Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Quantity Surveying / Project Management Consultancy Services Associated with the Renovation and Refu

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 26 Mai 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 26 Mai 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-131842
Cyhoeddwyd gan:
Isle of Anglesey County Council
ID Awudurdod:
AA0369
Dyddiad cyhoeddi:
26 Mai 2023
Dyddiad Cau:
16 Mehefin 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Mae’r Cyngor yn dymuno penodi Ymgynghorydd â chymwysterau a phrofiad addas i gyflawni rôl Gwasanaethau Ymgynghori Mesur Meintiau / Rheoli Prosiectau sy'n Gysylltiedig ag Adnewyddu ac Adnewyddu Eiddo'r Cyngor. Bydd y gwaith yn cynnwys clirio gwasanaethau a ffitiadau presennol a gosod gwasanaethau newydd. Bydd cwmpas y prosiect hefyd yn cynnwys rhywfaint o waith allanol. Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus greu Rhestr Waith feintiol briodol ac arolwg mesuredig gyda lluniadau graddedig priodol ar gyfer pob eiddo ynghyd â gofynion CSYM a LlCC. Bydd angen ymweld â phob eiddo a'u harolygu er mwyn canfod cwmpas y gwaith yn gywir. Gellir cyrchu dogfennau tendro trwy'r tab 'dogfennau' ar GwerthwchiGymru Rhaid i gwestiynau a cheisiadau am eglurhad gael eu gwneud drwy swyddogaeth Holi ac Ateb GwerthwchiGymru. Rhaid cyflwyno tendrau drwy'r cyfleuster Blwch Post GwerthwchiGymru erbyn 12:00pm ar 16/06/2023. Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i uwch-lwytho dogfennau ac i anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Isle of Anglesey County Council

Housing, Isle of Anglesey County Council, Council Offices, Llangefni,

Anglesey.

LL77 7TW

UK

Rhys Jones

+44 1248750057

rhysjones4@ynysmon.llyw.cymru

http://www.anglesey.gov.uk
http://www.sell2wales.gov.wales
http://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Isle of Anglesey County Council

Housing, Isle of Anglesey County Council, Council Offices, Llangefni,

Anglesey.

LL77 7TW

UK

Rhys Jones

+44 1248750057

rhysjones4@ynysmon.llyw.cymru

http://www.anglesey.gov.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Isle of Anglesey County Council

Housing, Isle of Anglesey County Council, Council Offices, Llangefni,

Anglesey.

LL77 7TW

UK

Rhys Jones

+44 1248750057

rhysjones4@ynysmon.llyw.cymru

http://www.anglesey.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Quantity Surveying / Project Management Consultancy Services Associated with the Renovation and Refu

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae’r Cyngor yn dymuno penodi Ymgynghorydd â chymwysterau a phrofiad addas i gyflawni rôl Gwasanaethau Ymgynghori Mesur Meintiau / Rheoli Prosiectau sy'n Gysylltiedig ag Adnewyddu ac Adnewyddu Eiddo'r Cyngor.

Bydd y gwaith yn cynnwys clirio gwasanaethau a ffitiadau presennol a gosod gwasanaethau newydd. Bydd cwmpas y prosiect hefyd yn cynnwys rhywfaint o waith allanol.

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus greu Rhestr Waith feintiol briodol ac arolwg mesuredig gyda lluniadau graddedig priodol ar gyfer pob eiddo ynghyd â gofynion CSYM a LlCC. Bydd angen ymweld â phob eiddo a'u harolygu er mwyn canfod cwmpas y gwaith yn gywir.

Gellir cyrchu dogfennau tendro trwy'r tab 'dogfennau' ar GwerthwchiGymru

Rhaid i gwestiynau a cheisiadau am eglurhad gael eu gwneud drwy swyddogaeth Holi ac Ateb GwerthwchiGymru.

Rhaid cyflwyno tendrau drwy'r cyfleuster Blwch Post GwerthwchiGymru erbyn 12:00pm ar 16/06/2023.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i uwch-lwytho dogfennau ac i anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=131922 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

71210000 Advisory architectural services
71221000 Architectural services for buildings
71243000 Draft plans (systems and integration)
71244000 Calculation of costs, monitoring of costs
71245000 Approval plans, working drawings and specifications
71246000 Determining and listing of quantities in construction
71247000 Supervision of building work
71248000 Supervision of project and documentation
71251000 Architectural and building-surveying services
71521000 Construction-site supervision services
71530000 Construction consultancy services
71541000 Construction project management services
1011 Isle of Anglesey

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

tbc

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

N/A

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     16 - 06 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   26 - 06 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

N/A

(WA Ref:131922)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  26 - 05 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
71244000 Cyfrifo costau, monitro costau Gwasanaethau pensaernïol, peirianneg a chynllunio
71245000 Cynlluniau cymeradwyo, lluniadau gwaith a manylebau Gwasanaethau pensaernïol, peirianneg a chynllunio
71243000 Cynlluniau drafft (systemau ac integreiddio) Gwasanaethau pensaernïol, peirianneg a chynllunio
71247000 Goruchwylio gwaith adeiladu Gwasanaethau pensaernïol, peirianneg a chynllunio
71248000 Goruchwylio prosiect a dogfennaeth Gwasanaethau pensaernïol, peirianneg a chynllunio
71521000 Gwaith adeiladu, gwaith sylfeini a gwaith ar yr wyneb ar gyfer priffyrdd, ffyrdd Gwasanaethau goruchwylio adeiladu
71210000 Gwasanaethau cynghori ar bensaernïaeth Gwasanaethau pensaernïol a gwasanaethau cysylltiedig
71251000 Gwasanaethau pensaernïol ac arolygu adeiladau Gwasanaethau pensaernïol, peirianneg ac arolygu a thirfesur
71221000 Gwasanaethau pensaernïol ar gyfer adeiladau Gwasanaethau dylunio pensaernïol
71541000 Gwasanaethau rheoli prosiectau adeiladu Gwasanaethau rheoli adeiladu
71530000 Gwasanaethau ymgynghori ar adeiladu Gwasanaethau goruchwylio safleoedd adeiladu
71246000 Pennu a rhestru meintiau yn y sector adeiladu Gwasanaethau pensaernïol, peirianneg a chynllunio

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
rhysjones4@ynysmon.llyw.cymru
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

docx
docx118.91 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx135.22 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx
docx158.48 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx125.85 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx160.87 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx66.40 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.