Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

Places for People Developments - Tornagrain Groundworkers

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 23 Mai 2024
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 23 Mai 2024

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-034556
Cyhoeddwyd gan:
Places For People
ID Awudurdod:
AA78315
Dyddiad cyhoeddi:
23 Mai 2024
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Places for People requires a suitable contractor to complete the Groundworks for our latest phase of housing and associated works at the Tornagrain community near Inverness Airport. All as noted on the tender drawings and other documents, comprising these main areas of work: Prelims Earthworks / cut and fill Main drainage, road drainage, plot connections Roads, footpaths, parking courtyards Trenches, ducts, backfill etc for main utility services and street lighting Foundations for retaining and screen walls House / flatted blocks foundations, floor slabs, plot drainage and plot services House footpaths, drives, timber edgings and topsoiling Scaffold platforms around plots

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Places for People

4 The Pavilions

Preston

PR2 2YB

UK

Person cyswllt: Molly Morgan

Ffôn: +44 1772897200

E-bost: procurementteam@placesforpeople.co.uk

NUTS: UKM

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.placesforpeople.co.uk

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Places for People Developments - Tornagrain Groundworkers

II.1.2) Prif god CPV

45200000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

Places for People requires a suitable contractor to complete the Groundworks for our latest phase of housing and associated works at the Tornagrain community near Inverness Airport. All as noted on the tender drawings and other documents, comprising these main areas of work: Prelims Earthworks / cut and fill Main drainage, road drainage, plot connections Roads, footpaths, parking courtyards Trenches, ducts, backfill etc for main utility services and street lighting Foundations for retaining and screen walls House / flatted blocks foundations, floor slabs, plot drainage and plot services House footpaths, drives, timber edgings and topsoiling Scaffold platforms around plots

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

SCOTLAND

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Places for People requires a suitable contractor to complete the Groundworks for our latest phase of housing and associated works at the Tornagrain community near Inverness Airport. All as noted on the tender drawings and other documents, comprising these main areas of work: Prelims Earthworks / cut and fill Main drainage, road drainage, plot connections Roads, footpaths, parking courtyards Trenches, ducts, backfill etc for main utility services and street lighting Foundations for retaining and screen walls House / flatted blocks foundations, floor slabs, plot drainage and plot services House footpaths, drives, timber edgings and topsoiling Scaffold platforms around plots

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 30

Price / Pwysoliad:  70

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-021989

Section V: Dyfarnu contract

Teitl: Tornagrain Groundworkers

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

15/04/2024

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

WM Donald

SC156961

Marrlaine Craigwell, Netherley, Stonehaven

Scotland

AB39 3QP

UK

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 3 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 3 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

To view this notice, please click here:

https://placesforpeople.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=857364515

GO Reference: GO-2024522-PRO-26171823

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Edinburgh Sheriff Court and Justice of the Peace Court

Edinburgh Sheriff Court, 27 Chambers St

Edinburgh

EH11LB

UK

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Cabinet Office

70 Whitehall

London

SW1A 2AS

UK

Ffôn: +44 1772897200

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

22/05/2024

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45200000 Gwaith ar gyfer gwaith adeiladau cyflawn neu rannol a gwaith peirianneg sifil Gwaith adeiladu

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurementteam@placesforpeople.co.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.