Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

Chapelton Groundworkers

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 23 Mai 2024
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 23 Mai 2024

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-034556
Cyhoeddwyd gan:
Places For People
ID Awudurdod:
AA78315
Dyddiad cyhoeddi:
23 Mai 2024
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Places for People requires a suitable contractor to complete the Groundworks for a range of Places for People Developments new build properties at the Chapelton site in Scotland. A combination of competitive pricing alongside key proposals for service delivery, strong quality offerings and contract management are fundamental parts of this contract, with high expectations of the appointed supplier’s abilities to support and add value to Places for People in a tangible and meaningful manner. As such, Places for People is looking to work with a supplier who can evidence high quality service, market expertise, transparency and integrity.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Places for People

4 The Pavilions

Preston

PR2 2YB

UK

Ffôn: +44 772897200

E-bost: procurementTeam@placesforpeople.co.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.placesforpeople.co.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.procurementhub.co.uk/

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Chapelton Groundworkers

II.1.2) Prif god CPV

45200000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

Places for People requires a suitable contractor to complete the Groundworks for a range of Places for People Developments new build properties at the Chapelton site in Scotland. A combination of competitive pricing alongside key proposals for service delivery, strong quality offerings and contract management are fundamental parts of this contract, with high expectations of the appointed supplier’s abilities to support and add value to Places for People in a tangible and meaningful manner. As such, Places for People is looking to work with a supplier who can evidence high quality service, market expertise, transparency and integrity.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 7 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Bill of Quantities

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45200000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Places for People requires a suitable contractor to complete the Groundworks for a range of Places for People Developments new build properties at the Chapelton site in Scotland. A combination of competitive pricing alongside key proposals for service delivery, strong quality offerings and contract management are fundamental parts of this contract, with high expectations of the appointed supplier’s abilities to support and add value to Places for People in a tangible and meaningful manner. As such, Places for People is looking to work with a supplier who can evidence high quality service, market expertise, transparency and integrity.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 30

Price / Pwysoliad:  70

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lump Sum

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45200000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Places for People requires a suitable contractor to complete the Groundworks for a range of Places for People Developments new build properties at the Chapelton site in Scotland. A combination of competitive pricing alongside key proposals for service delivery, strong quality offerings and contract management are fundamental parts of this contract, with high expectations of the appointed supplier’s abilities to support and add value to Places for People in a tangible and meaningful manner. As such, Places for People is looking to work with a supplier who can evidence high quality service, market expertise, transparency and integrity.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 30

Price / Pwysoliad:  70

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-021989

Section V: Dyfarnu contract

Teitl: Lot 2: Lump Sum Fixed Price

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

29/01/2024

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

JKR Contractors Ltd

SC316582

Backhill of Coldwells, Arthrath, Ellon

Aberdeen

AB41 8YX

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 7 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Bill of Quantities

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Ni ddaeth tendrau na cheisiadau i gymryd rhan i law neu cafodd pob un ei wrthod

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

To view this notice, please click here:

https://placesforpeople.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=844496768

GO Reference: GO-2024522-PRO-26171614

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Crown Commercial Services

1 Horse Guards Roads

London

SW1A 2HQ

UK

Ffôn: +44 3454102222

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

High Court of England and Wales

Royal Court of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079476000

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Crown Commercial Services

1 Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

UK

Ffôn: +44 3454102222

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

22/05/2024

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45200000 Gwaith ar gyfer gwaith adeiladau cyflawn neu rannol a gwaith peirianneg sifil Gwaith adeiladu

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurementTeam@placesforpeople.co.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.