Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF02 Hysbysiad Contract

FRAMEWORK FOR INSTRUCTOR PROGRAMMES

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 01 Mai 2024
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 12 Mehefin 2024

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-141101
Cyhoeddwyd gan:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
ID Awudurdod:
AA0484
Dyddiad cyhoeddi:
01 Mai 2024
Dyddiad Cau:
19 Mehefin 2024
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Yndi

Crynodeb

FRAMEWORK FOR INSTRUCTOR TRAINING COURSES LOT 1- Tactical Ventilation Instructor Training LOT 2- Compartment Fire Behaviour Instructor Training LOT 3- Breathing Apparatus Instructor Training CPV: 80500000, 80500000, 79632000, 80000000, 80510000, 80511000, 80521000, 80522000, 80530000, 80531200, 80570000, 80500000, 80510000, 79632000, 80000000, 80511000, 80521000, 80522000, 80530000, 80531200, 80570000, 80500000, 79632000, 80000000, 80510000, 80511000, 80521000, 80530000, 80531200, 80570000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

MID AND WEST WALES FIRE AND RESCUE SERVICE

Service Headquarters, Lime Grove Avenue, Carmarthen, Sa31 1Eg

Carmarthen

sa31 1sp

UK

Person cyswllt: Liann Phillips

Ffôn: +44 1267226892

E-bost: procurement@mawwfire.gov.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.mawwfire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0484

I.1) Enw a chyfeiriad

North Wales Fire and Rescue Service

Fire and Rescue Service Headquarters, Ffordd Salesbury, St. Asaph Business Park

St. Asaph

LL17 0JJ

UK

Person cyswllt: LIANN PHILLIPS

Ffôn: +44 1745535268

E-bost: procurment@mawwfire.gov.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.northwalesfire.gov.wales/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0516

I.1) Enw a chyfeiriad

South Wales Fire and Rescue Service

South Wales Fire and Rescue Service Headquarters, Forest View Business Park, Llantrisant

Llantrisant

CF72 8LX

UK

Person cyswllt: JULIE SNOOKS

Ffôn: +44 1443232082

E-bost: j-snooks@southwales-fire.gov.uk

Ffacs: +44 1443232180

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.southwales-fire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0360

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.sell2wales.gov.wales/


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.sell2wales.gov.wales/


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://www.sell2wales.gov.wales/


I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Emergency Services

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Emergency Services

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

FRAMEWORK FOR INSTRUCTOR PROGRAMMES

Cyfeirnod: MWEU42

II.1.2) Prif god CPV

80500000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

FRAMEWORK FOR INSTRUCTOR TRAINING COURSES

LOT 1- Tactical Ventilation Instructor Training

LOT 2- Compartment Fire Behaviour Instructor Training

LOT 3- Breathing Apparatus Instructor Training

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 650 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

LOT 1 - Tactical Ventilation Instructor Course

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80500000

79632000

80000000

80510000

80511000

80521000

80530000

80531200

80570000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

AT TRAINING PROVIDERS VENUE

AND

AT EARLSWOOD TRAINING DELIVERY DEPARTMENT- NEATH PROT TALBOT

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves, South Wales Fire and Rescue Service and North Wales Fire and Rescue Service are seeking tenders for the provision of a Tactical Ventilation Instructor Course Framework.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 40

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 50

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

2 years at 12 month intervals

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 - Compartment Fire Behaviour Instructor Course

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80500000

80510000

79632000

80000000

80511000

80521000

80522000

80530000

80531200

80570000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

At training providers venue

At Training Delivery Department Earlswood

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves, South Wales Fire and Rescue Service and North Wales Fire and Rescue Service are seeking tenders for the provision of Compartment Fire Behaviour Instructor Training Course Framework.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: quality / Pwysoliad: 40

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 50

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

2 years at 12 month intervals

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Lot 3 - Breathing Apparatus Instructor Training

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80500000

79632000

80000000

80510000

80511000

80521000

80522000

80530000

80531200

80570000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

At Training Providers Venue

At training Delivery Department-Earlswood

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves, South Wales Fire and Rescue Service and North Wales Fire and Rescue Service are seeking tenders for the provision of Breathing Apparatus Instructor Training Courses Framework.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 40

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: 10

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 50

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

" years at 12 month intervals

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 3

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 12/06/2024

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 12/06/2024

Amser lleol: 12:00

Place:

Procurement Office

Gwybodaeth am bersonau awdurdodedig a'r weithdrefn agor:

Members of the Procurement Team

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

4 years

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=141101.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at http://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

(WA Ref:141101)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

01/05/2024

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
80000000 Gwasanaethau addysg a hyfforddiant Addysg
80510000 Gwasanaethau cludo teithwyr ar ffyrdd at ddibenion arbennig Gwasanaethau hyfforddi
80500000 Gwasanaethau hyfforddi Gwasanaethau addysg a hyfforddiant
79632000 Gwasanaethau hyfforddi personél Gwasanaethau personél heblaw gwasanaethau lleoli a chyflenwi
80511000 Gwasanaethau hyfforddi staff Gwasanaethau cludo teithwyr ar ffyrdd at ddibenion arbennig
80570000 Gwasanaethau hyfforddiant datblygiad personol Gwasanaethau hyfforddi
80530000 Gwasanaethau hyfforddiant galwedigaethol Gwasanaethau hyfforddi
80531200 Gwasanaethau hyfforddiant technegol Gwasanaethau hyfforddiant diwydiannol a thechnegol
80521000 Gwasanaethau rhaglenni hyfforddi Cyfleusterau hyfforddi
80522000 Seminarau hyfforddi Cyfleusterau hyfforddi

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100 DU - I gyd
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
01 Mai 2024
Dyddiad Cau:
19 Mehefin 2024 00:00
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
Dyddiad cyhoeddi:
12 Mehefin 2024
Math o hysbysiad:
SF14 Corrigendwm
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement@mawwfire.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
03/06/2024 09:20
ADDED FILE: Call off Terms and Conditions
Call off Terms and Conditions
12/06/2024 09:37
Notice date(s) changed
IV.2.2) Time limit
Old date: 12/06/2024 12:00
New date: 19/06/2024 12:00

IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Old date: 12/06/2024 12:00
New date: 19/06/2024 12:00

Received a request to extend the deadline due to delays with pricing for decontamination pricing to maintain the standards in line with new decontamination requirements.

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

xlsx
xlsx75.87 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx
docx
docx168.28 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf222.54 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
xlsx
xlsx13.30 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
doc
doc463.00 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.