Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Quantity Surveying / Project Management Consultancy Services Associated with the Renovation and Refu
OCID: ocds-kuma6s-131842
ID yr Awdurdod: AA0369
Cyhoeddwyd gan: Isle of Anglesey County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 26/05/23
Dyddiad Cau: 16/06/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Mae’r Cyngor yn dymuno penodi Ymgynghorydd â chymwysterau a phrofiad addas i gyflawni rôl Gwasanaethau Ymgynghori Mesur Meintiau / Rheoli Prosiectau sy'n Gysylltiedig ag Adnewyddu ac Adnewyddu Eiddo'r Cyngor.
Bydd y gwaith yn cynnwys clirio gwasanaethau a ffitiadau presennol a gosod gwasanaethau newydd. Bydd cwmpas y prosiect hefyd yn cynnwys rhywfaint o waith allanol.
Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus greu Rhestr Waith feintiol briodol ac arolwg mesuredig gyda lluniadau graddedig priodol ar gyfer pob eiddo ynghyd â gofynion CSYM a LlCC. Bydd angen ymweld â phob eiddo a'u harolygu er mwyn canfod cwmpas y gwaith yn gywir.
Gellir cyrchu dogfennau tendro trwy'r tab 'dogfennau' ar GwerthwchiGymru
Rhaid i gwestiynau a cheisiadau am eglurhad gael eu gwneud drwy swyddogaeth Holi ac Ateb GwerthwchiGymru.
Rhaid cyflwyno tendrau drwy'r cyfleuster Blwch Post GwerthwchiGymru erbyn 12:00pm ar 16/06/2023.
Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i uwch-lwytho dogfennau ac i anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Isle of Anglesey County Council

Housing, Isle of Anglesey County Council, Council Offices, Llangefni,

Anglesey.

LL77 7TW

UK

Rhys Jones

+44 1248750057

rhysjones4@ynysmon.llyw.cymru

http://www.anglesey.gov.uk
http://www.sell2wales.gov.wales
http://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Isle of Anglesey County Council

Housing, Isle of Anglesey County Council, Council Offices, Llangefni,

Anglesey.

LL77 7TW

UK

Rhys Jones

+44 1248750057

rhysjones4@ynysmon.llyw.cymru

http://www.anglesey.gov.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Isle of Anglesey County Council

Housing, Isle of Anglesey County Council, Council Offices, Llangefni,

Anglesey.

LL77 7TW

UK

Rhys Jones

+44 1248750057

rhysjones4@ynysmon.llyw.cymru

http://www.anglesey.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Quantity Surveying / Project Management Consultancy Services Associated with the Renovation and Refu

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae’r Cyngor yn dymuno penodi Ymgynghorydd â chymwysterau a phrofiad addas i gyflawni rôl Gwasanaethau Ymgynghori Mesur Meintiau / Rheoli Prosiectau sy'n Gysylltiedig ag Adnewyddu ac Adnewyddu Eiddo'r Cyngor.

Bydd y gwaith yn cynnwys clirio gwasanaethau a ffitiadau presennol a gosod gwasanaethau newydd. Bydd cwmpas y prosiect hefyd yn cynnwys rhywfaint o waith allanol.

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus greu Rhestr Waith feintiol briodol ac arolwg mesuredig gyda lluniadau graddedig priodol ar gyfer pob eiddo ynghyd â gofynion CSYM a LlCC. Bydd angen ymweld â phob eiddo a'u harolygu er mwyn canfod cwmpas y gwaith yn gywir.

Gellir cyrchu dogfennau tendro trwy'r tab 'dogfennau' ar GwerthwchiGymru

Rhaid i gwestiynau a cheisiadau am eglurhad gael eu gwneud drwy swyddogaeth Holi ac Ateb GwerthwchiGymru.

Rhaid cyflwyno tendrau drwy'r cyfleuster Blwch Post GwerthwchiGymru erbyn 12:00pm ar 16/06/2023.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i uwch-lwytho dogfennau ac i anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=131922 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

71210000 Advisory architectural services
71221000 Architectural services for buildings
71243000 Draft plans (systems and integration)
71244000 Calculation of costs, monitoring of costs
71245000 Approval plans, working drawings and specifications
71246000 Determining and listing of quantities in construction
71247000 Supervision of building work
71248000 Supervision of project and documentation
71251000 Architectural and building-surveying services
71521000 Construction-site supervision services
71530000 Construction consultancy services
71541000 Construction project management services
1011 Isle of Anglesey

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

tbc

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

N/A

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     16 - 06 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   26 - 06 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

N/A

(WA Ref:131922)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  26 - 05 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: rhysjones4@ynysmon.llyw.cymru
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71210000Advisory architectural servicesArchitectural and related services
71245000Approval plans, working drawings and specificationsArchitectural, engineering and planning services
71251000Architectural and building-surveying servicesArchitectural, engineering and surveying services
71221000Architectural services for buildingsArchitectural design services
71244000Calculation of costs, monitoring of costsArchitectural, engineering and planning services
71530000Construction consultancy servicesConstruction-related services
71541000Construction project management servicesConstruction management services
71521000Construction-site supervision servicesConstruction supervision services
71246000Determining and listing of quantities in constructionArchitectural, engineering and planning services
71243000Draft plans (systems and integration)Architectural, engineering and planning services
71247000Supervision of building workArchitectural, engineering and planning services
71248000Supervision of project and documentationArchitectural, engineering and planning services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
26/05/23Certificate of Non- Collusion MUST BE COMPLETED AND SUBMITTED WITH YOUR TENDERCertificate of Non- Collusion MUST BE COMPLETED AND SUBMITTED WITH YOUR TENDER120.00 KB8
26/05/23Consultancy Terms and ConditionsConsultancy Terms and Conditions66.40 KB8
26/05/23Gwahoddiad i Dendr Gwahoddiad i Dendr160.87 KB7
26/05/23Holiadur Cymhwyso (QQ) ESPD WelshHoliadur Cymhwyso (QQ) ESPD Welsh125.85 KB7
26/05/23Invitation to TenderInvitation to Tender158.48 KB10
26/05/23IOACC Housing Services Privacy Notice (Eng) v3.0 22.10.18 (final)IOACC Housing Services Privacy Notice (Eng) v3.0 22.10.18 (final)22.49 KB7
26/05/23Qualification Questionnaire ESPD EnglishQualification Questionnaire ESPD English135.22 KB8
26/05/23Scope of Works (Consultants)Scope of Works (Consultants)118.91 KB10
26/05/23Technical & Commercial Questionnaire (ALL SUPPLIERS MUST COMPLETE THIS)Technical & Commercial Questionnaire (ALL SUPPLIERS MUST COMPLETE THIS)126.50 KB9

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru