodrefn a chyfarpar amrywiol
39134000 Dodrefn cyfrifiadur Dodrefn swyddfa
39140000 Dodrefn domestig Dodrefn
39142000 Dodrefn gardd Dodrefn domestig
39156000 Dodrefn lolfa a derbynfa Dodrefn a chyfarpar amrywiol
39130000 Dodrefn swyddfa Dodrefn
39143200 Dodrefn ystafell fwyta Dodrefn ystafell wely, ystafell fwyta ac ystafell fyw
39143300 Dodrefn ystafell fyw Dodrefn ystafell wely, ystafell fwyta ac ystafell fyw
39143100 Dodrefn ystafell wely Dodrefn ystafell wely, ystafell fwyta ac ystafell fyw
39143120 Dodrefn ystafell wely, ar wahân i welyau a dillad gwely Dodrefn ystafell wely, ystafell fwyta ac ystafell fyw
39143000 Dodrefn ystafell wely, ystafell fwyta ac ystafell fyw Dodrefn domestig
39144000 Dodrefn ystafell ymolchi Dodrefn domestig
44112200 Gorchuddion lloriau Strwythurau adeiladau amrywiol
50800000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw amrywiol Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw
50850000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw dodrefn Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw amrywiol
39515100 Llenni Llenni, gorchuddion, falansiau a bleinds tecstil
39515000 Llenni, gorchuddion, falansiau a bleinds tecstil Eitemau tecstil ar gyfer y cartref

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
tracey.simms@consortiumprocurement.org.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.